Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Relations in the post-Soviet Sphere

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-IRPSS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: International Relations in the post-Soviet Sphere
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Zaangazowanie w dyskusje w oparciu o materiał źródłowy.

3. Briefingi.

4. Udział w projektach, dyskusjach realizowanych podczas zajęć.

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Zapoznanie sie z literaturą przedmiotu.

2. Zrozumienie głównych procesów politycznych, gospodarczych, wojskowych, społecznych i kulturowych na obszarze poradzieckim.

3. Posiąść wiedzę o uwarunkowaniach, interesach, celach oraz mechanizmach dziąłania państw poradzieckich, a także miejsca przestreni poradzieckiej w stosunkach międzynarodowych.Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Zdolność formułowania opinii i ich uzasadnienia w tematyce przedmiotu.

2. Zdolność krytycznej analizy, oceny problemów przestrzeni poradzieckiej.

3. Zdolność formułowania pogłębionych wypowiedzi na temacie przedmiotu.

4. Umiejętność udziału w dyskursie przedmiotu.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Zrozumienie różnorodności koncepcji, interesów i metod oddziaływania republik poradzieckich oraz państw trzecich w przestrzeni b. ZSRR.

2. Większa świadomość w trakcie wymiany opinii na tematy międzynarodowe, zwłaszcza przestrzeni poradzieckiej.

Metody dydaktyczne:

1. Praca z materiałami źródłowymi przedmiotu.

2. Dyskusje. Dyskusje oxfordzkie.

3. Metoda projektów.

4. Symulacje.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- oxfordzka
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- SWOT
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Republiki poradzieckie w stosunkach międzynarodowych - uwarunkowania, główne problemy, mechanizmy działania w przestrzeni poradzieckiej. Obszar b. ZSRR w polityce mocarstw.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki polityki na obszarze b. ZSRR: czynniki geopolityczne, historyczne, tożsamościowe, polityczne, gospodarcze i in.

2. Rosja - przestrzeń poradziecka jako rosyjska strefa interesów i wpływów. Rywalizacja z państwami trzecimi o wpływy w regionie - USA, UE, Chiny, Turcja, Iran, Izrael.

3. Ukraina - konflikt z Rosją. Proces pokojowy - perspektywy uregulowania, zaangażowanie międzynarodowe w rozwiązanie konfliktu. Transformacja na Ukrainie. Scenariusze na przyszłość.

4. Białoruś - mechanizmy zależności od Rosji. Instrumenty równoważenia wpływów Rosji i Zachodu. Priorytety polityki zagranicznej Białorusi. Scenariusze na przyszłość.

5. Kaukaz Południowy (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). Rywalizacja mocarstw w regionie. Zamrożone konflikty. Czynnik surowcowy, etniczny, religijny. Transformacja republik Płd Kaukazu. Scenariusze na przyszłość.

6. Azja Centralna - przestrzeń rywalizacji Chin i Rosji. Zagrożenie (fundamentalizm, ekstremizm, terroryzm) z Afganistanu. Rywalizacja o przywództwo w regionie.

Literatura:

POST-SOVIET POLITICAL ORDER. Conflict and State Building, ed. by Barnett R.Rubin and Jack Snyder, Routledge 2012.

The Routledge Atlas of Central Eurasian Affairs, Routledge 2012.

Radical Islam in the Former Soviet Union, Ed. by Galina Yemelianova, Routledge 2010.

Identity and Politics in Central Asia and the Caucasus, ed. by Mohammed Ayoob and Murad Ismayilov, Routledge 2015.

Rajan Menon and Eugene Rumer, Conflict in Ukraine. The Unwinding of the Post–Cold War Order, MIT 2015.

Key Players and Regional Dynamics in Eurasia. The Return of the ‘Great Game’, ed. By Maria Raquel Freire and Roger E. Kanet, Palgrave 2010.

Julia Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, Springer 2014.

Józef Lang, The Radical Islamic Militants of Central Asia, OSW REPORT, 2013.

