Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona dziedzictwa narodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-ODN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Ochrona dziedzictwa narodowego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomośc podstawowych faktów z historii społecznej oraz podstawowych zagadnień z zakresu administracji publicznej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W01-prawne aspekty ochrony zabytków w czasie pokoju S2A W02

W02 zasady ochrony zabytkow na wypadek nadzwyczajnych zagrożeńS2A W02

W03- zasady planowania ochrony zabytków S2A W03

W04- zasady ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych S2A W06

W05- zadania organów administracji publicznej, wojska i straży pożarnej w zakresie ochrony zabytków S2A W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U01 wykorzystać wiedze teoretyczną dla opracowania planu ochrony zabytków jednostki organizacyjnej S2pU02

U02- opracowac plan szkolenia tematycznego dla organów administracji publicznej, zarządzania kryzysowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych S2P U04

U03- analizowac akty prawne z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego

S2A U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- K01 jest zoerientowany na wzbogacanie swojej wiedzy w zakresie przedmiotu S2A K01

K02- potrafi wspólpracowac w grupie S2A K02

K03 jest otwarty na różne wartosci, ale dostrzega i uzasadnia potrzebę ochrony dziedzictwa narodowego S2A K03

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- punktowana
- SWOT

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej planowania ochrony zabytków w czasie pokoju oraz nadzwyczajnych zagrożeń i wojny. Za istotne uznano także ukazanie kulturowych uwarunkowań obronności państwa w warunkach globalizacji. Cele szczególowe obejmują zagdnienia prawnej ochrony zabytków w Polsce; charakterystykę przęstępstw przeciwko zabytkom oraz metody zwalczania przestępczości.

Pełny opis:

1. Dziedzictwo narodowe - próba delimitacji pojęcia.

2. Historia ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Ochrona dóbr kultury w międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych.

4. Przestępstwa przeciwko zabytkom.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego w polityce polskiej.

6. Zadania sił zbrojnych w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie pokoju i wojny.

7. Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.

Literatura:

M. Kubiak, Kulturowe uwarunkowania obronności państwa, Siedlce 2012

K. Niciński, K. Sałaciński, Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Poradnik dla organów administracji publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych, Kraków 2009

M. Trzciński, Przestępczośc przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno- kryminalistyczna, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka, Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka, Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.