Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym 15 godzin kontaktu z nauczycielem

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii i psychologii społecznej.

Pełny opis:

Problematyka zajęć

1. Czym jest psychologia i psychologia społeczna?

a. Mity i błędne mniemania na temat psychologii i psychologów

b. Czym jest psychologia i jakie są jej cele

c. Subdyscypliny psychologii akademickiej i stosowanej

d. Źródła psychologii społecznej i zasadnicze jej pytania

e. Wpływ społeczny jako kategoria konstytutywna dla psychologii społecznej

f. Psychologia społeczna a inne dyscypliny i subdyscypliny nauk społecznych

g. Najważniejsze podejścia badawcze w ramach psychologii społecznej

2. Najważniejsze podejścia i psychologiczne koncepcje człowieka

a. Psychologia przednaukowa

b. Powstanie psychologii – W. Wundt

c. Psychologiczny behawioryzm

d. Psychoanaliza

e. Psychologia humanistyczna

f. Psychologia poznawcza

3. Osobowość i sytuacja jako czynniki wyznaczające zachowanie człowieka

a. Rodzaje czynników kształtujących ludzkie zachowanie

b. Atrybucja i podstawowy błąd atrybucji

c. Eksperyment „więzienny” Ph. Zimbardo i wnioski z niego

d. Eksperyment S. Milgrama (rola autorytetu) i wnioski z niego

e. Interakcje osobowości i sytuacji

4. Procesy grupowe

a. Czym jest grupa? Cechy charakterystyczne i realność grupy społecznej

b. Facylitacja społeczna i próżniactwo społeczne

c. Tożsamość społeczna i upodabnianie się członków grupy

d. Normy grupowe

e. Konformizm grupowy i jego typy

f. Deindywiduacja jednostki w grupie

Literatura:

E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1997.

E. Aronson, J. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

E. Aronson (red.), Człowiek – istota społeczna. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

R.J. Crisp, R.N. Turner, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

S. Mika, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987.

M. Kossowska, M. Śmieja, S. Śpiewak (red.), Społeczne ścieżki poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - 3 pytania otwarte

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)