Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polskie kino polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-PKP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Polskie kino polityczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o filmie, filmowcach i historii polskiego kina powojennego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1/ Udział w konwersatorium: 30 godzin.

2/ Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 30 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student umie opisać relacje zachodzące pomiędzy kulturą a polityką, w szczególności sztuką filmową i zjawiskami politycznymi. Ponadto zna najważniejszych polskich twórców kina politycznego oraz ich obrazy filmowe. Umie wskazać na istotne związki łączące główne kierunki i szkoły filmowe z przeobrażeniami społeczno-politycznymi w Polsce.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność przeprowadzenia wnikliwej analizy oraz oceny wartości artystycznych filmu politycznego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiada kompetencje społeczne w postaci zdolności samodzielnego wykorzystania i zastosowania wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w procesie dydaktycznym.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie przybliżyć studentom polską kinematografię i jej problematykę w kontekście politycznym. Zajęcia zakładają zaprezentowanie głównych etapów rozwoju kina w Polsce, kierunków, szkół filmowych, najważniejszych reżyserów i najbardziej znaczących twórców, co stanowić będzie punkt wyjścia dla omówienia wybranych aspektów powojennej historii społecznej i politycznej Polski.

Pełny opis:

Szczegółowy wykaz realizowanych tematów badawczych:

1/ Polski Październik i obrachunki z mitami narodowymi Andrzeja Wajdy.

2/ „Rejs” Marka Piwowskiego jako satyra polityczna epoki Władysława Gomułki.

3/ „Kino moralnego niepokoju” Krzysztofa Zanussiego i Krzysztofa Kieślowskiego jako wyraz przesłania politycznego.

4/ Stanisław Bareja – twórca komedii politycznych.

5/ Człowiek – ofiara polityki. Wokół twórczości Ryszarda Bugajskiego.

6/ Obraz przełomu politycznego w filmie „Psy” Władysława Pasikowskiego.

7/ Historia i polityka. Debata wokół twórczości Antoniego Krauzego.

Literatura:

Podstawowa literatura przedmiotu:

1/ Filip Gańczak, Filmowcy w matni bezpieki, Warszawa 2011.

2/ Kino klasyczne, Historia Kina, t. 2, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków 2011.

3/ Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, red. Agnieszka Wiśniewska, Piotr Marecki, Warszawa 2010.

4/ Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009.

5/ Tadeusz Lubelski, Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012.

6/ Marcin Adamczak, Globalne Hollywood. Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, Gdańsk 2010.

7/ Kamil Minkner, O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Warszawa 2012.

Filmy:

Kanał, 1956, Polska, reżyseria: Andrzej Wajda

Rejs, 1970, Polska, reżyseria: Marek Piwowski

Barwy ochronne, 1976, Polska, reżyseria: Krzysztof Zanussi

Hotel klasy lux, 1979, Polska, reżyseria: Ryszard Ber

Miś, 1980, Polska, reżyseria: Stanisław Bareja

Człowiek z żelaza, 1981, Polska, reżyseria: Andrzej Wajda

Dreszcze, 1981, Polska, reżyseria: Wojciech Marczewski

Krótki dzień pracy, 1981, Polska, reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Przypadek, 1981, Polska, reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Przesłuchanie, 1982, Polska, reżyseria: Ryszard Bugajski

Alternatywy 4, 1983, Polska, reżyseria: Stanisław Bareja

Ostatni prom, 1989, Polska, reżyseria: Waldemar Krzystek

Psy, 1992, Polska, reżyseria: Władysław Pasikowski

Gry uliczne, 1996, Polska, reżyseria: Krzysztof Krauze

Czarny czwartek, 2010, Polska, reżyseria: Antoni Krauze

Układ zamknięty, 2013, Polska, reżyseria: Ryszard Bugajski

Jack Strong, 2014, Polska, reżyseria: Władysław Pasikowski

Metody i kryteria oceniania:

1/ Udział w zajęciach (minimum 75% frekwencji).

2/ Przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej na temat wybranego reżysera oraz jego twórczości filmowej.

Praktyki zawodowe:

Brak wymogu praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.