Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-MiP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Media i polityka
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w trakcie kursu)


2. Aktywność podczas zajęć - mile widziany a wręcz wskazany jest udział słuchaczy w dyskusjach nad prezentowaną problematyką


3. Kolokwium - forma pisemna

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 Ma podstawową wiedzę o współczesnych systemach medialnych, w tym również o polskim. S1A_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, właściwe dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U01

K_U02 Posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U02

K_U08 Rozumie i analizuje zjawiska społeczne. S1A_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy. S1A_K06

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, pokaz, metoda seminaryjna, studium przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęca się problemowi szeroko rozumianych relacji pomiędzy mediami a światem polityki. Przedmiotem zainteresowania będą między innymi takie zagadnienia, jak klasyczne modele funkcjonowania mediów (cztery teorie prasy wg F. S. Sieberta, T. Petersona, W. Schramma), nowe koncepcje mediów, warunki funkcjonowania środków publicznego przekazu w różnych krajach (m.in. USA, Wielka Brytania, Rosja, Chiny, Niemcy, Polska, Białoruś), etyka mediów i etyka w polityce, media globalne i media krajowe (ogólnokrajowe, regionalne, lokalne itd.), propaganda medialna i propaganda polityczna, wolność mediów i cenzura.

Pełny opis:

Zajęcia przeprowadzane za pomocą programu MS TEAMS -Kod do zajęć:

2gvz740

Materiały do zajęć (teksty obligatoryjne, analizy przypadków) MOODLE UMK- Hasło do kursu: Borgen

TEMATY ZAJEĆ

1. Zajęcia organizacyjne

2. Relacje media - polityka

3. Systemy polityczne i medialne

4. Media a demokracja

5. Wydarzenia medialne

6. Teorie wpływu mediów na społeczeństwo

7. Serwisy informacyjne

8. Media publiczne

9. Internetowe formy politycznej komunikacji

10. Social media - wsparcie dla demokracji? czy autokracji?

11. Kreowanie wizerunku w mediach

12. Konsultanci polityczni ("Spindoktorzy")

13. Polityka i media w filmach i serialach

14. Dziennikarze i media polityczne w państwach niedemokratyczych

15. Kolokwium

Literatura:

Barllet Jamie, (2018), Ludzie przeciw technologii. Jak internet zabija demokracje, Katowice: Wyd. Sonia Draga.

Dayan D., Katz E., (2008) Wydarzenia medialne. Historia transmitowana

na żywo, Warszawa

Hallin D.C, Mancini P, (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu i porównawczym, Kraków: Wyd. UJ.

Jakubowicz K. (2013), Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa: Wyd. Poltex.

Kepplinger H.M., (2007), Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków: Wyd. UJ,

Kolczyński Mariusz, Myśliwiec Małgorzata, Perez Del Pozo Jose, (2017), 2015 Elections in Poland and Spain, Katowice: Wyd. UŚ.

Maguś Wojciech, 2016, Obraz doradców politycznych w filmach fabularnych, „e-Politikon", nr 18/2016, s. 211-233;

Maguś Wojciech, 2018, Donald Trump kontra media, "Res Rhetorica",Vol 5, No 2/2018, s. 14-28;

Maguś Wojciech , 2015, Seriale political fiction jako źródło wiedzy o polityce [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Medialny obraz świata, Tom 1. Zagadnienia teoretyczne, Lublin, s. 235-249;

Mistewicz E., (2012-2015), Nowe media, nr 1-9.

Schulz W., (2006), Komunikacja polityczna, Kraków: Wyd. UJ.

Lees-Marshment Jennifer, (2009), Political Marketing. Pronciples and Applications, New York: Routledge.

Maguś Wojciech, (2017), Profesjonalizacja komunikowania politycznego - analiza wyborów Prezydenta RP w 2015 roku [w:] M. Kolczyński (red.), Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne, Tom 1, Katowice, s. 82-102;

Płudowski T., (2008), Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Seklecka A., (2017), Rytuały medialne w komunikowaniu masowym, Toruń: Wyd. UMK.

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: Wyd. UJ.

Wojtkowski Ł., (2012), Mediatyzacja polityki. Amerykańska kampania prezydencka 2008, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Stopel Anna, (2020), Nowe media w polityce, Poznań: WN FNCE.

West Darrell M., (2010), Air Wars. Television Advertising. In Election Campaigns, Washington D.C.: SAGE.'

Filmy i seriale:

Brexit

Na cały głos

Rząd (Borgen)

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 40 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Kolokwium 0 – 50 punktów

Suma punktów:

0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.