Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowy handel bronią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-MHB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy handel bronią
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do zajęć: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na prezentację: 30h (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

KW08 - posiada podstawową wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa międzynarodowego i istotnych dla jego zapewnienia organizacji międzynarodowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

KU05- potrafi analizować oraz prognozować podstawowe zjawiska z zakresu bezpieczeństwa, w tym zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa społecznego oraz funkcjonowania instytucji

KU08 - potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego do analizy współczesnych konfliktów politycznych i społecznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

KK02 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem ich związku z naukami o polityce

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- punktowana

Skrócony opis:

Zagadnienia dotyczące obrotu specjalnego i kontroli zbrojeń

Struktura uzbrojenia w Polsce i na świecie

Współpraca międzynarodowa w zakresie programów zbrojeniowych i rozbrojenia

Pełny opis:

1. Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa

2. Rynek uzbrojenia - istota i zakres

3. Międzynarodowa współpraca technologiczno-obronna (geneza, wyzwania, programy)

4. Rodzaje transferów broni i technologii wojskowych

5, 6. Zasady transferu broni i technologi wojskowych - aspekt prawny

7. Broń atomowa

8, 9. Kontrola eksportu broni

10, 11. Handel bronią w wybranym regionie świata

12. Nielegalny handel bronią

13. Broń przyszłości

14. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa - międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych, P. Milik, Warszawa 2018.

Płaczek J. (red.), Zarys ekonomiki bezpieczeństwa: praca zbiorowa, AON, Warszawa 2009.

Polak R., Modernizacja techniczna sił zbrojnych: planowanie, finansowanie i realizacja zamówień publicznych, WAT, Warszawa 2011.

Rotfeld A.D. (red.), Kontrola zbrojeń. Rozbrojenie u progu XXI wieku, Warszawa 2002.

SIPRI Yearbook 2016: Armaments, Disarmament, and International Security,

Soboń, M., Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną, Poznań : FNCE, 2017.

Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007 – 2012.

Strulak T., Działania na rzecz rozbrojenia i kontroli zbrojeń, [w:] J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Briani V. et al., The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)”, 2013.

Ouimet R., New face of the A&D Industry: Victors, Victims, and Survivors, tekst dostępny pod adresem http://www.atkearney.pl/aerospace-defense/ideas-insights/article/-/asset_publisher/LCcgOeS4t85g/content/new-face-of-the-a-d-industry-victors-victims-and-survivors/10192.

Czasopisma o tematyce zbrojeniowej: Raport. Wojsko, technika, obronność; Nasza armia, Military Technology.

Metody i kryteria oceniania:

• Zadania na Moodlu - 60p

• Esej – 40p

Ocena końcowa:

51-64p - dostateczny

65-74p - dostateczny plus

75-84p - dobry

85-94p - dobry plus

95-100p- bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.