Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The Middle East in International Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-TME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: The Middle East in International Relations
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Zaangazowanie w dyskusje w oparciu o materiał źródłowy.

3. Briefingi.

4. Praca pisemna.

5. Udział w projektach, dyskusjach realizowanych podczas zajęć.

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Zapoznanie sie z literaturą przedmiotu.

2. Zrozumienie głównych wyznaczników polityki w regionie BW.

3. Posiąść wiedzę o historycznych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych, militarnych i innych uwarunkowaniach

4. Poznać główne problemy polityczne, historyczne, militarne, ekonomiczne regionu.

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Zdolność formułowania opinii i ich uzasadnienia w tematyce przedmiotu.

2. Zdolność krytycznej analizy, oceny problemów polityki na Bliskim Wschodzie.

3. Zdolność formułowania pogłębionych wypowiedzi na temat BW.

4. Umiejętność udziału w dyskursie przedmiotu.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Zrozumienie różnorodności koncepcji, interesów i metod zaangażowania na Bliskim Wschodzie.

2. Większa świadomość w trakcie wymiany opinii na tematy polityki w regionie Bliskiego Wschodu.

Metody dydaktyczne:

1. Praca z materiałami źródłowymi przedmiotu.

2. Dyskusje. Dyskusje oxfordzkie.

3. Metoda projektów.

4. Symulacje.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- okrągłego stołu
- oxfordzka
- projektu
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Współczesna polityka w regionie Bliskiego Wschodu. Główne problemy polityki, bezpieczeństwa i ekonomii BW.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania polityki w regionie Bliskiego Wschodu - geopolityka, kultura, religia, etniczność, cywilizacyjne, gospodarcze, i inne.

2. Konflikt izraelsko-arabski. Rola Izraela na BW. Perspektywy powstania państwa palestyńskiego. Zaangażowanie państw arabskich - Jordania, Egipt, Arabia Saudyjska. Udział USA i innych państw zewnętrznych w procesie pokojowym.

3. Równowaga sił na BW - rola Iranu, rywalizacja Iranu i Arabii Saudyjskiej. Proxy wars. Nowa rola Turcji. Polityka państw Zatoki Perskiej. Wojna w Syrii. Terroryzm bliskowschodni.

4. Bliski Wschód w polityce mocarstw - USA, Rosja, Chiny, państwa europejskie.

5. Arabska Wiosna - zmiana mapy geopolitycznej BW.

6. Scenariusze na przyszłość Bliskiego Wschodu.

Literatura:

Bard M., Myths and Facts. A Guide to the Arab-Israeli Conflict. 2006.

Dorsey J., China and the Middle East, Palgrave Macmillan 2019.

Ewan W. Anderdosn (ed.) An Atlas of Middle Eastern Affairs, Routledge 2010.

Freeman Ch., Jr., The Mess in the Middle East, Middle East Policy, Vol. XVII, No. 4, Winter 2011.

Gunes C., The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict, Palgrave Macmillan 2019.

Israel and the Egyptian Revolution, Arab Center for Research & Policy Studies, DOHA, May 2011.

Karsh E., Peace in the Middle East : the Challenge for Israel, Routledge 2014.

Lesch D.; Haas M., The Middle East and the United States: History, Politics, and Ideologies, Routledge 2018.

MacQueen B., An Introduction to Middle East Politics, SAGE Publications Ltd 2018.

Milton-Edwards B. , Jordan. A Hashemite legacy. 2nd ed., Routledge 2009

Polk W., Understanding Iran. Everything You Need to Know, Palgrave 2009.

Saikal A. (ed), The Arab World and Iran: A Turbulent Region in Transition, Palgrave Macmillan 2016.

Steward D., The Middle East Today. Political, geographical and cultural perspectives, Routledge 2009.

The New Israel and the Old, Foreign Affairs; Jul/Aug2008, Vol. 87 Issue 4, p28-46.

