Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modern Local Government

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-MLG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Modern Local Government
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego w stopniu średnim - w mowie i w piśmie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- Łącznie: 150 godzin, 5 ECTS;

- Zajęcia - konwersatorium, wymagające pracy z wykładowcą - 30 godzin, 1 ETCS

- Nauka własna - czytanie - 60 godzin, 2 ECTS

- Nauka własna - nauka nowego słownictwa - 30 godzin, 1 ECTS

- Nauka własna - przygotowanie mowy końcowej - 30 godzin, 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna szeroki zasób słownictwa branżowego w języku angielskim z zakresu politologii;

- zna różnorakie problemy społeczne;

- zna argumenty z różnych źródeł opiniotwórczych, występujące w debatach publicznych;

Efekty uczenia się - umiejętności:

- korzysta ze słownictwa branżowego w języku angielskim na poziomie podstawowym;

- posiada wystarczającą sprawność w mówieniu o problemach politologicznych w języku angielskim;

- potrafi komunikować się i wyjaśniać swoje poglądy w języku angielskim;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- jest przygotowany do pracy w międzynarodowych zespołach badawczych

- jest gotowy do wygłaszania w języku angielskim przemówień publicznych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, symulacja, prezentacja zagadnienia, dyskusja panelowa, burza pomysłów, analiza pomysłów indywidualnych, referat,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- panelowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie studentom współczesnego samorządu terytorialnego oraz jego wyzwań. Dyskutowane tematy zostały wybrane różnorodnie, gdyż za główny cel konwersatorium postawiono sobie uzyskanie jak to tylko możliwe wysokiej płynności w debatowaniu w języku angielskim, jak również - podniesienie zasobu słownictwa branżowego uczestników.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie studentom współczesnego samorządu terytorialnego oraz jego wyzwań. Dyskutowane tematy zostały wybrane różnorodnie, gdyż za główny cel konwersatorium postawiono sobie uzyskanie jak to tylko możliwe wysokiej płynności w debatowaniu w języku angielskim, jak również - podniesienie zasobu słownictwa branżowego uczestników.

Studenci będą zobligowani do przeczytania jednego tekstu na zajęcia, specjalny nacisk kładąc na słownictwo, które jest dla nich nowe. Prowadzący, jeśli zauważy, że grupa prawdopodobnie nie zapoznała się z materiałem, rezerwuje sobie prawo przeprowadzenia krótkiego testu. W przypadku niezaliczenia traci się jeden punkt, a test należy zaliczyć w terminie późniejszym.

Podczas zajęć przeprowadzone zostaną różne ćwiczenia o charakterze ustnym, włączając w to dyskusje w parach i ogólne dyskusje, gry symulacyjne, itp.

Kurs kończy się indywidualną mową końcową na wybrany, dowolny temat, odnoszący się do zagadnienia wybranego z zajęć.

By zaliczyć kurs należy zdobyć wystarczającą liczbę punktów z zajęć i za mowę końcową.

Literatura:

1 Concept of Decentralization, part I

 Ch. Pollitt, Decentralization. A Central Concept in Contemporary Public Management, [in:] The Oxford Handbook of Public Management, edited by E. Ferlie, L.E. Lynn Jr, Ch. Pollitt, Oxford 2007, p. 371-397.

2 Concept of Decentralization, part II. Theories of Local Government and Politics

 G. Stoker, The Politics of Local Government, Hampshire & London 1991, p. 230-257.

3 Elected Local Government

 C. Rallings, M. Temple, M. Thrasher, Participation in Local Elections, [in:] Local Democracy and Local Government, edited by L. Pratchett, D. Wilson, Hampshire and London 1996, p. 62-82.

4 Party Politics and Local Government – Representation and Non-Elected Bodies

 G. Stoker, The Politics of Local Government, Hampshire & London 1991, p. 59-88.

5 Party Politics and Local Government – Directly Elected Mayors

 C. Copus, Party Politics and Local Government, Manchester & New York 2004, p. 242-271.

6 Renewing Local Democracy

 A. Phllips, Why Does Local Demoracy Matter?, [in:] Local Democracy and Local Government, edited by L. Pratchett, D. Wilson, Hampshire and London 1996, p. 20-37.

7 Local Government Challenges: Participation

 S. Goss, Making Local Governance Work, Hampshire & New York 2001, p. 34-62.

8 Local Government Challenges: Migrants

 L. Thorp, New Migrants, Citizenship and Local Governance: ‘Poles’ Apart?, [in:] Changing Local Governance, Changing Citizens, edited by C. Durose, S. Greasley, L. Richardson, Bristol 2009, p. 111-134.

9 Local Government Challenges: Youth and Children

 H. Churchill, Every Child’s Voice Matters, , [in:] Changing Local Governance, Changing Citizens, edited by C. Durose, S. Greasley, L. Richardson, Bristol 2009, p. 175-191.

10 Local Government Challenges: e-municipalities?

 R. K. Polat, L. Pratchett, E-citizenship: Reconstructing the Public Online, [in:] Changing Local Governance, Changing Citizens, edited by C. Durose, S. Greasley, L. Richardson, Bristol 2009, p. 193-209,

11 Local Government Challenges: Active Neighborhoods

 C. Rurose, L. Richardson, ‘Neighborhood’: a Site for Policy Action, Governance… and Empowerment?, [in:] Changing Local Governance, Changing Citizens, edited by C. Durose, S. Greasley, L. Richardson, Bristol 2009, p. 31-52.

12 Local Government Challenges: Slums

 S. S. Dhaliwal, Good Governance in Local Self-Government, New Delhi 2004, p. 25-54; 92-121.

Metody i kryteria oceniania:

Punkty przyznawane są za :

- aktywne uczestnictwo w dyskusjach, grach symulacyjnych, itp.

- mowę końcową.

Punkty są odbierane za:

- niezaliczenie małego testu sprawdzającego znajomość słownictwa (jeśli będzie przeprowadzony)

Skala ocen

0-7 p.: 2

8 p.:3

9 p.:3+

10 p.: 4

11 p.: 4+

12-14 p.: 5

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.