Maciej Falkowski, The ‘Tribal Areas’ of the Caucasus. The North Caucasus – an enclave of ‘alien civilisation’ within the Russian Federation, OSW STUDIES, 2010.

Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski, The End Of The Myth of a brotherly Belarus? Russian soft power in Belarus after 2014: the background and its manifestations, OSW STUDIES, 2016.

Sławomir Matuszak, The oligarchic democracy. The influence of business groups on Ukrainian politics, OSW STUDIES, 2012.

Tadeusz A. Olszański, The language issue in Ukraine. An attempt at a new perspective, OSW STUDIES, 2012.

Maciej Falkowski, Georgian drift. The crisis of Georgia's way westwards, POINT OF VIEW, 2016.

Yearbook of the Institute of East-Central Europe 14 (2016), The European Neighbourhood Policy: FDI, democratization, prospects (Vol. 14, No. 6, 2016).

Burghart D.; Sabonis-Helf T. (eds.), Central Asia in the Era of Sovereignty: The Return of Tamerlane?, Lexington Books 2018.

Sayapin S., Tsybulenko E., (eds.), The Use of Force against Ukraine and International Law: Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum, T.M.C. Asser Press 2018.

Simão L., The EU’s Neighbourhood Policy towards the South Caucasus: Expanding the European Security Community, Palgrave Macmillan 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Studenci uzyskają zaliczenie na podstawie ich pracy w ciągu całego semestru. Pod uwagę będą brane:

- obecność i aktywność na zajęciach - 33%

- znajomość lektury przedmiotu - 33%

- projekt / udział w debacie 33%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Republiki poradzieckie w stosunkach międzynarodowych - uwarunkowania, główne problemy, mechanizmy działania w przestrzeni poradzieckiej. Obszar b. ZSRR w polityce mocarstw.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki polityki na obszarze b. ZSRR: czynniki geopolityczne, historyczne, tożsamościowe, polityczne, gospodarcze i in.

2. Rosja - przestrzeń poradziecka jako rosyjska strefa interesów i wpływów. Rywalizacja z państwami trzecimi o wpływy w regionie - USA, UE, Chiny, Turcja, Iran, Izrael.

3. Ukraina - konflikt z Rosją. Proces pokojowy - perspektywy uregulowania, zaangażowanie międzynarodowe w rozwiązanie konfliktu. Transformacja na Ukrainie. Scenariusze na przyszłość.

4. Białoruś - mechanizmy zależności od Rosji. Instrumenty równoważenia wpływów Rosji i Zachodu. Priorytety polityki zagranicznej Białorusi. Scenariusze na przyszłość.

5. Kaukaz Południowy (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). Rywalizacja mocarstw w regionie. Zamrożone konflikty. Czynnik surowcowy, etniczny, religijny. Transformacja republik Płd Kaukazu. Scenariusze na przyszłość.

6. Azja Centralna - przestrzeń rywalizacji Chin i Rosji. Zagrożenie (fundamentalizm, ekstremizm, terroryzm) z Afganistanu. Rywalizacja o przywództwo w regionie.

Literatura:

POST-SOVIET POLITICAL ORDER. Conflict and State Building, ed. by Barnett R.Rubin and Jack Snyder, Routledge 2012.

The Routledge Atlas of Central Eurasian Affairs, Routledge 2012.

Radical Islam in the Former Soviet Union, Ed. by Galina Yemelianova, Routledge 2010.

Identity and Politics in Central Asia and the Caucasus, ed. by Mohammed Ayoob and Murad Ismayilov, Routledge 2015.

Rajan Menon and Eugene Rumer, Conflict in Ukraine. The Unwinding of the Post–Cold War Order, MIT 2015.

Key Players and Regional Dynamics in Eurasia. The Return of the ‘Great Game’, ed. By Maria Raquel Freire and Roger E. Kanet, Palgrave 2010.

Julia Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, Springer 2014.

Józef Lang, The Radical Islamic Militants of Central Asia, OSW REPORT, 2013.

Maciej Falkowski, The ‘Tribal Areas’ of the Caucasus. The North Caucasus – an enclave of ‘alien civilisation’ within the Russian Federation, OSW STUDIES, 2010.

Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski, The End Of The Myth of a brotherly Belarus? Russian soft power in Belarus after 2014: the background and its manifestations, OSW STUDIES, 2016.

Sławomir Matuszak, The oligarchic democracy. The influence of business groups on Ukrainian politics, OSW STUDIES, 2012.

Tadeusz A. Olszański, The language issue in Ukraine. An attempt at a new perspective, OSW STUDIES, 2012.

Maciej Falkowski, Georgian drift. The crisis of Georgia's way westwards, POINT OF VIEW, 2016.

Yearbook of the Institute of East-Central Europe 14 (2016), The European Neighbourhood Policy: FDI, democratization, prospects (Vol. 14, No. 6, 2016).

Burghart D.; Sabonis-Helf T. (eds.), Central Asia in the Era of Sovereignty: The Return of Tamerlane?, Lexington Books 2018.

Sayapin S., Tsybulenko E., (eds.), The Use of Force against Ukraine and International Law: Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum, T.M.C. Asser Press 2018.

Simão L., The EU’s Neighbourhood Policy towards the South Caucasus: Expanding the European Security Community, Palgrave Macmillan 2018.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Republiki poradzieckie w stosunkach międzynarodowych - uwarunkowania, główne problemy, mechanizmy działania w przestrzeni poradzieckiej. Obszar b. ZSRR w polityce mocarstw.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki polityki na obszarze b. ZSRR: czynniki geopolityczne, historyczne, tożsamościowe, polityczne, gospodarcze i in.

2. Rosja - przestrzeń poradziecka jako rosyjska strefa interesów i wpływów. Rywalizacja z państwami trzecimi o wpływy w regionie - USA, UE, Chiny, Turcja, Iran, Izrael.

3. Ukraina - konflikt z Rosją. Proces pokojowy - perspektywy uregulowania, zaangażowanie międzynarodowe w rozwiązanie konfliktu. Transformacja na Ukrainie. Scenariusze na przyszłość.

4. Białoruś - mechanizmy zależności od Rosji. Instrumenty równoważenia wpływów Rosji i Zachodu. Priorytety polityki zagranicznej Białorusi. Scenariusze na przyszłość.

5. Kaukaz Południowy (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). Rywalizacja mocarstw w regionie. Zamrożone konflikty. Czynnik surowcowy, etniczny, religijny. Transformacja republik Płd Kaukazu. Scenariusze na przyszłość.

6. Azja Centralna - przestrzeń rywalizacji Chin i Rosji. Zagrożenie (fundamentalizm, ekstremizm, terroryzm) z Afganistanu. Rywalizacja o przywództwo w regionie.

Literatura:

POST-SOVIET POLITICAL ORDER. Conflict and State Building, ed. by Barnett R.Rubin and Jack Snyder, Routledge 2012.

The Routledge Atlas of Central Eurasian Affairs, Routledge 2012.

Radical Islam in the Former Soviet Union, Ed. by Galina Yemelianova, Routledge 2010.

Identity and Politics in Central Asia and the Caucasus, ed. by Mohammed Ayoob and Murad Ismayilov, Routledge 2015.

Rajan Menon and Eugene Rumer, Conflict in Ukraine. The Unwinding of the Post–Cold War Order, MIT 2015.

Key Players and Regional Dynamics in Eurasia. The Return of the ‘Great Game’, ed. By Maria Raquel Freire and Roger E. Kanet, Palgrave 2010.

Julia Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, Springer 2014.

Józef Lang, The Radical Islamic Militants of Central Asia, OSW REPORT, 2013.

Maciej Falkowski, The ‘Tribal Areas’ of the Caucasus. The North Caucasus – an enclave of ‘alien civilisation’ within the Russian Federation, OSW STUDIES, 2010.

Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski, The End Of The Myth of a brotherly Belarus? Russian soft power in Belarus after 2014: the background and its manifestations, OSW STUDIES, 2016.

Sławomir Matuszak, The oligarchic democracy. The influence of business groups on Ukrainian politics, OSW STUDIES, 2012.

