Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

European Security System

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-IP-S2-1-ESS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1030) Security services Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Security System
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: International Politics and Diplomacy - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Not required

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Participation in classes – 30h

Direct preparation for classes (including consultations and feedback) – 30h

Reading literature – 20h

Preparation for a test – 20h

Total: 100h (4 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K1: has profound knowledge related to security studies, especially of selected threats for international security and the ways to combat them – K_W01

K2: has systematic knowledge of the political and military international relations, especially European Security System and the most important organizations competent in this area – K_W02

K3: has detailed knowledge about international relations affecting security with regards to NATO-EU cooperation and their functioning – K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

S1: is able to search for, select, analyse and process information about security issues from written and electronic sources – K_U01

S2: can analyse the role of particular organisations in ensuring security – K_U04

S3: has language skills – speaks and writes in a coherent and transparent way at the B2 level of the European System of the Description of Language Education about the issues connected with the subject of the course and can justify his/her own opinions – K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

SC1: is ready to evaluate the information and express own opinions concerning international relations and cooperation in security – K_K01

SC2: is open to new challenges – K_K03

SC3: thinks and acts in a creative manner – K_K05


Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- participatory lecture with multimedia presentations

- problem-based lectures


Exploratory teaching methods:

- - project work

- - seminar/discussion

- - case study


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

The purpose of the course is to present the European Security System and its key elements. Consequently, the following problems will be presented and discussed: the development of the European Security System, the role of the main organizations - NATO, the European Union and the OSCE - and their relationships, new challenges facing them in the 21st century etc.

Pełny opis:

The course focuses on issues related to the functioning of the European Security System - so instead of static the dynamic approach will be applied. As a result, we will discuss the changes that have taken place in the wake of the end of the Cold War period and new threats to international security emerged at the turn of the 20th and 21st centuries. The course will also cover key issues related to the functioning of NATO and the European Security and Defense Policy, including the rather complex issue of relations between them. The European Security Strategy and its implementation will be discussed in detail. Finally, specific actions undertaken by NATO and the European Union in combating international terrorism and against the proliferation of weapons of mass destruction.

Literatura:

1. Hauser G, Kernic F. (eds.), European security in transition, Burlington: Ashgate, 2006.

2. Mérand F., Foucault M., Irondelle B. (eds.), European security since the fall of the Berlin Wall, Toronto: University of Toronto Press, 2011

3. Reichard M., The EU-NATO relationship: a legal and political perspective, Burlington: Ashgate, 2006.

4. Aybet G, Moore R. (eds), NATO in search of a vision, Washington: Georgetown University Press, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

1. presence and activity of the students during meetings, including participation in the discussion on the given topics (basic materials in English will be given by the lecturer and they should be read before classes) (30 points, 3 points are given for the activity during one meeting) – S2, S3, SC1

2. preparation of a presentation discussed during the meeting (40 points) – S1, S3, SC1, SC2, SC3

3. short final test (30 points): K1, K2, K3

Assessment criteria:

systematic assessment of the activity during classes, assessment of the presentation and the final test

The students will get points for all these tasks and they will be added at the end.

There will be a range of points for the proper marks:

fail (2)- 0-51 pts (51 %)

satisfactory (3) - 52-60 pts (52-60 %)

satisfactory plus (3+)- 61-69 pts (61-69 %)

good (4) – 70-82 pts (70-82 %)

good plus (4+)- 83-91 pts (83-91 %)

very good (5) – 92-100 pts (92-100%)

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)