Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Religie w świecie współczesnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-RSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Religie w świecie współczesnym
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

90 h całkowitego nakładu pracy studenta (w tym obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz czas wykorzystany na przygotowanie pracy semestralnej).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę o najważniejszych religiach o zasięgu światowym.

Zna i rozumie najważniejsze elementy historii, doktryny i kultu hinduizmu, buddyzmu, judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Ma wiedzę z zakresu pojęcia i istoty religii.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu religioznawstwa.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi dokonać analizy wpływu religii na stosunki międzynarodowe.

Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się na piśmie.

Wykrywa i analizuje zależności między wydarzeniami historycznymi a procesami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych i religiach.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności.

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę.

Metody dydaktyczne:

1. Pogadanka.

2. Prezentacja multimedialna.

3. Wykład konwersatoryjny.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja najważniejszych elementów historii, doktryn i kultu hinduizmu, buddyzmu, judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Te różnorodne elementy stanowić będą inspirację dla ukazania roli i znaczenia religii w stosunkach międzynarodowych.

Pełny opis:

Podstawy religioznawstwa, pojęcie i istota religii, klasyfikacje religii.

Dzieje hinduizmu i buddyzmu.

Historia judaizmu i chrześcijaństwa.

Dzieje islamu.

Najważniejsze elementy doktryny i kultu hinduizmu.

Charakterystyka doktryny i kultu buddyzmu i judaizmu.

Doktryna i kult w chrześcijaństwie i islamie.

Znaczenie największych religii świata w stosunkach międzynarodowych.

Religia a polityka.

Islam a terroryzm.

Literatura:

5 wielkich religii świata, pod red. E. Brunner – Traut, Warszawa 1987.

Corm G., Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007.

Olszewski D., Z zagadnień religioznawstwa, Łódź 1988.

Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, pod red. Z. Paska, P. Stawińskiego, B. Bednarczyk, Kraków 2010.

Religia i polityka. Zarys problematyki, pod red. P. Burgońskiego, M. Gierycza, Warszawa 2014.

Religionskonflikte: zur lokalen Topographie eines Globalisierungsphänomens, G. M. Hoff, U. Winkler (Hg.), Innsbruck - Wien 2011.

Romejko A., Religion and Politics in the Light of Mimetic Theory, "Poznańskie Studia Slawistyczne" Nr 10 (2016).

Siewierska – Chmaj A., Religia a polityka. Chrześcijaństwo, Warszawa 2013.

Zarys dziejów religii, pod red. J. Kellera, W. Kotańskiego, W. Tylocha, B. Kupisa, Warszawa 1988.

Zarys religioznawstwa, pod red. J. Kellera, Warszawa 1988.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

1. Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalny limit dwóch nieobecności).

3. Przygotowanie przez studenta wystąpienia na wybrany przez niego temat.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.