Tadeusz A. Olszański, The language issue in Ukraine. An attempt at a new perspective, OSW STUDIES, 2012.

Maciej Falkowski, Georgian drift. The crisis of Georgia's way westwards, POINT OF VIEW, 2016.

Yearbook of the Institute of East-Central Europe 14 (2016), The European Neighbourhood Policy: FDI, democratization, prospects (Vol. 14, No. 6, 2016).

Burghart D.; Sabonis-Helf T. (eds.), Central Asia in the Era of Sovereignty: The Return of Tamerlane?, Lexington Books 2018.

Sayapin S., Tsybulenko E., (eds.), The Use of Force against Ukraine and International Law: Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum, T.M.C. Asser Press 2018.

Simão L., The EU’s Neighbourhood Policy towards the South Caucasus: Expanding the European Security Community, Palgrave Macmillan 2018.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Republiki poradzieckie w stosunkach międzynarodowych - uwarunkowania, główne problemy, mechanizmy działania w przestrzeni poradzieckiej. Obszar b. ZSRR w polityce mocarstw.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki polityki na obszarze b. ZSRR: czynniki geopolityczne, historyczne, tożsamościowe, polityczne, gospodarcze i in.

2. Rosja - przestrzeń poradziecka jako rosyjska strefa interesów i wpływów. Rywalizacja z państwami trzecimi o wpływy w regionie - USA, UE, Chiny, Turcja, Iran, Izrael.

3. Ukraina - konflikt z Rosją. Proces pokojowy - perspektywy uregulowania, zaangażowanie międzynarodowe w rozwiązanie konfliktu. Transformacja na Ukrainie. Scenariusze na przyszłość.

4. Białoruś - mechanizmy zależności od Rosji. Instrumenty równoważenia wpływów Rosji i Zachodu. Priorytety polityki zagranicznej Białorusi. Scenariusze na przyszłość.

5. Kaukaz Południowy (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). Rywalizacja mocarstw w regionie. Zamrożone konflikty. Czynnik surowcowy, etniczny, religijny. Transformacja republik Płd Kaukazu. Scenariusze na przyszłość.

6. Azja Centralna - przestrzeń rywalizacji Chin i Rosji. Zagrożenie (fundamentalizm, ekstremizm, terroryzm) z Afganistanu. Rywalizacja o przywództwo w regionie.

Literatura:

POST-SOVIET POLITICAL ORDER. Conflict and State Building, ed. by Barnett R.Rubin and Jack Snyder, Routledge 2012.

The Routledge Atlas of Central Eurasian Affairs, Routledge 2012.

Radical Islam in the Former Soviet Union, Ed. by Galina Yemelianova, Routledge 2010.

Identity and Politics in Central Asia and the Caucasus, ed. by Mohammed Ayoob and Murad Ismayilov, Routledge 2015.

Rajan Menon and Eugene Rumer, Conflict in Ukraine. The Unwinding of the Post–Cold War Order, MIT 2015.

Key Players and Regional Dynamics in Eurasia. The Return of the ‘Great Game’, ed. By Maria Raquel Freire and Roger E. Kanet, Palgrave 2010.

Julia Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, Springer 2014.

Józef Lang, The Radical Islamic Militants of Central Asia, OSW REPORT, 2013.

Maciej Falkowski, The ‘Tribal Areas’ of the Caucasus. The North Caucasus – an enclave of ‘alien civilisation’ within the Russian Federation, OSW STUDIES, 2010.

Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski, The End Of The Myth of a brotherly Belarus? Russian soft power in Belarus after 2014: the background and its manifestations, OSW STUDIES, 2016.

Sławomir Matuszak, The oligarchic democracy. The influence of business groups on Ukrainian politics, OSW STUDIES, 2012.

Tadeusz A. Olszański, The language issue in Ukraine. An attempt at a new perspective, OSW STUDIES, 2012.

Maciej Falkowski, Georgian drift. The crisis of Georgia's way westwards, POINT OF VIEW, 2016.

