Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona infrastruktury krytycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-OI-OIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ochrona infrastruktury krytycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - II st. - 1 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do zajęć: 60h (2 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na projekt: 30h (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Polsce i na świecie

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu rozwiązywania złożonych problemów dotyczących konstrukcji i budowy wieloczynnikowych systemów bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje kompleksowe podejście do infrastruktury krytycznej i jej ochrony.

Pełny opis:

W1. Infrastruktura krytyczne a bezpieczeństwo

W2. Podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej

W3. Założenia ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce. Identyfikacja zagrożeń i budowa scenariusza ich wystąpień na określonym terytorium

W4. Europejska infrastruktura krytyczna

W5. Organy i pomioty uczestniczce w realizacji Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej

W6. Klęski żywiołowe i katastrofy oraz ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska

W7. Problem ochrony infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami cyberterrorystycznymi

K1. Wprowadzenie

K2. System zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa

K3. Systemy łączności i transportu

K4. System finansowy

K5. System zaopatrzenia w żywność

K6. System zaopatrzenia w wodę

K7. System ochrony zdrowia

K8. Podsumowanie

Literatura:

Lidwa W. Krzeszowski W., Więcek W., Kamiński P., Ochrona infrastruktury krytycznej, Warszawa 2012.

Maciejewski R. Problem ochrony infrastruktury krytycznej, Poznań 2019.

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Warszawa 2018 r.

Pyznar M., Abgarowicz G., Rola infrastruktury krytycznej w funkcjonowaniu państwa, Kraków,2014.

Radziejewski R., Ochrona infrastruktury krytycznej, Teoria a praktyka, Warszawa 2016, PWN.

Tyburska A., Ochrona infrastruktury krytycznej, Szczytno, 2010.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym , Dz. U. , 89/2007

Żuber M., Smolarek M., Ochrona infrastruktury krytycznej. Dobre praktyki, Wrocław 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady i ćwiczenia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem zajęć na platformie MT. Zajęcia kończą się egzaminem.

Ocena końcowa z egzaminu i ćwiczeń 51-60% - dostateczny 61-70% - dostateczny plus 71-80% - dobry 81-90% - dobry plus 91-100% - bardzo dobry

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie prezentacji (70p) i zadań na Moodlu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.