Vassiliev A., Russia’s Middle East Policy: From Lenin to Putin, Routledge 2018.

Metody i kryteria oceniania:

1/3 oceny końcowej - udział i aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach, krytyczne myślenie, analiza problemów).

1/3 oceny końcowej - ocena projektu.

1/3 oceny końcowej - udziął w debacie oxfordzkiej

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

the Foreign Office

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Współczesna polityka w regionie Bliskiego Wschodu. Główne problemy polityki, bezpieczeństwa i ekonomii BW.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania polityki w regionie Bliskiego Wschodu - geopolityka, kultura, religia, etniczność, cywilizacyjne, gospodarcze, i inne.

2. Konflikt izraelsko-arabski. Rola Izraela na BW. Perspektywy powstania państwa palestyńskiego. Zaangażowanie państw arabskich - Jordania, Egipt, Arabia Saudyjska. Udział USA i innych państw zewnętrznych w procesie pokojowym.

3. Równowaga sił na BW - rola Iranu, rywalizacja Iranu i Arabii Saudyjskiej. Proxy wars. Nowa rola Turcji. Polityka państw Zatoki Perskiej. Wojna w Syrii. Terroryzm bliskowschodni.

4. Bliski Wschód w polityce mocarstw - USA, Rosja, Chiny, państwa europejskie.

5. Arabska Wiosna - zmiana mapy geopolitycznej BW.

6. Scenariusze na przyszłość Bliskiego Wschodu.

Literatura:

Bard M., Myths and Facts. A Guide to the Arab-Israeli Conflict. 2006.

Dorsey J., China and the Middle East, Palgrave Macmillan 2019.

Ewan W. Anderdosn (ed.) An Atlas of Middle Eastern Affairs, Routledge 2010.

Freeman Ch., Jr., The Mess in the Middle East, Middle East Policy, Vol. XVII, No. 4, Winter 2011.

Gunes C., The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict, Palgrave Macmillan 2019.

Israel and the Egyptian Revolution, Arab Center for Research & Policy Studies, DOHA, May 2011.

Karsh E., Peace in the Middle East : the Challenge for Israel, Routledge 2014.

Lesch D.; Haas M., The Middle East and the United States: History, Politics, and Ideologies, Routledge 2018.

MacQueen B., An Introduction to Middle East Politics, SAGE Publications Ltd 2018.

Milton-Edwards B. , Jordan. A Hashemite legacy. 2nd ed., Routledge 2009

Polk W., Understanding Iran. Everything You Need to Know, Palgrave 2009.

Saikal A. (ed), The Arab World and Iran: A Turbulent Region in Transition, Palgrave Macmillan 2016.

Steward D., The Middle East Today. Political, geographical and cultural perspectives, Routledge 2009.

The New Israel and the Old, Foreign Affairs; Jul/Aug2008, Vol. 87 Issue 4, p28-46.

Vassiliev A., Russia’s Middle East Policy: From Lenin to Putin, Routledge 2018.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Współczesna polityka w regionie Bliskiego Wschodu. Główne problemy polityki, bezpieczeństwa i ekonomii BW.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania polityki w regionie Bliskiego Wschodu - geopolityka, kultura, religia, etniczność, cywilizacyjne, gospodarcze, i inne.

2. Konflikt izraelsko-arabski. Rola Izraela na BW. Perspektywy powstania państwa palestyńskiego. Zaangażowanie państw arabskich - Jordania, Egipt, Arabia Saudyjska. Udział USA i innych państw zewnętrznych w procesie pokojowym.

3. Równowaga sił na BW - rola Iranu, rywalizacja Iranu i Arabii Saudyjskiej. Proxy wars. Nowa rola Turcji. Polityka państw Zatoki Perskiej. Wojna w Syrii. Terroryzm bliskowschodni.

