Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Political Scientist Research Workshop

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-IP-S2-1-PSRW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Political Scientist Research Workshop
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: International Politics and Diplomacy - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Prerequisites: Introduction into political theory or

the ability to use the language of political (ev. social) sciences.


Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 70-130h

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Learning outcomes - knowledge


Has subject and methodological knowledge in the field of social sciences.


He knows the research methodology in the field of social science especially political science and can conducts research under the supervision of an academic supervisor.


Understand the basic concepts of the protection of intellectual property in the context of ethical proceedings.Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Learning outcomes – skills

Correctly applies the known terminology of the research method within the scope of scientific disciplines, in the framework of which research is carried out on political science.

It formulates its own theses and its justifications, as well as assesses the views of others, and discusses these in English. Can

analyzes and interprets facets and statistical data. Can resolve research problems.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Learning outcomes – social competences

He is ready to obtain knowledge, information and data necessary in the process of solving practical and theoretical problems in the field of political sciences.

Critically assess own knowledge and its ability to diagnose own shortcomings.

He recognizes and formulates moral problems and dilemmas related to his own and his own work and conduct.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods: case study

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Brief description of the subject

The aim of the course is to acquire the ability to write research projects at the highest possible methodological level. The most important part of it is the ability to solve research problems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Complete description of the subject:

It is necessary to acquire the ability to correctly formulate the boundaries of the research field and define the objectives of the research. After a critical analysis of the literature on the subject, it is possible to move on to the precise formulation of theoretically grounded research problems, and next: hypothesis. Then, it is necessary to precisely define the choice and method of selecting primary and possibly secondary sources. The penultimate stage is the selection of research methods and techniques. The final stage of the research project is to construct an adequate research tool.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature:

Bäcker, R. (2019). Methodology of Political Science. The case of eurasianism. Przegląd Politologiczny (Political Science Review), (3), 69-78.

Box-Steffensmeier, J. M., Brady, H. E., & Collier, D. (Eds.). (2008). The Oxford handbook of political methodology (Vol. 10). Oxford Handbooks of Political.

Mahoney, J. (2007). Qualitative methodology and comparative politics. Comparative political studies, 40(2), 122-144.

Gerring, J. (2011). Social science methodology: A unified framework. Cambridge University Press.

Roberts, M. E. (2018). What is political methodology?. PS, Political Science & Politics, 51(3), 597-601.

Johnston, R. (2008). Survey methodology. In The Oxford Handbook of Political Methodology.

Beck, N. L. (2000). Political methodology: A welcoming discipline. Journal of the American Statistical Association, 95(450), 651-654.

Asal, V., Jahanbani, N., Lee, D., & Ren, J. (2018). Mini-Games for Teaching Political Science Methodology. PS: Political Science & Politics, 51(4), 838-841.

Outhwaite, W., & Turner, S. (Eds.). (2007). The SAGE handbook of social science methodology. Sage.

Lancaster, T. D., & Montinola, G. R. (1997). Toward a methodology for the comparative study of political corruption. Crime, Law and Social Change, 27(3), 185-206.

Bäcker, Roman, Lucyna Czechowska, Grażyna Gadomska, Joanna Gajda, Karolina Gawron-Tabor, Maria Giedz, Dominika Kasprowicz, Magdalena Mateja, Bartosz Płotka, Joanna Rak, Aleksandra Seklecka, Wiktor Szewczak, Maria Wincławska, Jagoda Wojciechowska. 2016. Metodologia badań politologicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, pp. 230.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods & criteria:

The quality of project.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Brief description of the subject

The aim of the course is to acquire the ability to write research projects at the highest possible methodological level. The most important part of it is the ability to solve research problems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Complete description of the subject:

It is necessary to acquire the ability to correctly formulate the boundaries of the research field and define the objectives of the research. After a critical analysis of the literature on the subject, it is possible to move on to the precise formulation of theoretically grounded research problems, and next: hypothesis. Then, it is necessary to precisely define the choice and method of selecting primary and possibly secondary sources. The penultimate stage is the selection of research methods and techniques. The final stage of the research project is to construct an adequate research tool.

Complete description of the subject in points:

1/ Introduction.

2/ Choice of subject of research.

3/ Formulation the boundaries of the research field.

4/ Definition the objectives of the research.

5-6-7/ Critical analysis of the literature on the subject.

8-9/ Formulation of theoretically grounded research problems, and next: hypothesis.

11/ Choice and method of selecting primary and possibly secondary sources.

12/ Selection of research methods and techniques.

