Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Walka ze współczesnym terroryzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BN-S1-3-WWT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1039) Security services, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Walka ze współczesnym terroryzmem
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15h (0,5 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do zajęć: 15h (0,5 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na prezentację: 30h (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09 ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i ich konsekwencjach dla bezpieczeństwa narodowego, jego przyczynach oraz wynikających z tych zagrożeń procesach zmian w systemie zapewnienia bezpieczeństwa, a także o przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian, zna zagrożenia związane z korzystaniem z systemów informatycznych

K_W16 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowe

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych dla obszaru komunikacji społecznej istotnych dla zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym

K_U07 posiada umiejętność wskazania podstawowych organów państwa, ich

kompetencji i usytuowania w systemie władz publicznych oraz organów bezpieczeństwa narodowego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swojej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

K_K11 jest zdolny do samodzielnego budowania systemu własnych poglądów i formułowania krytycznych ocen, w tym potrafi dokonać krytycznej oceny zjawisk rodzących się wraz z rozwojem nowych technologii

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- punktowana
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procedurami działań w sytuacjach kryzysowych związanych z atakiem terrorystycznym.

Pełny opis:

1. Współczesny terroryzm

2. Główne kierunki działalności antyterrorystycznej

3. Główne kierunki działalności antyterrorystycznej - cd

4. System antyterrorystyczny RP

5. UE i NATO w walce z terroryzmem

6. Kontrwywiad jako narzędzie walki z terroryzmem

7. Podsumowanie

Literatura:

Stelmach J., Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2016.

Bąk T., Ciekanowski Z., Zwalczanie terroryzmu, Biała Podlaska 2016.

Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008.

Hołtys B., Jałoszyński K., Letkiewicz A, Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Szczytno 2009.

Liedel K., Piasecka P., Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

Lasota M., Grenda B., Arena samobójców. Wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego, Warszawa 2017.

Zimny M., Terroryzm samobójczy, Warszawa 2017.

Piekarski M., Wojtasik K., Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku, Toruń 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe (40p) + Aktywność na zajęciach (60p).

Ocena końcowa:

51-60p - dostateczny

61-70p - dostateczny plus

71-80p - dobry

81-90p - dobry plus

91-100p - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.