Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemysł zbrojeniowy na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-PZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1039) Security services, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Przemysł zbrojeniowy na świecie
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do zajęć: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na prezentację: 30h (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Ma uporządkowaną wiedzę o procesach i strukturach społecznych istotnych z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie. (S2A_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska społeczne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań. (S1A_U01)


K_U02 - Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych wykorzystywaną do badań bezpieczeństwa publicznego i pozyskiwać dane do analizowania i porównywania stanu bezpieczeństwa i jego zagrożeń oraz zjawisk niebezpiecznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytyczne dane i metody analizy. (S2A_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swoje wiedzy. (S2A_K01)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku
- SWOT

Pełny opis:

1. Siła militarna państwa

2. Potencjał przemysłu obronnego w systemie bezpieczeństwa państwa

3. Przemysł zbrojeniowy w Polsce

4. Przemysł zbrojeniowy w USA

5. Przemysł zbrojeniowy w Rosji

6. Przemysł zbrojeniowy w ChRL

7. Przemysł zbrojeniowy w Wielkiej Brytanii

8. Przemysł zbrojeniowy we we Francji

9. Przemysł zbrojeniowy w Indiach

10. Przemysł zbrojeniowy w Niemczech

11. Przemysł zbrojeniowy w państwach arabskich i afrykańskich

12. Przemysł zbrojeniowy w państwach południowoamerykańskich

13. Podsumowanie

Literatura:

Podstawowa:

Królikowska A., Przemysł obronny i jego struktura oraz handel bronią [w:] K. Żukrowska [red.], Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, wyd. Ius ad tax, Warszawa 2011.

Płaczek J. (red.), Zarys ekonomiki bezpieczeństwa: praca zbiorowa, AON, Warszawa 2009.

Polak R., Modernizacja techniczna sił zbrojnych: planowanie, finansowanie i realizacja zamówień publicznych, WAT, Warszawa 2011.

Rotfeld A.D. (red.), Kontrola zbrojeń. Rozbrojenie u progu XXI wieku, Warszawa 2002.

SIPRI Yearbook 2016: Armaments, Disarmament, and International Security,

Soboń, M., Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną, Poznań : FNCE, 2017.

Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007 – 2012.

Strulak T., Działania na rzecz rozbrojenia i kontroli zbrojeń, [w:] J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Briani V. et al., The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)”, 2013.

Ouimet R., New face of the A&D Industry: Victors, Victims, and Survivors, tekst dostępny pod adresem http://www.atkearney.pl/aerospace-defense/ideas-insights/article/-/asset_publisher/LCcgOeS4t85g/content/new-face-of-the-a-d-industry-victors-victims-and-survivors/10192.

Czasopisma o tematyce zbrojeniowej: Raport. Wojsko, technika, obronność; Nasza armia, Military Technology.

Metody i kryteria oceniania:

• Prezentacja – 50p

• Aktywność na zajęciach – 50p

Uwagi

Nieprzygotowanie się do zajęć skutkuje koniecznością zaliczenia materiału na konsultacjach.

Niezaliczony materiał oraz nieobecności można zaliczyć w terminie trzech tygodni od momentu nieprzygotowania lub nieobecności na zajęciach.

Ocena końcowa:

51-60p - dostateczny

61-70p - dostateczny plus

71-80p - dobry

81-90p - dobry plus

91-100p- bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.