13-15/ Construct an adequate research tool.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature:

Bäcker, R. (2019). Methodology of Political Science. The case of eurasianism. Przegląd Politologiczny (Political Science Review), (3), 69-78.

Box-Steffensmeier, J. M., Brady, H. E., & Collier, D. (Eds.). (2008). The Oxford handbook of political methodology (Vol. 10). Oxford Handbooks of Political.

Mahoney, J. (2007). Qualitative methodology and comparative politics. Comparative political studies, 40(2), 122-144.

Gerring, J. (2011). Social science methodology: A unified framework. Cambridge University Press.

Roberts, M. E. (2018). What is political methodology?. PS, Political Science & Politics, 51(3), 597-601.

Johnston, R. (2008). Survey methodology. In The Oxford Handbook of Political Methodology.

Beck, N. L. (2000). Political methodology: A welcoming discipline. Journal of the American Statistical Association, 95(450), 651-654.

Asal, V., Jahanbani, N., Lee, D., & Ren, J. (2018). Mini-Games for Teaching Political Science Methodology. PS: Political Science & Politics, 51(4), 838-841.

Outhwaite, W., & Turner, S. (Eds.). (2007). The SAGE handbook of social science methodology. Sage.

Lancaster, T. D., & Montinola, G. R. (1997). Toward a methodology for the comparative study of political corruption. Crime, Law and Social Change, 27(3), 185-206.

Bäcker, Roman, Lucyna Czechowska, Grażyna Gadomska, Joanna Gajda, Karolina Gawron-Tabor, Maria Giedz, Dominika Kasprowicz, Magdalena Mateja, Bartosz Płotka, Joanna Rak, Aleksandra Seklecka, Wiktor Szewczak, Maria Wincławska, Jagoda Wojciechowska. 2016. Metodologia badań politologicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, pp. 230.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Brief description of the subject

The aim of the course is to acquire the ability to write research projects at the highest possible methodological level. The most important part of it is the ability to solve research problems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Complete description of the subject:

It is necessary to acquire the ability to correctly formulate the boundaries of the research field and define the objectives of the research. After a critical analysis of the literature on the subject, it is possible to move on to the precise formulation of theoretically grounded research problems, and next: hypothesis. Then, it is necessary to precisely define the choice and method of selecting primary and possibly secondary sources. The penultimate stage is the selection of research methods and techniques. The final stage of the research project is to construct an adequate research tool.

Complete description of the subject in points:

1/ Introduction.

2/ Choice of subject of research.

3/ Formulation the boundaries of the research field.

4/ Definition the objectives of the research.

5-6-7/ Critical analysis of the literature on the subject.

8-9/ Formulation of theoretically grounded research problems, and next: hypothesis.

11/ Choice and method of selecting primary and possibly secondary sources.

12/ Selection of research methods and techniques.

13-15/ Construct an adequate research tool.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature:

Bäcker, R. (2019). Methodology of Political Science. The case of eurasianism. Przegląd Politologiczny (Political Science Review), (3), 69-78.

Box-Steffensmeier, J. M., Brady, H. E., & Collier, D. (Eds.). (2008). The Oxford handbook of political methodology (Vol. 10). Oxford Handbooks of Political.

Mahoney, J. (2007). Qualitative methodology and comparative politics. Comparative political studies, 40(2), 122-144.

Gerring, J. (2011). Social science methodology: A unified framework. Cambridge University Press.

Roberts, M. E. (2018). What is political methodology?. PS, Political Science & Politics, 51(3), 597-601.

Johnston, R. (2008). Survey methodology. In The Oxford Handbook of Political Methodology.

Beck, N. L. (2000). Political methodology: A welcoming discipline. Journal of the American Statistical Association, 95(450), 651-654.

Asal, V., Jahanbani, N., Lee, D., & Ren, J. (2018). Mini-Games for Teaching Political Science Methodology. PS: Political Science & Politics, 51(4), 838-841.

Outhwaite, W., & Turner, S. (Eds.). (2007). The SAGE handbook of social science methodology. Sage.

Lancaster, T. D., & Montinola, G. R. (1997). Toward a methodology for the comparative study of political corruption. Crime, Law and Social Change, 27(3), 185-206.

Bäcker, Roman, Lucyna Czechowska, Grażyna Gadomska, Joanna Gajda, Karolina Gawron-Tabor, Maria Giedz, Dominika Kasprowicz, Magdalena Mateja, Bartosz Płotka, Joanna Rak, Aleksandra Seklecka, Wiktor Szewczak, Maria Wincławska, Jagoda Wojciechowska. 2016. Metodologia badań politologicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, pp. 230.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)