Yearbook of the Institute of East-Central Europe 14 (2016), The European Neighbourhood Policy: FDI, democratization, prospects (Vol. 14, No. 6, 2016).

Burghart D.; Sabonis-Helf T. (eds.), Central Asia in the Era of Sovereignty: The Return of Tamerlane?, Lexington Books 2018.

Sayapin S., Tsybulenko E., (eds.), The Use of Force against Ukraine and International Law: Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum, T.M.C. Asser Press 2018.

Simão L., The EU’s Neighbourhood Policy towards the South Caucasus: Expanding the European Security Community, Palgrave Macmillan 2018.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Republiki poradzieckie w stosunkach międzynarodowych - uwarunkowania, główne problemy, mechanizmy działania w przestrzeni poradzieckiej. Obszar b. ZSRR w polityce mocarstw.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki polityki na obszarze b. ZSRR: czynniki geopolityczne, historyczne, tożsamościowe, polityczne, gospodarcze i in.

2. Rosja - przestrzeń poradziecka jako rosyjska strefa interesów i wpływów. Rywalizacja z państwami trzecimi o wpływy w regionie - USA, UE, Chiny, Turcja, Iran, Izrael.

3. Ukraina - konflikt z Rosją. Proces pokojowy - perspektywy uregulowania, zaangażowanie międzynarodowe w rozwiązanie konfliktu. Transformacja na Ukrainie. Scenariusze na przyszłość.

4. Białoruś - mechanizmy zależności od Rosji. Instrumenty równoważenia wpływów Rosji i Zachodu. Priorytety polityki zagranicznej Białorusi. Scenariusze na przyszłość.

5. Kaukaz Południowy (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). Rywalizacja mocarstw w regionie. Zamrożone konflikty. Czynnik surowcowy, etniczny, religijny. Transformacja republik Płd Kaukazu. Scenariusze na przyszłość.

6. Azja Centralna - przestrzeń rywalizacji Chin i Rosji. Zagrożenie (fundamentalizm, ekstremizm, terroryzm) z Afganistanu. Rywalizacja o przywództwo w regionie.

Literatura:

POST-SOVIET POLITICAL ORDER. Conflict and State Building, ed. by Barnett R.Rubin and Jack Snyder, Routledge 2012.

The Routledge Atlas of Central Eurasian Affairs, Routledge 2012.

Radical Islam in the Former Soviet Union, Ed. by Galina Yemelianova, Routledge 2010.

Identity and Politics in Central Asia and the Caucasus, ed. by Mohammed Ayoob and Murad Ismayilov, Routledge 2015.

Rajan Menon and Eugene Rumer, Conflict in Ukraine. The Unwinding of the Post–Cold War Order, MIT 2015.

Key Players and Regional Dynamics in Eurasia. The Return of the ‘Great Game’, ed. By Maria Raquel Freire and Roger E. Kanet, Palgrave 2010.

Julia Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, Springer 2014.

Józef Lang, The Radical Islamic Militants of Central Asia, OSW REPORT, 2013.

Maciej Falkowski, The ‘Tribal Areas’ of the Caucasus. The North Caucasus – an enclave of ‘alien civilisation’ within the Russian Federation, OSW STUDIES, 2010.

Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski, The End Of The Myth of a brotherly Belarus? Russian soft power in Belarus after 2014: the background and its manifestations, OSW STUDIES, 2016.

Sławomir Matuszak, The oligarchic democracy. The influence of business groups on Ukrainian politics, OSW STUDIES, 2012.

Tadeusz A. Olszański, The language issue in Ukraine. An attempt at a new perspective, OSW STUDIES, 2012.

Maciej Falkowski, Georgian drift. The crisis of Georgia's way westwards, POINT OF VIEW, 2016.

Yearbook of the Institute of East-Central Europe 14 (2016), The European Neighbourhood Policy: FDI, democratization, prospects (Vol. 14, No. 6, 2016).

Burghart D.; Sabonis-Helf T. (eds.), Central Asia in the Era of Sovereignty: The Return of Tamerlane?, Lexington Books 2018.

