Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Służby ratownicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-SP-SR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1032) Protection of persons and property Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Służby ratownicze
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- konserwatorium

- e-learning

- praca własna

Efekty uczenia się - wiedza:

- struktury służb ratowniczych

- zasady rekrutacji

- podstawowa wiedza o ochronie przeciwpożarowej

- zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej

Efekty uczenia się - umiejętności:

- rozpoznawanie rangi funkcjonariuszy po stopniach oraz stanowiskach

- korzystanie z siatki bezpieczeństwa na poziomie powiatu

- udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej

Metody dydaktyczne:

- prezentacje

- konwersacje

- zajęcia praktyczne

Pełny opis:

Przedmiot opisuje zasady funkcjonowania służb ratowniczych, zapoznaje z podstawowymi wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz przypomina zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy, obecność, zajęcia praktyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Piechowiak
Prowadzący grup: Jakub Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w formie konwersatorium oraz zdalnie poprzez platformę moodle (prezentacja, test potwierdzający zdobytą wiedzę). Możliwe zaliczenie poprzez platformę moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Piechowiak
Prowadzący grup: Jakub Piechowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w formie konwersatorium oraz zdalnie poprzez platformę moodle (prezentacja, test potwierdzający zdobytą wiedzę). Możliwe zaliczenie poprzez platformę moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)