Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Foreign Policy of the Russian Federation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-FPRF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Foreign Policy of the Russian Federation
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Zaangazowanie w dyskusje w oparciu o materiał źródłowy.

3. Briefingi.

4. Udział w projektach, dyskusjach realizowanych podczas zajęć.

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Zapoznanie sie z literaturą przedmiotu.

2. Zrozumienie interesów polityki zagranicznej Rosji, jej mechanizmów dziąłania, instrumentów oddziaływania międzynarodowego.

3. posiąść wiedzę o historycznych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych, militarnych i innych uwarunkowaniach polityki zagranicznej nowej Rosji;

4. Poznać główne priorytety polityki zagranicznej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Zdolność formułowania opinii i ich uzasadnienia w tematyce przedmiotu.

2. Zdolność krytycznej analizy, oceny problemów polityki zagranicznej FR.

3. Zdolność formułowania pogłębionych wypowiedzi na temat rosyjskiej polityki zagranicznej.

4. Umiejętność udziału w dyskursie przedmiotu.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Zrozumienie różnorodności koncepcji, interesów i metod zaangażowania międzynarodowego Rosji.

2. Większa świadomość w trakcie wymiany opinii na tematy polityki zagranicznej.

Metody dydaktyczne:

1. Praca z materiałami źródłowymi przedmiotu.

2. Dyskusje. Dyskusje oxfordzkie.

3. Metoda projektów.

4. Symulacje.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- oxfordzka
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej:

- Uwarunkowania polityki zagranicznej (wewnętrzne, międzynardowe)

- Dziedzictwo historyczne

- Tożsamość Rosji

- Głowne interesy, mechanizmy i instrumenty oddziaływania;

- Głowne kierunki polityki zagranicznej:

-- Rosja - Zachód: USA, Nato, UE. Relacje z państwami europejskimi.

-- Rosja-Polska. Zaangażowanie w Europie Środkowej.

-- Rosja w przestrzeni poradzieckiej: Ukraina, Białoruś, region kaukaski, Azja Środkowa.

-- Rosja na Bliskim Wschodzie: interwencja w Syrii, relacje z Iranem, Turcją, Izraelem i państwami arabskimi.

--Rosja-Azja: stosunki z Chinami, Indiami, państwami ASEAN

--Rosja i Arktyka.

- Rosja w orgnaizacjach globalnych - ONZ, WTO.

Pełny opis:

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej:

- Uwarunkowania polityki zagranicznej (wewnętrzne, międzynardowe)

- Dziedzictwo historyczne

- Tożsamość Rosji

- Głowne interesy, mechanizmy i instrumenty oddziaływania;

- Głowne kierunki polityki zagranicznej:

-- Rosja - Zachód: USA, Nato, UE. Relacje z państwami europejskimi.

-- Rosja-Polska. Zaangażowanie w Europie Środkowej.

-- Rosja w przestrzeni poradzieckiej: Ukraina, Białoruś, region kaukaski, Azja Środkowa.

-- Rosja na Bliskim Wschodzie: interwencja w Syrii, relacje z Iranem, Turcją, Izraelem i państwami arabskimi.

--Rosja-Azja: stosunki z Chinami, Indiami, państwami ASEAN

--Rosja i Arktyka.

- Rosja w orgnaizacjach globalnych - ONZ, WTO.

Literatura:

Alexey Vasiliev, Russia’s Middle East Policy. From Lenin to Putin, Routledge 2018.

Magda Leichtova, Misunderstanding Russia. Russian Foreign Policy and the West, Routledge 2014.

Anna- Sophie Maass, EU–Russia Relations, 1999–2015. From courtship to confrontation, Routledge 2016.

Dag Hartelius and Alexei G. Arbatov, EURASIA IN THE 21st CENTURY. The Total Security Environment, Routledge 2015.

David E. McNabb, Vladimir Putin and Russia’s Imperial Revival, Taylor & Francis Group 2016.

Angela E. Stent, The Limits of Partnership. U.S.- RUSSIAN RELATIONS in the TWENTY- FIRST CENTURY, Oxford 2014.

ANDREI P. TSYGANKOV, The Strong State in Russia. Development and Crisis, Oxford 2014.

Gudrun Persson (ed.), Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective, FOI 2016 .

Putin for the fourth time. The state of and prospects for Russia (2018-2024), OSW REPORT, 2018.

Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski, Russophobia in the Kremlin’s strategy. A weapon of mass destruction, OSW, POINT OF VIEW, 2015.

Witold Rodkiewicz, Jadwiga Rogoża, Potemkin conservatism. An ideological tool of the Kremlin, OSW, POINT OF VIEW, 2015.

Jakob Hedenskog, Erika Holmquist, Johan Norberg, Security in the Caucasus: Russian Policy And Military Posture, FOI, 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Studenci uzyskają zaliczenie na podstawie ich pracy w ciągu całego semestru. Pod uwagę będą brane:

- obecność i aktywność na zajęciach - 33%

- znajomość lektury przedmiotu - 33%

- projekt / udział w debacie (np. oxfordzkiej) - 33%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Polityka zagraniczna Rosji po 1991 r. Kluczowe interesy, mechanizmy i instrumenty oddziaływania. Kierunki rosyjskiej dyplomacji. Aktualne casy.

Pełny opis:

Tradycje rosyjskiej dyplomacji - czynniki warunkujące politykę zagraniczną współczesnej Rosji. Doktryna polityki zagranicznej, uwarunkowania wewnętrzne, rosyjska szkoła dyplomacji.

Kierunek zachodni - relacje z USA, NATO, UE i państwami europejskimi.

Miejsce Polski w polityce Rosji. Zaangażowanie Rosji w Europie Środkowej.

Bliska zagranica (b. republiki ZSRR) w polityce FR.

Kierunek azjatycki rosyjskiej dyplomacji - relacje z ChRL, Indiami, Pakistanem, Koreą Płn i państwami ASEAN.

Rosja na Bliskim Wschodzie - zaangażowanie Rosji w Syrii, relacje z Iranem, Izraelem, Turcją, Libią i innymi pańtwami regionu.

Arktyka - nowy kierunek polityki Rosji?

Rosja w orgnaizacjach międzynarodowych - ONZ, WTO.

Literatura:

Bobo Lo, Russia and the new world disorder, Washington 2015.

Alexey Vasiliev, Russia’s Middle East Policy. From Lenin to Putin, Routledge 2018.

Magda Leichtova, Misunderstanding Russia. Russian Foreign Policy and the West, Routledge 2014.

Anna- Sophie Maass, EU–Russia Relations, 1999–2015. From courtship to confrontation, Routledge 2016.

Dag Hartelius and Alexei G. Arbatov, Eurasia in the 21st century. The Total Security Environment, Routledge 2015.

David E. McNabb, Vladimir Putin and Russia’s Imperial Revival, Taylor & Francis Group 2016.

Angela E. Stent, The Limits of Partnership. U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century, Oxford 2014.

Andrei P. Tsygankov, The Strong State in Russia. Development and Crisis, Oxford 2014.

Gudrun Persson (ed.), Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective, FOI 2016 .

Putin for the fourth time. The state of and prospects for Russia (2018-2024), OSW REPORT, 2018.

Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski, Russophobia in the Kremlin’s strategy. A weapon of mass destruction, OSW, POINT OF VIEW, 2015.

Witold Rodkiewicz, Jadwiga Rogoża, Potemkin conservatism. An ideological tool of the Kremlin, OSW, POINT OF VIEW, 2015.

Jakob Hedenskog, Erika Holmquist, Johan Norberg, Security in the Caucasus: Russian Policy And Military Posture, FOI, 2018.

Uwagi:

Konwersatorium w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Polityka zagraniczna Rosji po 1991 r. Kluczowe interesy, mechanizmy i instrumenty oddziaływania. Kierunki rosyjskiej dyplomacji. Aktualne casy.

Pełny opis:

Tradycje rosyjskiej dyplomacji - czynniki warunkujące politykę zagraniczną współczesnej Rosji. Doktryna polityki zagranicznej, uwarunkowania wewnętrzne, rosyjska szkoła dyplomacji.

Kierunek zachodni - relacje z USA, NATO, UE i państwami europejskimi.

Miejsce Polski w polityce Rosji. Zaangażowanie Rosji w Europie Środkowej.

Bliska zagranica (b. republiki ZSRR) w polityce FR.

Kierunek azjatycki rosyjskiej dyplomacji - relacje z ChRL, Indiami, Pakistanem, Koreą Płn i państwami ASEAN.

Rosja na Bliskim Wschodzie - zaangażowanie Rosji w Syrii, relacje z Iranem, Izraelem, Turcją, Libią i innymi pańtwami regionu.