Sayapin S., Tsybulenko E., (eds.), The Use of Force against Ukraine and International Law: Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum, T.M.C. Asser Press 2018.

Simão L., The EU’s Neighbourhood Policy towards the South Caucasus: Expanding the European Security Community, Palgrave Macmillan 2018.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Republiki poradzieckie w stosunkach międzynarodowych - uwarunkowania, główne problemy, mechanizmy działania w przestrzeni poradzieckiej. Obszar b. ZSRR w polityce mocarstw.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki polityki na obszarze b. ZSRR: czynniki geopolityczne, historyczne, tożsamościowe, polityczne, gospodarcze i in.

2. Rosja - przestrzeń poradziecka jako rosyjska strefa interesów i wpływów. Rywalizacja z państwami trzecimi o wpływy w regionie - USA, UE, Chiny, Turcja, Iran, Izrael.

3. Ukraina - konflikt z Rosją. Proces pokojowy - perspektywy uregulowania, zaangażowanie międzynarodowe w rozwiązanie konfliktu. Transformacja na Ukrainie. Scenariusze na przyszłość.

4. Białoruś - mechanizmy zależności od Rosji. Instrumenty równoważenia wpływów Rosji i Zachodu. Priorytety polityki zagranicznej Białorusi. Scenariusze na przyszłość.

5. Kaukaz Południowy (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). Rywalizacja mocarstw w regionie. Zamrożone konflikty. Czynnik surowcowy, etniczny, religijny. Transformacja republik Płd Kaukazu. Scenariusze na przyszłość.

6. Azja Centralna - przestrzeń rywalizacji Chin i Rosji. Zagrożenie (fundamentalizm, ekstremizm, terroryzm) z Afganistanu. Rywalizacja o przywództwo w regionie.

Literatura:

POST-SOVIET POLITICAL ORDER. Conflict and State Building, ed. by Barnett R.Rubin and Jack Snyder, Routledge 2012.

The Routledge Atlas of Central Eurasian Affairs, Routledge 2012.

Radical Islam in the Former Soviet Union, Ed. by Galina Yemelianova, Routledge 2010.

Identity and Politics in Central Asia and the Caucasus, ed. by Mohammed Ayoob and Murad Ismayilov, Routledge 2015.

Rajan Menon and Eugene Rumer, Conflict in Ukraine. The Unwinding of the Post–Cold War Order, MIT 2015.

Key Players and Regional Dynamics in Eurasia. The Return of the ‘Great Game’, ed. By Maria Raquel Freire and Roger E. Kanet, Palgrave 2010.

Julia Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, Springer 2014.

Józef Lang, The Radical Islamic Militants of Central Asia, OSW REPORT, 2013.

Maciej Falkowski, The ‘Tribal Areas’ of the Caucasus. The North Caucasus – an enclave of ‘alien civilisation’ within the Russian Federation, OSW STUDIES, 2010.

Kamil Kłysiński, Piotr Żochowski, The End Of The Myth of a brotherly Belarus? Russian soft power in Belarus after 2014: the background and its manifestations, OSW STUDIES, 2016.

Sławomir Matuszak, The oligarchic democracy. The influence of business groups on Ukrainian politics, OSW STUDIES, 2012.

Tadeusz A. Olszański, The language issue in Ukraine. An attempt at a new perspective, OSW STUDIES, 2012.

Maciej Falkowski, Georgian drift. The crisis of Georgia's way westwards, POINT OF VIEW, 2016.

Yearbook of the Institute of East-Central Europe 14 (2016), The European Neighbourhood Policy: FDI, democratization, prospects (Vol. 14, No. 6, 2016).

Burghart D.; Sabonis-Helf T. (eds.), Central Asia in the Era of Sovereignty: The Return of Tamerlane?, Lexington Books 2018.

Sayapin S., Tsybulenko E., (eds.), The Use of Force against Ukraine and International Law: Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum, T.M.C. Asser Press 2018.

Simão L., The EU’s Neighbourhood Policy towards the South Caucasus: Expanding the European Security Community, Palgrave Macmillan 2018.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.