Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Foreign Policy of the United Kingdom since 1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-FPUK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Foreign Policy of the United Kingdom since 1945
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie średnim bądź zaawansowanym, znajomość najważniejszych wydarzeń z zakresu stosunków międzynarodowych w skali globalnej po roku 1945.

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt. ECTS x 30 h = minimum 150 h całkowitego nakładu pracy studenta, w tym:

1. obecność na zajęciach i aktywny udział.

2. praca indywidualna studenta: przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;

3. przygotowanie do pisemnego zaliczenia końcowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa szczegółową wiedzę na temat polityki zagranicznej Zjednoczonego Królestwa oraz stosunków międzynarodowych w skali globalnej po 1945 roku.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi analizować i interpretować procesy polityczne, gospodarcze i społęczne w długim przedziale czasu.

Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy do opisu i analizy procesów i zjawisk społecznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich zakres, rozumie rolę samokształcenia w dalszym rozwoju intelektualnym i społecznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny połączony z wykładem problemowym.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wielka Brytania; stosunki międzynarodowe; II wojna światowa; „zimna wojna”; imperium brytyjskie; „stosunki specjalne”; proces integracji europejskiej.

Pełny opis:

Pozycja międzynarodowa Wielkiej Brytanii w chwili zakończenia II wojny światowej. Koncepcje brytyjskiej polityki zagranicznej w latach 1945-1956. Wielka Brytania jako „trzecia siła” w polityce światowej. Rozpad imperium kolonialnego. Operacja „Muszkieter” i polityczna klęska Suezu. „Stosunki specjalne” z USA. Stosunki Wielkiej Brytanii z ZSRR i państwami bloku wschodniego. Wielka Brytania a proces integracji europejskiej w latach 1950-2013. Brexit - przyczyny i możliwe następstwa. Podstawy i perspektywy brytyjskiej polityki zagranicznej.

Literatura:

Davies N., Wyspy. Historia, Kraków 2003

Gołembski F., Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Warszawa 2001

Robbins K., Zmierzch wielkiego mocarstwa: Wielka Brytania w latach 1870-1992, Wrocław 2000

Zins H., Ekspansja i zmierzch Imperium Brytyjskiego, Lublin 2001

Zins H., Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Lublin 2001

Churchill W., Druga wojna światowa, t. 1-6, Gdańsk 1995-1996

Gołembski Fr., Brytyjskie koncepcje bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1996

Kimball W., Roosevelt, Churchill i II wojna światowa, Warszawa 1999

Kosidło A., Dekolonizacja Afryki. Kryzys formalnego imperium Wielkiej Brytanii (1939-1951), Gdańsk 1997

Mazurczak W., Kolonializm i wojna. Brytyjskie imperium kolonialne w czasie II wojny światowej, Poznań 1999

Garnett M., Mabon S., Smith R., British Foreign Policy since 1945, London 2018.

Self R., British Foreign and Defence Policy since 1945: Challenges and Dilemmas in a Changing World, Palgrave Macmillan 2010.

Sanders D., Losing an Empire, Finding a Role: British Foreign Policy Since 1945, Basingstoke 1990.

Gaskarth J., British Foreign Policy: Crises, Conflicts and Future Challenges, Hoboken 2013.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności na zajęciach bez konieczności przedstawiania usprawiedliwień).

2. Udział w dyskusji.

3. Egzamin ustny w języku angielskim. Studenci otrzymują dwa spośród ośmiu pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Michał Dahl, Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.