Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje i negocjacje kryzysowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-ZK-MNK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Mediacje i negocjacje kryzysowe
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. II st - 2 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza za zakresu nauk społecznych na poziomie pierwszego stopnia studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Uczęszczanie na wykłady. Przygotowanie się do egzaminu.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 - Ma podstawową wiedzę na temat występujących w różnych środowiskach społecznych wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego. - S2A_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U06 - Trafnie kwalifikuje konkretne postawy przedstawicieli służb i instytucji oraz zdarzenia nadzwyczajne mające związek z bezpieczeństwem wewnętrznym w kontekście formalnych rozwiązywania wybranych problemów. - S2A_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 - Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety. - S2A_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Rozwój mediacji i negocjacji kryzysowych. Omówienie negocjacji policyjnych.

Pełny opis:

Stan badań i orientacje badawcze. Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Rozwój negocjacji i mediacji kryzysowych. Polskie doświadczenia.

Rodzaje negocjacji. Uczestnicy negocjacji. Otoczenie negocjacyjne. Strategie negocjacyjne i modele sytuacji negocjacyjnych. Rokowania zbiorowe. Procedury negocjacyjne. Mediatorzy. Komunikacja niewerbalna w negocjacjach. Rola środków masowego przekazu w negocjacjach i mediacjach.

Negocjacje policyjne.

Literatura:

Balawajder K., Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacjach, Katowice 1999.

Błaut R., Skuteczne negocjacje, Warszawa 1994.

Borkowska S., Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997.

Casse P., Jak negocjować, Poznań 1996.

Dana D., Rozwiązywanie konfliktów, Warszawa 1993.

Donaldson M., Donaldson M., Negocjacje, Warszawa 2000.

Ekman P. Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie, Warszawa 1997.Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodzenie do tak, Warszawa 2000.

Goban-Klas T., Public relations, Warszawa 1997.

Gut J., Haman W., Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Warszawa 1995.

James Richard K., Gilliland Burl E., Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2010.

Piotrowicz Dariusz, Negocjacje kryzysowe i policyjne. Wybrane zagadnienia psychologiczne i kryminologiczne, Warszawa 2010.

Źródła:

Ciszewski M., Liedel K., Gliniarz, Kraków 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.