Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościół katolicki w Polsce wobec wybranych zagadnień polityki międzynarodowej w latach 1989-2019

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-KKP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kościół katolicki w Polsce wobec wybranych zagadnień polityki międzynarodowej w latach 1989-2019
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość najnowszej historii Polski oraz Kościoła katolickiego w XX w.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1/ Udział w konwersatorium: 30 godzin.

2/ Przygotowanie prezentacji i referatu: 15 godzin.

3/ Studium literatury przedmiotu: 15 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę dotyczącą stanowiska Kościoła katolickiego w Polsce wobec wybranych zagadnień polityki międzynarodowej w latach 1989-2019.
Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie analizować i oceniać stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce wobec wybranych zagadnień polityki międzynarodowej w latach 1989-2019.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiada kompetencje społeczne w postaci zdolności samodzielnego wykorzystania i zastosowania wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w procesie dydaktycznym.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku

Pełny opis:

1/ Struktura i organizacja Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 r.

2/ Kościół katolicki w Polsce wobec członkostwa RP w NATO.

3/ Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej.

4/ Kościół katolicki w Polsce wobec problematyki niemieckiej (postulatów rewindykacji i odszkodowań).

5/ Kościół katolicki w Polsce wobec ZSRR i Federacji Rosyjskiej.

6/ Kościół katoliki w Polsce wobec Litwy, Białorusi i Ukrainy.

7/ Kościół katoliki w Polsce wobec antysemityzmu, problematyki żydowskiej i państwa Izrael.

8/ Kościół katolicki w Polsce wobec konfliktów zbrojnych na terenie byłej Jugosławii.

9/ Kościół katolicki w Polsce wobec kwestii irackiej.

10/ Kościół katolicki w Polsce wobec terroryzmu międzynarodowego i prześladowań chrześcijan.

11/ Kościół katolicki w Polsce wobec migracji i migrantów.

12/ Kościół katolicki w Polsce wobec konfliktu syryjskiego.

Literatura:

1/ Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000, Poznań 2006.

2/ Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-2000, cz. 1-2, red. P. Libera, A. Rybicki, S. Łącki, Marki 2003.

3/ T. R. Dębowski, Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989-2004, Wrocław 2011.

4/ J. Gowin, Kościół w czasach wolności 1989-1999, Kraków 1999.

5/ W. Hetnar, Udział katolików świeckich w życiu politycznym w Polsce w latach 1989-2004, Kraków 2017.

6/ Kościół wobec integracji europejskiej, red. J. Grosfeld, Warszawa 1997.

7/ K. Kowalczyk, Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2011, Szczecin 2012.

8/ J. Luxmoore, M. Glabisz-Pniewska, Szepty Boga, Kraków 2016.

9/ J. Luxmoore, M. Glabisz-Pniewska, Głosy Boga. Kościół, społeczeństwo i Brexit, Kraków 2018.

10/ Religia i polityka. Zarys problematyki, red. P. Burgoński, M. Gierycz, Warszawa 2014.

Metody i kryteria oceniania:

1/ Udział w konwersatorium (frekwencja minimum 75% zajęć).

2/ Przygotowanie prezentacji oraz referatu.

3/ Aktywność podczas konwersatorium.

4/ Końcowa rozmowa weryfikująca wiedzę zdobytą podczas konwersatorium oraz w trakcie samodzielnego studium literatury.

Praktyki zawodowe:

Brak wymagań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.