Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nie tylko WTC - wyzwania współczesnego bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-WTC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nie tylko WTC - wyzwania współczesnego bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia: 30 h


Praca indywidualna: 10 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka ma wiedzę na temat zagrożeń współczesnego bezpieczeństwa.Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka potrafi wykazywać czynniki, mechanizmy zagrożeń bezpieczeństwa.


Student/Studentka potrafi analizować i interpretować kluczowe wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka wykazuje motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.Student/Studentka angażuje się we współpracę i potrafi pracować oraz dyskutować w grupie.

Metody dydaktyczne:

- moderowana dyskusja

- burza mózgów

- studium przypadku


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, na przykładzie konkretnych zagadnień.

Pełny opis:

Zagadnienia:

- Ile katalogów zagrożeń możemy wyróżnić?

- O terroryzmie z innej perspektywy

- Jak nowoczesne technologie oddziałują na bezpieczeństwo?

- Popkulturowe odniesienia do bezpieczeństwa

- Bezpieczeństwo jako produkt? – prywatyzacja i uspołecznianie sektora bezpieczeństwa

- Nie tylko łowcy szpiegów, czyli o roli służb

- Czy grozi nam III wojna światowa?

- Czy możemy czuć się bezpiecznie w miejscach publicznych?

- Czarne łabędzie przyszłości

Literatura:

Ćwieluch J., Różański M., Dlaczego przegramy wojnę z Rosją, Kraków 2018.

Daniluk P., Analiza źródeł i rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa [w:] Wilk-Woś Z., Marjański A. (red. nauk.), Bezpieczeństwo i zagrożenie kryzysowe. Żródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, Łódź, Warszawa 2018.

Stelmach J. (red.), Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon, Warszawa 2021.

Zalewski S., Kontrola służb specjalnych w Polsce, Warszawa 2021.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Forma zaliczenia zajęć:

bieżąca praca na zajęciach;

na początku zajęć: prasówka;

aktywność na zajęciach (minusy za jej brak);

jeżeli na zajęciach nie zostanie uzyskana odpowiednia ilość aktywności - odpowiedź ustna na koniec semestru (na dyżurze);

liczba nieobecności: 2 (w przypadku większej ilości – wymagana będzie inna forma "odrobienia").

Aktywność wymagana na daną ocenę:

5: 10

4+: 8

4: 6

3+: 4

3: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)