Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Police forces in the United Kingdom

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-KONJA-15-PUK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Police forces in the United Kingdom
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty w ramach SPECJALIZACJI - stacjonarne
Bezpieczeństwo wew. II st - 2 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie średnim bądź zaawansowanym.

Całkowity nakład pracy studenta:

4 pkt. ECTS x 30 h = minimum 120 h całkowitego nakładu pracy studenta, w tym:


1. obecność na zajęciach i aktywny udział.


2. praca indywidualna studenta: przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;


3. przygotowanie do pisemnego zaliczenia końcowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa wiedzę na temat historii, prawnych podstaw, organizacji i działania sił policyjnych w WIelkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem sił policyjnych w Anglii i Walii.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi analizować i interpretować organizację i działalnośc sił policyjnych na tle historycznym i społecznym.

Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy do opisu i analizy procesów i zjawisk społecznych.
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich zakres, rozumie rolę samokształcenia w dalszym rozwoju intelektualnym i społecznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny połączony z wykładem problemowym.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

System polityczny i społeczny Wielkiej Brytanii; siły policyjne - historia, podstawy prawne, organizacja, funkcjonowanie.

Pełny opis:

System polityczny WIelkiej Brytanii na początku XXI wieku. Sytuacja społeczna i przestępczość w Wielkiej Brytanii. Historia policji w Wielkiej Brytanii - policja w Szkocji i Policja Metropolitalna. Trzy zasady Roberta Peel'a. Rozwój sił policyjnych w XIX i XX wieku. Zmiany w organizacji sił policyjnych od 1964 roku. Rodzaje i struktura sił policyjnych. Rekrutacja i szkolenie policjantów. Obowiązki i prawa policjantów. Ocena skuteczności działania sił policyjnych.

Literatura:

Emsley C., The Great British Bobby. A History of British Policing From the 18th Century To The Present, London 2009.

Cowley R., A History of the British Police. From its earliest beginnings to the prresent day, Stroud 2011.

Police and Policing in the Twentieth Century, ed. by C.A. Williams, Ashgate 2011.

Theories and Origins of the Modern Police, ed. by C. Emsley, Ashgate 2011.

Hołyst B., Policja na świecie, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (możliwa 1 nieobecność na zajęciach bez konieczności przedstawiania usprawiedliwień).

2. Udział w dyskusji.

3. Pisemne zaliczenie (kolokwium).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.