Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-BNSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość najważniejszych wydarzeń z zakresu stosunków międzynarodowych w skali globalnej po roku 1945.

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt. ECTS x 30 h = minimum 90 h całkowitego nakładu pracy studenta, w tym:


1. obecność na zajęciach i aktywny udział.


2. praca indywidualna studenta: przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;


3. przygotowanie do pisemnego zaliczenia końcowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa szczegółową wiedzę na temat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz stosunków międzynarodowych w skali globalnej po 1945 rok, a także polityuki wewnętrznej tego państwa od września 2001 roku.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi analizować i interpretować procesy polityczne, gospodarcze i społeczne w długim przedziale czasu.


Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy do opisu i analizy procesów i zjawisk społecznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich zakres, rozumie rolę samokształcenia w dalszym rozwoju intelektualnym i społecznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny połączony z wykładem problemowym.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Izolacjonizm, doktryna Trumana, plan Marshalla, zimna wojna, doktryna Reagana, "koniec historii", wojna z terroryzmem, zmiany w układzie sił w skali globalnej.

Pełny opis:

Doktryna Monroe i polityka izolacjonizmu USA do II wojny światowej. Sytuacja międzynarodowa w latach 1945-1947. Doktryna Trumana i plan Marshalla. Powstanie ram instytucjonalnych dla nowej polityki zagranicznej USA. Powstrzymywanie komunizmu - zaangażowanie USA w konflikty zbrojne w latach 1947-1991. Ograniczenia polityki powstrzymywania komunizmu. Sojusze wojskowo-polityczne USA. Ronald Regan i nowa polityka wobec świata komunistycznego. Doktrytna Reagana. Zakończenie zimnej wojny i rozpad ZSRR. USA jako hipermocarstwo i koniec historii w polityce zagranicznej USA - lata 1992-2001. Amerykańskie stulecie. Zamachy terrorystyczne z września 2001 r. i wojna z terroryzmem. Nowe elementy w polityce bezpieczeństwa narodowego USA. Zmiany w sytuacji wewnętrznej USA po 11 IX 2001 r. - Patriot Act. Polityka zagraniczna prezydenta Baracka Obamy - kontynuacja czy przełom? Polityka zagraniczna prezydenta Donalda Trumpa - America first. Zmiany w międzynarodowym układzie sił politycznych i gospodarczych - stopniowy powrót do świata wielobiegunowego.

Literatura:

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku, pod red. K. Czornik, M. Szynol, Katowice 2017.

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe: współczesne koncepcje, Warszawa 2012.

Snow D.M., National Security, London 2016.

Jarmon J.A., The New Era in U.S. National Security: An Introduction to Emerging Threats and Challenges, Lanham 2014.

Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 128 (1570), 21 grudnia 2017 r.

Blechman B.M., The Politics of National Security: Congress and U.S. Defense Policy, Oxford 1990.

Rudolph C., National Security and Immigration: Policy Development in the United States and Western Europe Since 1945, Stanford 2006.

Tanner S., Wojny Bushów: ojciec i syn jako zwierzchnicy sił zbrojnych, Wrocław 2007.

Brzeziński Z., Ameryka i świat: rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym, Łódź 2009.

Kowalczyk M., Lśniące miasto na wzgórzu : ideowe podstawy amerykańskiego unilateralizmu w okresie rządów George'a Busha, Warszawa 2008.

Smalec Ł., Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych: u źródeł, Warszawa 2013.

Boyer P. [et al.], Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. 5: 1945-1990, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności na zajęciach bez konieczności przedstawiania usprawiedliwień).

2. Udział w dyskusji.

3. Pisemne zaliczenie (kolokwium).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.