Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sport do wyboru (obóz)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SIW-OB-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sport do wyboru (obóz)
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego.

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- student zna zasady bezpieczeństwa na zajęciach

W2- student posiada wiedzę na temat technik wykonywania poszczególnych ćwiczeń


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – student potrafi prawidłowo przeprowadzić rozgrzewkę

U2 – student posiada umiejętności przekazania informacji o podstawowych zasadach mobilizacji i stabilizacji oraz umiejętnie wykonuje ćwiczenia rozciągające konkretne grupy mięśniowe.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – student posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

K2 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla swojego zdrowia.

K3: stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa własnego i innych na zajęciach


Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji zadań:

-naśladowczo ścisła

-zadaniowa ścisła

- zabawowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Trening profilaktyczno-terapeutyczny oparty na mobilizacji i stabilizacji, ćwiczeniach elongacyjnych, oddechowych i rozciągających. Polega na wzmacnianiu mięśni brzucha, grzbietu i pośladków w celu uzyskania prawidłowej postawy ciała.

Pełny opis:

Zajęcia "zdrowy kręgosłup" to inaczej gimnastyka kręgosłupa. Służy utrzymaniu, odnowie i poprawie sprawności fizycznej organizmu. Celem zajęć jest rozwijanie i polepszanie świadomości własnego ciała oraz dążenie do poprawnej fizjologicznie postawy. Ważnym aspektem ćwiczeń jest ich funkcjonalność, co osiąga się dzięki całościowemu postrzeganiu aparatu ruchu i rozumieniu zależności pomiędzy jego elementami.

Trening skierowany jest do osób zdrowych i sprawnych,

jego celem jest rozluźnienie, rozciągnięcie a następnie wzmocnienie poszczególnych grup mięśniowych.

Podczas zajęć pracuje się także nad czuciem własnego ciała oraz kontrolowaniem ruchu, jak również przywróceniem prawidłowej równowagi statyczno - dynamicznej oraz prawidłowej ruchomości w stawach kręgosłupa. Duży nacisk kładzie się też na naukę oddychania oraz zrelaksowanie psychiczne i fizyczne.

Literatura:

1. Doutreloux J.P., Masseglia M., Robert Ph.: Muskulatura i rozciąganie. Wydawnictwo JK, Łódź 2007.

2. Kulej M., Kuls J., Owczarek S.: Aktywność ruchowa w profilaktyce bólów kręgosłupa i korekcji wad postawy. TKKF Warszawa 1996.

3. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP Warszawa 1998.

4. Raab A.: Joga kręgosłupa. Uśmierzanie bólu pleców. Oficyna Wydawnicza Interspar Warszawa.

5. Raisin L. Stretching dla każdego.Wydawnictwo Hachette Polska Warszawa 2012.

6.Rakowski A. Kręgosłup w stresie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o. Gdańsk 1994.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru z oceną.

Kryteria ocen: ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen z trzech dyscyplin.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena uzyskana z każdej z trzech dyscyplin : szachy, zdrowy kręgosłup, aqua aerobik

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska, Marek Małysa, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Kaczmarek, Anna Lewandowska-Plińska, Izabela Pawłowska, Olga Smoleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Hanna Szewczyk, Michał Wasielewski, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Hanna Szewczyk, Michał Wasielewski, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiak
Prowadzący grup: Kamil Michalski, Izabela Pawłowska, Hanna Szewczyk, Michał Wasielewski, Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)