Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategic Partnerships of European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-SPEU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategic Partnerships of European Union
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/course/view.php?id=431
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Basic knowledge of English.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Time devoted to work in teacher’s presence: 20h of teaching + 10 hours of on-call time

2. Time devoted to individual student work: 60h

3. Time required for preparation and participation in the assessment process (eg in exams): 40h

4. Time required for compulsory student’s practice: 0h.

Efekty uczenia się - wiedza:

- Student has elementary knowledge of International Relations’ participants K_W08 (S1A_W04)

- Student has knowledge of international political, economic, cultural and military ties K_W09 (S1A_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Student reads and interprets texts on the history of International Relations and political thought as well as legal texts K_U01

- Student finds, selects, evaluates and uses information from written and electronic sources K_U02

- Student prepares, based on written and electronic sources, short oral statements in English concerning issues of international interest K_U05

- Student prepares, based on written and electronic sources, simple written works in English concerning issues of international interest K_U06

- Student understands, describes and analyzes political, economic, social and security relations between various International Relations’ actors K_U17

- Student analyzes and interprets statistics on issues of international interest K_U10

- Student interprets the political, military (security), economic and cultural map of the world K_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Student has deep knowledge of the level of his knowledge and skills, understands the need for continuous personal and professional development K_K01

- Student responsibly prepares for his work and effectively organizes it K_K03

- Student engages in cooperation and is able to work in a group while performing joint activities K_K06

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

The aim of the course is to present the relationships between European Union and its strategic partners among global and regional powers.

Pełny opis:

The aim of the course is to present the relationships between European Union and its strategic partners among global and regional powers.

During the course students become familiar with 10 states considered as EU strategic partners: United States, Japan, Russia, China, Canada, India, Brazil, South Africa, Mexico and South Korea. They would have an opportunity not only to learn about chosen aspects of each partnership, but also to compare studied relationships with each other.

1. Organizational information

2. All SP of EU

3. EU – USA relationship

4. EU – Russia relationship

5. EU – China relationship

6. EU – Canada

7. EU – Japan relationship

8. EU – Mexico relationship

9. EU – India relationship

10. EU – South Africa relationship

11. EU – Brazil relationship

12. EU – South Korea relationship

13. Comparing all SP of EU

14. Comparing all SP of EU

15. Grading students

Literatura:

- F.Godement, J.Parello-Plesner, A.Richard, The Scramble for Europe, Policy Brief European Council on Foreign Relations, 2011

- G.Grevi,G.Khandekar, Mapping EU Strategic Partnerships, FRIDE

- G.Grevi, Why EU strategic partnerships matter, 2012

- T.Renard, Strategy Wanted. The European Union and Strategic Partnerships, 2010

- T.Renard, The EU Strategic Partnerships Review. Ten Guiding Principles, 2012

- S. Lai, M. Holland, S. Kelly, The Emperor’s new clothes? Perceptions of the EU’s strategic partnerships in Asia, Asia Europe Journal: Studies on Common Policy Challenges. 17(3):341-360, 2019

- Official website of the European Union: europa.eu

- EU Strategic Partnerships with third countries: https://epthinktank.eu/2012/10/02/eu-strategic-partnerships-with-third-countries/

Metody i kryteria oceniania:

Students are earning points for participation in discussions during the classes and proper execution of exercises. On each class they can earn up to 10 points. When doing tasks time also matters: for sending the answers after the deadline they get – 2 points. Final grades will be issued on the basis of collected points, where 100% is assigned to the highest result in the group. To pass the course students should get at least 51% of the best result.

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

According to basic description of the subject.

Pełny opis:

According to basic description of the subject.

Literatura:

According to basic description of the subject.

Uwagi:

Students are asked to bring their laptops (or other devices with access to Internet and basic office programs).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

According to basic description of the subject.

Pełny opis:

According to basic description of the subject.

Literatura:

According to basic description of the subject.

Uwagi:

Students are asked to bring their laptops (or other devices with access to Internet and basic office programs).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

According to basic description of the subject.

Pełny opis:

According to basic description of the subject.

Literatura:

According to basic description of the subject.

Uwagi:

Students are asked to bring their laptops (or other devices with access to Internet and basic office programs).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

According to basic description of the subject.

Pełny opis:

According to basic description of the subject.

Literatura:

According to basic description of the subject.

Uwagi:

Students are asked to bring their laptops (or other devices with access to Internet and basic office programs).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Czechowska
Prowadzący grup: Lucyna Czechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

According to basic description of the subject.

Pełny opis:

According to basic description of the subject.

Literatura:

According to basic description of the subject.

Uwagi:

Students are asked to bring their laptops (or other devices with access to Internet and basic office programs).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)