Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania systemami gospodarczymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-A-PZSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania systemami gospodarczymi
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty w ramach SPECJALIZACJI - stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 30 godzin

Studiowanie literatury - 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

RAZEM - 75 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student potrafi definiować i objaśniać zjawiska w obszarze podstaw zarządzania systemami gospodarczymi - K_W03

W2 Student rozumie istotę zarządzania systemami gospodarczymi oraz potrafić identyfikować czynności w obszarze podstawowych funkcji zarządzania oraz aspekty związane z procesem zarządzania - K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Student potrafi posługiwać się wybranym fragmentem wiedzy zarządczej, aby umieć reagować na sytuacje problemowe o charakterze zarządczym - K_U03

U2 Student potrafi przyjąć właściwą postawę w obszarze podstawowych funkcji zarządczych - K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Student kreatywnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do pogłębiania znajomości zagadnień zarządczych w praktyce gospodarczej - K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny i informacyjny prowadzony metodą wyjaśniania zagadnień oraz dyskusji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

1. Wprowadzenie studentów w problematykę podstaw zarządzania systemami gospodarczymi.

2. Zapoznanie studentów z systemami gospodarczymi (systemy gospodarcze w ujęciu: mikro, mezo, makro, mega oraz globalnym).

3. Zapoznanie studentów z aspektami podstaw zarządzania mikrosystemami gospodarczymi. W ramach przedmiotu omówione zostaną cele zarządzania i funkcje zarządzania oraz aspekty związane z procesem zarządzania i skutecznością zarządzania.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1. Wprowadzenie studentów w problematykę podstaw zarządzania systemami gospodarczymi.

2. Zapoznanie studentów z systemami gospodarczymi (systemy gospodarcze w ujęciu: mikro, mezo, makro, mega oraz globalnym).

3. Zapoznanie studentów z aspektami podstaw zarządzania mikrosystemami gospodarczymi. W ramach przedmiotu omówione zostaną cele zarządzania i funkcje zarządzania oraz aspekty związane z procesem zarządzania i skutecznością zarządzania.

Treści wykładu:

1. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu

2. Systemy gospodarcze

3. Istota zarządzania i proces zarządzania

4. Organizacja w ujęciu systemowym

5. Cele zarządzania

6. Otoczenie a skuteczność zarządzania

7. Planowanie i podejmowanie decyzji

8. Organizowanie

9. Motywowanie

10. Kontrola i zarzadzanie procesami kontroli

11. Istota pracy kierowniczej, role kierownicze i umiejętności kierownicze

12. Władza, przywództwo i style zarządzania

13. Informacja i komunikacja w zarządzaniu

14. Zarządzanie w warunkach globalizacji

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2018.

2. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka,

wyd. 5 zm., PWN, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Swadźba (red.), Systemy Gospodarcze. Zagadnienia Teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009

2. A. Zakrzewska-Bielawska, 2012, Podstawy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, MTBiznes, Warszawa 2019.

4. R. Newton, The Management Book, Pretince Hall, New York 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - W1, W2, U1, U2,

Egzamin pisemny w formie testowej (15 pytań).

Skala ocen:

punkty % ocena

15 100% 5

14 93% 5

13 87% 4,5

12 80% 4

11 73% 4

10 67% 3,5

9 60% 3

8 53% 3

7 47% 2

<7 <47% 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Słupska
Prowadzący grup: Urszula Słupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

1. Wprowadzenie studentów w problematykę podstaw zarządzania systemami gospodarczymi.

2. Zapoznanie studentów z systemami gospodarczymi (systemy gospodarcze w ujęciu: mikro, mezo, makro, mega oraz globalnym).

3. Zapoznanie studentów z aspektami podstaw zarządzania mikrosystemami gospodarczymi. W ramach przedmiotu omówione zostaną cele zarządzania i funkcje zarządzania oraz aspekty związane z procesem zarządzania i skutecznością zarządzania.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu

2. Systemy gospodarcze

3. Istota zarządzania i proces zarządzania

4. Organizacja w ujęciu systemowym

5. Cele zarządzania

6. Otoczenie a skuteczność zarządzania

7. Planowanie i podejmowanie decyzji

8. Organizowanie

9. Motywowanie

10. Kontrola i zarzadzanie procesami kontroli

11. Istota pracy kierowniczej, role kierownicze i umiejętności kierownicze

12. Władza, przywództwo i style zarządzania

13. Informacja i komunikacja w zarządzaniu

14. Zarządzanie w warunkach globalizacji

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2018.

2. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka,

wyd. 5 zm., PWN, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Swadźba (red.), Systemy Gospodarcze. Zagadnienia Teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009

2. A. Zakrzewska-Bielawska, 2012, Podstawy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, MTBiznes, Warszawa 2019.

4. R. Newton, The Management Book, Pretince Hall, New York 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.