Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Tematy prac licencjackich -biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, sport i wellness

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-TPL-3-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tematy prac licencjackich -biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, sport i wellness
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Anna Ciarkowska, Anna Cichy, Joanna Czarnecka, Grażyna Dąbrowska, Krzysztof Domagalski, Paulina Glazińska, Patrycja Golińska, Przemysław Grodzicki, Andrzej Grzywacz, Anna Hetmann, Katarzyna Hrynkiewicz, Milena Jankowska, Krzysztof Jaworski, Tomasz Jędrzejewski, Tomasz Kakareko, Agnieszka Kalwasińska, Dariusz Kamiński, Krzysztof Kasprzyk, Jarosław Kobak, Marcin Koprowski, Milena Kulasek, Robert Lenartowski, Justyna Maliszewska, Katarzyna Marciniak, Marta Michalska-Sionkowska, Agnieszka Mierek-Adamska, Natalia Mucha, Teresa Napiórkowska, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Maciej Ostrowski, Agnieszka Piernik, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Anna Przybylska-Piech, Agnieszka Richert, Ewa Rogowska, Katarzyna Roszek, Monika Skorupa, Dariusz Smoliński, Paulina Spisz, Anna Suwińska, Maria Swiontek Brzezinska, Adriana Szmidt-Jaworska, Krzysztof Szpila, Sonia Szymańska, Alina Trejgell, Jarosław Tyburski, Maciej Walczak, Piotr Wasąg, Emilia Wilmowicz, Justyna Wiśniewska, Marcin Woch, Anna Wojciechowska, Michał Wojciechowski, Sylwia Wrotek, Joanna Wyszkowska, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)