Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kwestie bezpieczeństwa a dyplomacja Polski w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-KBaDP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kwestie bezpieczeństwa a dyplomacja Polski w XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowy zasób wiedzy z dziedziny najnowszej historii Polski w ramach przedmiotów ze szkoły średniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

90 h całkowitego nakładu pracy studenta (w tym obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz czas wykorzystany na przygotowanie pracy semestralnej).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnej dyplomacji polskiej.

Ma uporządkowaną wiedzę o dyplomacji Polski.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu historii dyplomacji.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student czyta, analizuje i interpretuje teksty źródłowe z zakresu historii dyplomacji.

Wykrywa i analizuje zależności między wydarzeniami historycznymi a procesami zachodzącymi w dyplomacji.

Rozumie i analizuje następstwa przeobrażeń zachodzących w poszczególnych okresach historycznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są najważniejsze elementy z zakresu dyplomacji polskiej w latach 1918 - 2017. Celem jest zrozumienie przez Studentów specyfiki dyplomacji Polski oraz umiejętność interpretacji zmian zachodzących w niej na przestrzeni XX i XXI wieku w kontekście kwestii bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Teoretyczne i ideologiczne aspekty dyplomacji polskiej.

Struktura organizacyjna i formy działania dyplomacji państwa polskiego w różnych uwarunkowaniach historyczno – ustrojowych i formach państwowości XX i XXI wieku.

Kierunki działania polskiej dyplomacji na tle politycznych stosunków międzynarodowych.

Stosunek dyplomacji polskiej do głównych wyzwań politycznych, ekonomicznych i społecznych XX i XXI wieku;

Rozwój dyplomacji wielostronnej.

Budowa europejskiego systemu bezpieczeństwa.

Położenie geopolityczne jako istotne uwarunkowanie dyplomacji.

Miejsce Polski w dyplomacji środkowoeuropejskiej XX – XXI wieku.

Sylwetki najwybitniejszych dyplomatów Polski XX – XXI wieku.

Literatura:

Buchan A., The end of the postwar era : a new balance of world power, New York 1974.

Frelek R., Dzieje dyplomacji. Zarys historii stosunków międzynarodowych, Toruń 2006.

Historia dyplomacji polskiej, T. IV: 1918-1939, pod red. P. Łossowskiego, Warszawa 1995.

Historia dyplomacji polskiej, T. V: 1939-1945, pod red. W. Michowicza, Warszawa 1999.

Historia dyplomacji polskiej, T. VI: 1944/1945-1989, pod red. W. Materskiego i W. Michowicza, Warszawa 2010.

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996.

Szczepanik K., Dyplomacja Polski, 1918-2005: struktury organizacyjne, Warszawa 2005.

Tomala M., Dyplomacja polska wobec problemu niemieckiego 1945-1990, Gdynia 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

1. Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalny limit dwóch nieobecności).

3. Przygotowanie przez studenta wystąpienia na wybrany przez niego temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.