Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-1-BSI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - wykład

25 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury

20 godz. - przygotowanie do egzaminu


RAZEM: 75 godz.

3 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

BSI_W1. Definiuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych. (K_W07,K_W09, K_W19)


BSI_W2. Ma wiedzę o rodzajach zagrożeń oraz sposobach ich unikania. (K_W09)


BSI_W3. Zna klasyfikację złośliwego oprogramowania. (K_W09)


BSI_W4. Ma wiedzę na temat kontroli dostępu. (K_W09)


BSI_W5. Zna zabezpieczenia HTTP oraz zabezpieczenia poczty elektronicznej. (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

BSI_U1. Umie wskazać zagrożenia związane z korzystaniem z systemów informatycznych. (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

BSI_K1. Ma świadomość zagrożeń związanych z pracą z komputerem. (K_K12)


BSI_K1. Rozumie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa systemom informatycznym. (K_K14)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Na wykładzie zostaną omówione podstawowe problemy związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych. W szczególności przedstawione zostaną rodzaje zagrożeń oraz sposoby ich unikania.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych.

Zagrożenia i ataki. Strategie i tendencje w bezpieczeństwie systemów.

Uwierzytelnianie. Metody uwierzytelniania: w oparciu o hasło, żeton, dane biometryczne. Zdalne uwierzytelnianie (ActiveDirectory oraz LDAP). Bezpieczeństwo uwierzytelniania.

Kontrola dostępu. Podstawy. Podmioty, obiekty i prawa dostępu. DAC. RBAC. Listy ACL, APPARMOR, Selinux.

Złośliwe oprogramowanie (Malware). Klasyfikacja. Wirusy, Robaki, Trojany, Boty, Rootkity, Obrona.

Odmowa serwisu (DoS). Klasyfikacja. Zalewanie pakietami. DDoS. Obrona.

Bezpieczeństwo systemu operacyjnego na przykładzie MSWindows oraz Linux.

Zabezpieczenie HTTP

Zabezpieczenie poczty elektronicznej: zabezpieczenie transferu danych, zabezpieczenie treści.

Penetracja i testy penetracyjne: zdalne rozpoznawanie SO, serwerów usług

Literatura:

1. C. Easttom - Computer security fundamentals, Indianapolis, Ind. : Pearson, 2011.

2. M. T. Goodrich, R. Tamassia - Introduction to computer security : international edition, Boston [etc.] : Pearson, 2011.

3. R. Lehtinen, D. Russell, G. T. Gangemi – Podstawy ochrony komputerów, Gliwice : Helion, cop. 2007.

4. J. Pieprzyk, T. Hardjono, J. Seberry - Teoria bezpieczeństwa systemów komputerowych, Gliwice : Wydawnictwo HELION, [ca 2005].

5. W. Stallings, L. Brown – Computer Security. Principles and Practice, Pearson, 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest obecność na 12 (z 15) wykładów.

Ocena wystawiona będzie na podstawie egzaminu pisemnego. Egzamin będzie zawierał pytania:

a) teoretyczne, sprawdzającejeznajomość przedstawionych pojęć i konstrukcji, odnoszącej się do efektów kategorii wiedzy,

b) praktyczne, sprawdzające osiągnięcie efektów kategorii umiejętności i kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Justyna Kosakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Justyna Kosakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Justyna Kosakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.