Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polskie kino polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-PKP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polskie kino polityczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o filmie, filmowcach i historii polskiego kina powojennego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1/ Udział w konwersatorium: 30 godzin.

2/ Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 30 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student umie opisać relacje zachodzące pomiędzy kulturą a polityką, w szczególności sztuką filmową i zjawiskami politycznymi. Ponadto zna najważniejszych polskich twórców kina politycznego oraz ich obrazy filmowe. Umie wskazać na istotne związki łączące główne kierunki i szkoły filmowe z przeobrażeniami społeczno-politycznymi w Polsce.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność przeprowadzenia wnikliwej analizy oraz oceny wartości artystycznych filmu politycznego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiada kompetencje społeczne w postaci zdolności samodzielnego wykorzystania i zastosowania wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w procesie dydaktycznym.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie przybliżyć studentom polską kinematografię i jej problematykę w kontekście politycznym. Zajęcia zakładają zaprezentowanie głównych etapów rozwoju kina w Polsce, kierunków, szkół filmowych, najważniejszych reżyserów i najbardziej znaczących twórców, co stanowić będzie punkt wyjścia dla omówienia wybranych aspektów powojennej historii społecznej i politycznej Polski.

Pełny opis:

Szczegółowy wykaz realizowanych tematów badawczych:

1/ Polski Październik i obrachunki z mitami narodowymi Andrzeja Wajdy.

2/ „Rejs” Marka Piwowskiego jako satyra polityczna epoki Władysława Gomułki.

3/ „Kino moralnego niepokoju” Krzysztofa Zanussiego i Krzysztofa Kieślowskiego jako wyraz przesłania politycznego.

4/ Stanisław Bareja – twórca komedii politycznych.

5/ Człowiek – ofiara polityki. Wokół twórczości Ryszarda Bugajskiego.

6/ Obraz przełomu politycznego w filmie „Psy” Władysława Pasikowskiego.

7/ Historia i polityka. Debata wokół twórczości Antoniego Krauzego.

Literatura:

Podstawowa literatura przedmiotu:

1/ Marcin Adamczak, Globalne Hollywood. Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, Gdańsk 2010.

2/ Filip Gańczak, Filmowcy w matni bezpieki, Warszawa 2011.

3/ Kino klasyczne, Historia Kina, t. 2, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków 2011.

4/ Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, red. Agnieszka Wiśniewska, Piotr Marecki, Warszawa 2010.

5/ Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009.

6/ Tadeusz Lubelski, Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012.

7/ Kamil Minkner, O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Warszawa 2012.

8/ Maciej Replewicz, Stanisław Bareja. Król krzywego zwierciadła, Poznań 2009.

9/ Samotność Fausta. Krzysztof Zanussi w rozmowie z Jackiem Moskwą, Kraków 2019.

Filmy:

1/ Kanał, 1956, reżyseria: Andrzej Wajda

2/ Rok pierwszy, 1960, reżyseria: Aleksander Ścibor-Rylski

3/ Ręce do góry, 1967, reżyseria: Jerzy Skolimowski

4/ Rejs, 1970, reżyseria: Marek Piwowski

5/ Barwy ochronne, 1976, reżyseria: Krzysztof Zanussi

6/ Hotel klasy lux, 1979, reżyseria: Ryszard Ber

7/ Miś, 1980, reżyseria: Stanisław Bareja

8/ Człowiek z żelaza, 1981, reżyseria: Andrzej Wajda

9/ Dreszcze, 1981, Polska, reżyseria: Wojciech Marczewski

10/ Krótki dzień pracy, 1981, reżyseria: Krzysztof Kieślowski

11/ Przypadek, 1981, reżyseria: Krzysztof Kieślowski

12/ Przesłuchanie, 1982, reżyseria: Ryszard Bugajski

13/ Alternatywy 4, 1983, reżyseria: Stanisław Bareja

14/ Rok spokojnego słońca, 1984, reżyseria: Krzysztof Zanussi

15/ Ostatni prom, 1989, reżyseria: Waldemar Krzystek

16/ Psy, 1992, reżyseria: Władysław Pasikowski

17/ Gry uliczne, 1996, reżyseria: Krzysztof Krauze

18/ Czarny czwartek, 2010, reżyseria: Antoni Krauze

19/ Układ zamknięty, 2013, reżyseria: Ryszard Bugajski

20/ Jack Strong, 2014, reżyseria: Władysław Pasikowski

21/ Powidoki, 2016, reżyseria: Andrzej Wajda

22/ Solid Gold, 2019, reżyseria: Jacek Bromski

Metody i kryteria oceniania:

1/ Udział w zajęciach (minimum 75% frekwencji).

2/ Przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej na temat wybranego reżysera oraz jego twórczości filmowej.

Praktyki zawodowe:

Brak wymogu praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)