Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korespondenci wojenni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-SP-KW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Korespondenci wojenni
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna klasykę reportażu wojennego i historię tego gatunku od Wiliama Howarda Russella, poprzez Ernesta Hemingwaya, Roberta Capę, Melchiora Wańkowicza a skończywszy na Marie Colvin czy Wojtku Jagielskim. Zna i rozumie znaczenie pracy korespondentów wojennych w ukazywaniu prawdy o współczesnym świecie. Ma podstawową wiedzę o wybranych współczesnych konfliktach zbrojnych.Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie szybko i skutecznie zdobyć praktyczne informacje o kraju do którego zostałby wysłany jako korespondent wojenny. Umie też szybko pozyskać informacje od kompetentnych osób na temat specyficznych zagrożeń w danym rejonie. Jest w stanie praktycznie oceniać skalę potencjalnego zagrożenia. Potrafi nawiązać kontakt z miejscową ludnością i żołnierzami obu walczących stron. Ma podstawową praktyczną kompetencję w rozpoznawaniu typowego uzbrojenia i stwarzanego przez nie zagrożenia.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma poczucie społecznej wagi bezpieczeństwa i roli jaką spełnia polska armia broniąc państwa polskiego. Konstytucyjny obowiązek obrony ojczyzny traktuje z należytą powagą i rozumie wagę nabywania kompetencji we wzajemnym wspieraniu się w sytuacjach krytycznych – np. klęski żywiołowe.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Według danych amerykańskiej organizacji Freedom House w czasie II wojny światowej zginęło łącznie mniej dziennikarzy niż straciło życie we współczesnych konfliktach. Tylko w latach 1989 – 1997 zabitych zostało 533 reporterów , a od 1992 roku 1322. Większość z nich zginęła na wojnach.

Śmierć dziennikarza bowiem to nadal najskuteczniejsza forma cenzury. Zajęcia mają ukazać sylwetki wybitnych korespondentów wojennych a jednocześnie przedstawić charakter współczesnej pracy na polu walki.

Pełny opis:

Przedstawiony będzie zarys historii korespondentów wojennych - od Wiliama Howarda Russella, Winstona Churchilla, Roberta Capy, Melchiora Wańkowicza, Arkadego Fiedlera, a skończywszy na Marie Colvin, Wojtku Jagielskim, Annie Politkowskiej. Ukazane będą współczesne konflikty zbrojne (Syria, Ukraina, Irak, Afganistan) charakter pracy korespondenta wojennego w warunkach nowoczesnego pola walki i zagrożenia jakie spotyka w trakcie swoich reporterskich misji. Studenci przeprowadzą warsztatową rozmowę z dziennikarzami, którzy w ciągu ostatniego roku uczestniczyli w konfliktach zbrojnych i ukażą ewolucję współczesnego pola walki oraz metody rozpoznawania zagrożeń i zabezpieczania się przed nimi w strefie walki.

Literatura:

Aleksiejewicz Swietłana, Cynkowi chłopcy, Kraków 2015.

Fiedler Arkady, Dywizjon 303, Poznań 1965;

Grochmalski Piotr, Czeczenia. Rys prawdziwy, Wrocław 1999;

Hersey John, Hiroszima, Poznań 2013;

Knightley Phillip, The First Casualty. The War Correspondent as Hero and Myth-Maker from the Crimea to Iraq, London 2004;

Littell Jonathan, Zapiski z Homs, Kraków 2012;

Littel Jonathan, Czeczenia. Rok III, Kraków 2011;

McLaughlin Greg, The War Correspondent, London 2002;

Pearl Mariane, Cena odwagi. życie i śmierć mojego męża, Danny'ego Pearla, Warszawa 2004;

Reporting War. Journalism in wartime, (ed.) Allan Stuart, Zelizer Barbie, New York 2004;

Wańkowicz Melchior, Wojna i pióro, Kraków 1978.

Terzani Tiziano, Listy przeciwko wojnie, Warszawa 2012;

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani indywidualnie za prace pisemne w skali od 2 do 5. Średnia ocena z wszystkich prac będzie oceną końcową studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochmalski
Prowadzący grup: Piotr Grochmalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochmalski
Prowadzący grup: Piotr Grochmalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochmalski
Prowadzący grup: Piotr Grochmalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.