Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Otwarte źródła informacji bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-OZI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Otwarte źródła informacji bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 3 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz interpretowania przekazu pisemnego, ustnego i wizualnego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Znajomość form przekazu społecznego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność interpretowania i wyciągania wniosków z wszelkich form wypowiedzi społecznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumienie złożoności form życia społecznego.

Metody dydaktyczne:

zajęcia praktyczne

Skrócony opis:

Poszukiwanie, interpretowanie i wyciąganie wniosków z informacji umieszczonych w róznorodnych formach przekazu społecznego.

Pełny opis:

Zajęcia organizacyjne

Zbieranie danych, analiza wiarygodności, interpretacja, wnioski

Murale, freski, napisy uliczne.

Ulotki, reklamy uliczne

Twórczość uliczna

Gazety i czasopisma

Radio i telewizja

Oficjalne strony internetowe

Facebook

Inne sieci społecznościowe

Posty, komentarze itp.

Blogi

Mapy

Geoportale

Ustalanie mienia: księgi hipoteczne, licytacje komornicze, oświadczenia majątkowe itd.

Zajęcia podsumowujące

Literatura:

Błażej Stromczyński, Paweł Waszkiewicz, Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych Prokuratura i Prawo 5 2014, s. 146-170; Biały wywiad. Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki,

red.: Wojciech Filipkowski, Wiesław Mądrzejowski, Warszawa 2012; T. R. A l e k s a n d r o w i c z, Biały wywiad w walce z terro

ryzmem (w:) K. L i e d e l, P. P i a s e c k a (red. naukowa), Rola mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi, Warszawa 2009; G.

Do b r o w o l s k i, W. F i l i p k o w s k i, M. K i s i e l - D o r o h n i c

k i, W. R a k o c z y, Wsparcie informatyczne dla analizy otwartych źródeł informacji w Internecie w walce z terroryzmem. Zarys problemu, (w:) L. K. P a p r z y c k i, Z. R a u (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009, Wojciech Martynowicz, Dyskretny urok analizy wywiadowczej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - max. 2 nieobecności, pozytywna ocena z wykonania zadań praktycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Piechowiak-Lamparska
Prowadzący grup: Joanna Piechowiak-Lamparska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.