Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategia i organizacja kampanii wyborczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-SOKW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Strategia i organizacja kampanii wyborczych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu marketingu politycznego oraz teorii rywalizacji politycznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Praca własna studenta, w tym przygotowanie się do zajęć, przygotowanie prezentacji, opracowanie literatury do dyskusji - 40 godz.

Konsultacje z prowadzącym - 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/studentka po zakończeniu zajęć:

- zna teoretyczne zasady organizowania kampanii wyborczych i rozumie ich znaczenie w rywalizacji politycznej (K_W02)

- zna i rozumie podstawowe formy kampanii bezpośredniej i pośredniej (K_W02)

- rozumie wpływ strategii i organizacji kampanii wyborczej na decyzje wyborcze (K_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/studentka po zakończeniu zajęć:

- potrafi zaprojektować i przeprowadzić podstawowe elementy kampanii wyborczej (KU_01)

- jest przygotowany do udziału w debatach i wystąpieniach publicznych (KU_03)

- dostrega elementy manipulacji wyborczej w przekazie politycznym (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/studentka po zakończeniu zajęć:

- jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju (K_K01);

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych informacji (K_K02)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- seminaryjna
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Konwersatorium zapoznaje studentów z zagadnieniami związanymi z tworzeniem i przeprowadzaniem kampanii wyborczych ze szczególnym uwzględnieniem działań praktycznych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje nastepujące zagadnienia szczegółowe:

- teoria marketingu politycznego

- psychologia polityki i zachowań wyborczych

- metody i znaczenie badań sondażowych w kampanii wyborczej

- budowa strategii kampanii

- organizacyjna i techniczna strona kampanii wyborczej

- wizerunek w kampanii wyborczej

- nowe media w kampanii wyborczej

- zarządzanie sytuacją kryzysową w kampanii wyborczej

- kampania bezpośrednia

- debaty i wystąpienia publiczne

Literatura:

- Adamik-Szysiak M., Maguś W. (red.), Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, Lublin 2013

- Barbaro de N., Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Kraków 2005

- Kolczyński M. (red.), Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, Katowice 2013

Maison D., Noga-Bogomilski A. (red.), Badania merketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańsk 2007

- Marszałek-Kawa J. (red.), Kampanie wyborcze - studium przypadku, Toruń 2009

- Sears D., Huddy L., Jervis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008

- Trzeciak S., Kampania wyborcza. Strategia sukcesu, Poznań 2005

- Wiszniowski R., Kasińska-Metryka A.(red.), Marketing polityczny. Dooświadczenia polskie, Toruń 2012

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na zaliczenie na podstawie aktywnej obecności oraz przygotowanego referatu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.