Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Służby mundurowe w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-Z-SMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1039) Security services, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Służby mundurowe w Polsce
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty w ramach SPECJALIZACJI - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia: 15 h

Praca indywidualna: 10 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka ma wiedzę na temat polskich służb mundurowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka potrafi wykazać podstawy działania, zagrożenia oraz wyzwania dla służb mundurowych.


Student/Studentka potrafi analizować i interpretować kluczowe wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka wykazuje motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.


Student/Studentka angażuje się we współpracę i potrafi pracować oraz dyskutować w grupie.

Metody dydaktyczne:

Główna metoda dydaktyczna: dyskusja, z aktywnym udziałem grupy, prowadzący pełni funkcję moderatora.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu działalności polskich służb mundurowych.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia i służby:

1. Grupy dyspozycyjne

2. Policja

3. Służba Więzienna

4. Państwowa Straż Pożarna

5. Straż Graniczna

6. Służba Ochrony Państwa

7. Służba Celno-Skarbowa

8. Siły Zbrojne

9. Żandarmeria Wojskowa

10. Straż Marszałkowska

Literatura:

Literatura oraz inne materiały:

Grupy dyspozycyjne i inne

Dziewulski J., Pyzia K., Jerzy Dziewulski o kulisach III RP, Warszawa 2019.

Dziewulski J., Pyzia K., Jerzy Dziewulski o terrorstach w Polsce, Warszawa 2018.

Gmurek M., Loch udawanej niewiedzy. Polityczność policji, CBA i prokuratury, Warszawa 2016.

Gmurek M., Polityczność „apolityczności”. Policja, CBA i prokuratura w „IV RP”, Warszawa 2017.

Maciejewski J., Bujak A., Stochal M., Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa, Wrocław 2015.

Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wrocław 2014.

Maciejewski J., Liberacki M., Rekrutacja do grup dyspozycyjnych: socjologiczna analiza problemu, Wrocław 2011.

Maciejewski J., Stochmal M., Ludziejewski Z., Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Wrocław 2016.

Maciejewski J., Wolska-Zogata I., Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjnych, Wrocław 2013.

Stelmach J., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 2016.

Ura E., Pieprzny S., Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej, Rzeszów 2010.

Policja

Baczyński M., Schwertner J., Antyterroryści. Polskie elitarne siły specjalne w akcji, Kraków, 2019.

Cockcroft T., Police Culture. Themes and Concepts, Routledge 2013.

Dziewulski J., Pyzia K., O polskiej policji, Warszawa 2017.

Hołyst B., Policja na świecie, Warszawa 2013.

Kiczor R., Trzecia twarz, czyli twarde oblicze policji, Warszawa 2015.

Kościesza N.G., Folwark komendanta, Białystok 2019.

Kościesza N.G., Psy prewencji, Kraków 2019.

Latkowski S., Pytlakowski P., Biuro tajnych spraw. Kulisy Centralnego Biura Śledczego, Warszawa 2014.

Pasztelańska J., Pasztelański R., Policjanci. Za cenę życia, Kraków 2016.

Puzyńska K., Policjanci. Bez munduru, Warszawa 2019.

Puzyńska K., Policjanci. Ulica, Warszawa 2018.

Rapacki A., Sitek-Wasiak E., Niepokorny. Rozmowy z generałem Adamem Rapackim, Warszawa 2015.

Rydlewski G. (red.), Modernizacja Policji, Warszawa 2013.

Sprengel B., Generałowie policji, Toruń 2019.

Służba Więzienna

Kapusta P., Gad. Spowiedź klawisza, Warszawa 2019.

Misuk A., Kalaman M., Kierunki zmian organizacyjno-technicznych w Służbie Więziennej, Warszawa 2016.

Poklek R., Misja I zadania Służby Więziennej a jej wizerunek i prestiż w społeczeństwie [w:] Maciejewski J., Stochmal M., Ludziejewski Z., Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Wrocław 2016.

Sepioło M., Ludzie i gady, Warszawa 2017.

Wójcik K., Rola, zadania i problemy więziennictwa w zwalczaniu zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa [w:] Cebul K., Rudowski A. (red.), Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2015.

+ program Służba Więzienna, dostępny pod linkiem: https://www.tvnturbo.pl/programy/sluzba-wiezienna,15245.html

Straż Pożarna

Kępka P., Uwaga, Czwórka, Warszawa 2014.

Pasztelańska J., Pasztelański R., Strażacy. Tam, gdzie zaczyna się bohaterstwo, Kraków 2018.

Przegląd Pożarniczy

SOP + BOR

Jałoszyński K., Cymerski J., Biuro Ochrony Rządu wobec terroryzmu, Bielsko-Biała 2013.

Kaczyński J., Biuro Ochrony Rządu wobec współczesnych zagrożeń, Warszawa 2013.

Kaczyński J., Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób, Gdańsk 2009.

Krasnowska V., Zielona służba, „Polityka” nr 11 (3202)/2019.

Majewski M., Biuro. Ochroniarze władzy. Za kulisami akcji BOR-u, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie projektu, a następnie zaprezentowanie go na zajęciach;

każdy projekt powinien zawierać:

metryczka (główne informacje o danej formacji, liczebność, w tym kobiet, główne zadania, uprawnienia, rekrutacja),

analiza SWOT: mocne strony, słabe strony (jakie są patologie?, główne problemy?), szanse (sposoby rozwiązywania problemów, co wymaga poprawy), zagrożenia (dla danej służby, w zakresie bezpieczeństwa, którym się zajmuje);

dyskusja z grupą;

w przypadku, gdyby prezentacja nie spełniała kryteriów (niemerytoryczne wystąpienie, brak przygotowania pytań do dyskusji, czytanka) osoby prezentujące będą zobowiązane do uzyskania innej formy zaliczenia;

po 1-2 osby do każdego tematu;

projekt (w formacie PDF) należy przesłać na maila (amrozy@umk.pl), najpóźniej tydzień po wystąpieniu;

aktywność na zajęciach oraz minusy za jej brak;

liczba nieobecności: 3 (w przypadku większej ilości – wymagana będzie inna forma uzyskania zaliczenia zajęć).

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.