Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Potencjał wojenny i wojskowy Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-PWFR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Potencjał wojenny i wojskowy Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość współczesnej historii wojskowej Federacji Rosyjskiej (ZSRR),

- podstawowa znajomość współczesnych sił zbrojnych .


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin w tym:

- 30 godzin - udział w konwersatorium,

- 120 godzin - praca własna studenta na podstawie zalecanej literatury przedmiotu - podstawowej i uzupełniającej


Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o współczesnej technice wojennej (K_W05)

- ma podstawową wiedzę o Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (ZSRR) i głównych kierunkach ich rozwoju (K-W06)

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej w kontekście etycznego postępowania (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska odnoszące się do kwestii współczesnych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (ZSRR) (K_U01)

- student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu sztuki wojennej, współczesnych sił zbrojnych i techniki wojennej (K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie odszukać informacje potrzebne w analizie i ocenie potencjału wojennego i wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (ZSRR) (K_K01)

- student potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie przy rozwiązywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju (K_K05)

student krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki (K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

poznanie wybrany6h typów broni sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej -będących na wyposażeniu wojsk rakietowo-kosmicznego, powietrznych, morskich i lądowych.

Pełny opis:

Studenci poznają następujące ypy broni:

- Pancyr-S1 (ros. Панцирь-С1, kod NATO SA-22 Greyhound) – samobieżny przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy

- Ka-50 (ros. Ка-50) – jednomiejscowy helikopter szturmowy

- Mi-28 - śmigłowiec szturmowy

- T-90 – rosyjski współczesny podstawowy czołg- T-14 Armata – rosyjski najnowocześniejszy podstawowy czołg

- Iskander (NATO: SS-26 Stone) – lądowy pocisk balistyczny krótkiego zasięgu (SRBM) na mobilnej platformie samochodowej z wyrzutnią typu TEL.

- 9A52-4Tornado - wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa- . BM-30 Smiercz (ros. БМ-30 Смерч, kod GRAU 9K58) – rosyjski system artylerii rakietowej kalibru 300 mm

- TOS-1 (TOS-1M "Buratino" i TOS-1A "Sołncepiok" po modyfikacji) – sowiecki i rosyjski system artylerii rakietowej, którego głównym elementem jest samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa na podwoziu czołgu T-72 lub T-90. Ze względu na rodzaj używanej amunicji (pociski termobaryczne) nazywana ciężkim miotaczem ognia (rus. тяжёлая огнемётная система)

- Okręty podwodne projektu 955 i 955A (typu Borej): okręty "Jurij Dołgoruki", "Aleksandr Newski" i "Władimir Monomach" (typ 955) i "Kniaź Włodzimierz".

- R-30 Buława (NATO: SS-NX-30) – rosyjski trzystopniowy pocisk balistyczny SLBM na paliwo stałe, przeznaczony dla okrętów podwodnych projektu 955.

- S-400 Triumf - system rakietowy ziemia-powietrze

- Su-35 - myśliwiec wielozadaniowy

- Su-47 Berkut - myśliwiec przyszłości

- RS-12M1 Topol-M – rosyjski rakietowy pocisk balistyczny dalekiego zasięgu klasy ziemia-ziemia

- GAZ Tigr - wojskowy pojazd terenowy

- Krążownik lotniczy projektu 1143 (typu Krieczet lub Kijew, w kodzie NATO: Kiev) „Admirał Kuzniecow”

- 3M-54 Kalibr Kalibr (Club, dawniej Klub) - przeciwokrętowe pociski manewrujące, pocisk manewrujący przeznaczony do zwalczania celów lądowych oraz rakietotorpedy zwalczania okrętów podwodnych

Literatura:

- Bolesław Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006

- Depczyński Marek, Rosyjskie Siły Zbrojne. Od Milutina do Putina, Warszawa 2015

- . Robert Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005

- Krzysztof. Kubiak, Wojny, konflikty, punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005.

- . Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, red. A. Ciupiński, K. Malak, Warszawa 2004

- Encyklopedia wojskowa. Dowódcy i ich armie. Historia wojen i bitew. Technika wojskowa, Warszawa 2007

- Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Konsekwencje, „Prace OSW”, Warszawa czerwiec 2003

- Kontrola zbrojeń. Rozbrojenie u progu XXI w., red. A. Rotfeld, Warszawa 2002-

Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, red. Cz. Mojsiewicz, Wrocław 1999

- Wojsko, wojna, broń. Leksykon PWN, Warszawa 2001

- Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, red. W. Malendowski, Wrocław 2003

Metody i kryteria oceniania:

- udział i aktywność na zajęciach,

- przygotowanie na podstawie samodzielnie odszukanych źródeł i literatury przedmiotu prezentacji wybranego typu broni będącej na uzbrojeniu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rezmer
Prowadzący grup: Waldemar Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)