Arktyka - nowy kierunek polityki Rosji?

Rosja w orgnaizacjach międzynarodowych - ONZ, WTO.

Literatura:

Bobo Lo, Russia and the new world disorder, Washington 2015.

Alexey Vasiliev, Russia’s Middle East Policy. From Lenin to Putin, Routledge 2018.

Magda Leichtova, Misunderstanding Russia. Russian Foreign Policy and the West, Routledge 2014.

Anna- Sophie Maass, EU–Russia Relations, 1999–2015. From courtship to confrontation, Routledge 2016.

Dag Hartelius and Alexei G. Arbatov, Eurasia in the 21st century. The Total Security Environment, Routledge 2015.

David E. McNabb, Vladimir Putin and Russia’s Imperial Revival, Taylor & Francis Group 2016.

Angela E. Stent, The Limits of Partnership. U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century, Oxford 2014.

Andrei P. Tsygankov, The Strong State in Russia. Development and Crisis, Oxford 2014.

Gudrun Persson (ed.), Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective, FOI 2016 .

Putin for the fourth time. The state of and prospects for Russia (2018-2024), OSW REPORT, 2018.

Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski, Russophobia in the Kremlin’s strategy. A weapon of mass destruction, OSW, POINT OF VIEW, 2015.

Witold Rodkiewicz, Jadwiga Rogoża, Potemkin conservatism. An ideological tool of the Kremlin, OSW, POINT OF VIEW, 2015.

Jakob Hedenskog, Erika Holmquist, Johan Norberg, Security in the Caucasus: Russian Policy And Military Posture, FOI, 2018.

Uwagi:

Konwersatorium w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Polityka zagraniczna Rosji po 1991 r. Kluczowe interesy, mechanizmy i instrumenty oddziaływania. Kierunki rosyjskiej dyplomacji. Aktualne casy.

Pełny opis:

Tradycje rosyjskiej dyplomacji - czynniki warunkujące politykę zagraniczną współczesnej Rosji. Doktryna polityki zagranicznej, uwarunkowania wewnętrzne, rosyjska szkoła dyplomacji.

Kierunek zachodni - relacje z USA, NATO, UE i państwami europejskimi.

Miejsce Polski w polityce Rosji. Zaangażowanie Rosji w Europie Środkowej.

Bliska zagranica (b. republiki ZSRR) w polityce FR.

Kierunek azjatycki rosyjskiej dyplomacji - relacje z ChRL, Indiami, Pakistanem, Koreą Płn i państwami ASEAN.

Rosja na Bliskim Wschodzie - zaangażowanie Rosji w Syrii, relacje z Iranem, Izraelem, Turcją, Libią i innymi pańtwami regionu.

Arktyka - nowy kierunek polityki Rosji?

Rosja w orgnaizacjach międzynarodowych - ONZ, WTO.

Literatura:

Bobo Lo, Russia and the new world disorder, Washington 2015.

Alexey Vasiliev, Russia’s Middle East Policy. From Lenin to Putin, Routledge 2018.

Magda Leichtova, Misunderstanding Russia. Russian Foreign Policy and the West, Routledge 2014.

Anna- Sophie Maass, EU–Russia Relations, 1999–2015. From courtship to confrontation, Routledge 2016.

Dag Hartelius and Alexei G. Arbatov, Eurasia in the 21st century. The Total Security Environment, Routledge 2015.

David E. McNabb, Vladimir Putin and Russia’s Imperial Revival, Taylor & Francis Group 2016.

Angela E. Stent, The Limits of Partnership. U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century, Oxford 2014.

Andrei P. Tsygankov, The Strong State in Russia. Development and Crisis, Oxford 2014.

Gudrun Persson (ed.), Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective, FOI 2016 .

Putin for the fourth time. The state of and prospects for Russia (2018-2024), OSW REPORT, 2018.

Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski, Russophobia in the Kremlin’s strategy. A weapon of mass destruction, OSW, POINT OF VIEW, 2015.

Witold Rodkiewicz, Jadwiga Rogoża, Potemkin conservatism. An ideological tool of the Kremlin, OSW, POINT OF VIEW, 2015.

Jakob Hedenskog, Erika Holmquist, Johan Norberg, Security in the Caucasus: Russian Policy And Military Posture, FOI, 2018.

Uwagi:

Konwersatorium w języku angielskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.