Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interrogation Techniques for Law Enforcement and Security Personnel

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-KONJA-15-IT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Interrogation Techniques for Law Enforcement and Security Personnel
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty w ramach SPECJALIZACJI - stacjonarne
Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Good command of English.

Całkowity nakład pracy studenta:

Classes - 15 h; gathering materials to prepare the presentation (time spent in the library, searching for the materials on the internet) - 30 h; direct preparation of the presentation (writing an essay, making Power Point presentation) - 30 h; internalizing the materials and preparing to make a speech in the framework of the presentation -30 h. In total:105 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 A student knows the terminology, aims and rules of conduct of the interrogation technigues;


K_W02 A student knows mechanisms of application of interrogation techniques.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 A student analyses the legal documents and literature relevant to interrogation techniques.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 A student works efficiently in a group;

K_K02 A student can think and put arguments on his/her own and in an independent manner;

K_K03 A student is aware of the necessity of self-education and self-development.

Metody dydaktyczne:

The classes are conducted with the use of the method of an intoductory lecture followed by presentation made by two- or three-students groups. After that there is a discussion with the partcipation of all students present.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

The aim of the course is the acquisition by students of knowledge, skills and competences in the conduct of the interrogation. They will learn the legal, psychological and forensic determinants of this process. The essence of the classes are the interrogation techniques of the FBI.

Knowledge acquired during this course may be useful for law enforcement, military and security personnel as well as in everyday life in order to detect a lie.

Pełny opis:

The aim of the course is the acquisition by students of knowledge, skills and competences in the conduct of the interrogation. They will learn the legal, psychological and forensic determinants of this process. The essence of the classes are the interrogation techniques of the FBI. We will work on the manual by John R. Schafer, Joe Navarro, Advanced Interrogation Techniques. Proven Strategies for Law Enforcement, Military, and Security Personnel. Second Edition. 2010.

The list of subjects include planning the interrogation, establishing dominance, setting the place for interrogation and props that may be used, assessing the person interrogated, establishing rapport between an investigator and an interrogated person, detecting deception, interpreting nonverbal and verbal behavior or capabilities or techniques useful in the interrogation process.

Knowledge acquired during this course may be useful for law enforcement, military and security personnel as well as in everyday life in order to detect a lie.

Literatura:

John R. Schafer, Joe Navarro, Advanced Interrogation Techniques. Proven Strategies for Law Enforcement, Military, and Security Personnel. Second Edition. 2010 (and for Polish students Polish translation - John R. Schafer, Joe Navarro, Zaawansowane techniki przesłuchań. Sprawdzone strategie dla organów sciągania, wojska i personelu bezpieczeństwa (tłumaczenie, adaptacja tekstu i komentarze Agnieszka Szpak, Rafał Kwasiński, Przemysław Jerzy Wrzosek), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

Ch. Yeschke, Interrogation : achieving confessions using permissible persuasion, Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Each student taking part in IHL classes has to present a paper (oral presentation). I will also take into account the attendance and activities during classes. 1 absence is possible with no consequences.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Due to coronavirus pandemic the classes will be conducted through Microsoft Teams application.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szpak
Prowadzący grup: Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Due to coronavirus pandemic the classes will be conducted through Microsoft Teams application.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.