Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie w sprawach nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-3-PwSN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie w sprawach nieletnich
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - I st - przedmioty do wyboru - stacjonarne
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot obligatoryjny dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, prowadzony w semestrze zimowym

Pełny opis:

Zjawisko przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży oraz jego przyczyny,

-Historia i przyczyny wyodrębniania się prawa i sądownictwa dla nieletnich,

-Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r. – podmiotowy i przedmiotowy zakres regulacji oraz cechująca ją filozofia postępowania z nieletnimi ukierunkowana na przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz dobro nieletniego i należyte wypełnianie obowiązków przez rodziców lub opiekuna,

-Pojęcie nieletniego, młodocianego, czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawy,

-Środki wychowawcze, wychowawczo-lecznicze i poprawcze stosowane wobec nieletnich oraz kryteria ich doboru i czas trwania, ---Możliwość wyjątkowego stosowania kar kryminalnych wobec nieletnich,

- Środki interwencyjne i tymczasowe stosowane wobec nieletnich,

- Środki stosowane wobec rodziców nieletnich,

- Sądy rodzinne – ich właściwość rzeczowa, podmiotowa i terytorialna oraz duża dyskrecjonalna władza,

- Fazy postępowania przed sądem rodzinnym i rodzaje podejmowanych decyzji na poszczególnych etapach,

- Wysłuchanie a przesłuchanie nieletniego, wywiad środowiskowy i jego zakres oraz przeprowadzanie innych dowodów niezbędnych dla podejmowania merytorycznych decyzji przez sąd,

- Charakterystyka postępowania opiekuńczo-wychowawczego i poprawczego oraz postępowania odwoławczego,

- Rodzaje wydawanych orzeczeń w sprawach nieletnich i możliwość ich zmiany w toku postępowania wykonawczego,

Literatura:

V. Konarska-Wrzosek, Prawny system postępowania z nieletnim w Polsce, Warszawa 2013;

P.Górecki, V. Konarska-Wrzosek, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015;

T. Bojarski, E. Kruk, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

- Student dostrzega specyfikę postępowania z nieletnimi i przyczyny wyłączenia pociągania do odpowiedzialności karnej sprawców nieletnich

- Student zna zakres regulacji ustawodawstwa dotyczącego nieletnich oraz rodzaje środków wychowawczych, wychowawczo-leczniczych i poprawczych jakie mogą być wobec nich stosowane oraz kryteria ich doboru, a także wie o możliwości ich zmiany w razie takiej potrzeby bez wszczynania nowego postępowania.

-Student postrzega różnicę w procedowaniu przed sądem rodzinnym, między trybami postępowania opiekuńczo-wychowawczego i poprawczego oraz zna przyczyny wyłączenia jawności zewnętrznej, a w określonym zakresie także jawności wewnętrznej postępowania rozpoznawczego w sprawach nieletnich

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny, oceniane są odpowiedzi opisowe studenta na każde pytanie oddzielnie, a następnie jest wystawiana ocena ogólna z przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.