4. Bliski Wschód w polityce mocarstw - USA, Rosja, Chiny, państwa europejskie.

5. Arabska Wiosna - zmiana mapy geopolitycznej BW.

6. Scenariusze na przyszłość Bliskiego Wschodu.

Literatura:

Bard M., Myths and Facts. A Guide to the Arab-Israeli Conflict. 2006.

Dorsey J., China and the Middle East, Palgrave Macmillan 2019.

Ewan W. Anderdosn (ed.) An Atlas of Middle Eastern Affairs, Routledge 2010.

Freeman Ch., Jr., The Mess in the Middle East, Middle East Policy, Vol. XVII, No. 4, Winter 2011.

Gunes C., The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict, Palgrave Macmillan 2019.

Israel and the Egyptian Revolution, Arab Center for Research & Policy Studies, DOHA, May 2011.

Karsh E., Peace in the Middle East : the Challenge for Israel, Routledge 2014.

Lesch D.; Haas M., The Middle East and the United States: History, Politics, and Ideologies, Routledge 2018.

MacQueen B., An Introduction to Middle East Politics, SAGE Publications Ltd 2018.

Milton-Edwards B. , Jordan. A Hashemite legacy. 2nd ed., Routledge 2009

Polk W., Understanding Iran. Everything You Need to Know, Palgrave 2009.

Saikal A. (ed), The Arab World and Iran: A Turbulent Region in Transition, Palgrave Macmillan 2016.

Steward D., The Middle East Today. Political, geographical and cultural perspectives, Routledge 2009.

The New Israel and the Old, Foreign Affairs; Jul/Aug2008, Vol. 87 Issue 4, p28-46.

Vassiliev A., Russia’s Middle East Policy: From Lenin to Putin, Routledge 2018.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Współczesna polityka w regionie Bliskiego Wschodu. Główne problemy polityki, bezpieczeństwa i ekonomii BW.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania polityki w regionie Bliskiego Wschodu - geopolityka, kultura, religia, etniczność, cywilizacyjne, gospodarcze, i inne.

2. Konflikt izraelsko-arabski. Rola Izraela na BW. Perspektywy powstania państwa palestyńskiego. Zaangażowanie państw arabskich - Jordania, Egipt, Arabia Saudyjska. Udział USA i innych państw zewnętrznych w procesie pokojowym.

3. Równowaga sił na BW - rola Iranu, rywalizacja Iranu i Arabii Saudyjskiej. Proxy wars. Nowa rola Turcji. Polityka państw Zatoki Perskiej. Wojna w Syrii. Terroryzm bliskowschodni.

4. Bliski Wschód w polityce mocarstw - USA, Rosja, Chiny, państwa europejskie.

5. Arabska Wiosna - zmiana mapy geopolitycznej BW.

6. Scenariusze na przyszłość Bliskiego Wschodu.

Literatura:

Bard M., Myths and Facts. A Guide to the Arab-Israeli Conflict. 2006.

Dorsey J., China and the Middle East, Palgrave Macmillan 2019.

Ewan W. Anderdosn (ed.) An Atlas of Middle Eastern Affairs, Routledge 2010.

Freeman Ch., Jr., The Mess in the Middle East, Middle East Policy, Vol. XVII, No. 4, Winter 2011.

Gunes C., The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict, Palgrave Macmillan 2019.

Israel and the Egyptian Revolution, Arab Center for Research & Policy Studies, DOHA, May 2011.

Karsh E., Peace in the Middle East : the Challenge for Israel, Routledge 2014.

Lesch D.; Haas M., The Middle East and the United States: History, Politics, and Ideologies, Routledge 2018.

MacQueen B., An Introduction to Middle East Politics, SAGE Publications Ltd 2018.

Milton-Edwards B. , Jordan. A Hashemite legacy. 2nd ed., Routledge 2009

Polk W., Understanding Iran. Everything You Need to Know, Palgrave 2009.

Saikal A. (ed), The Arab World and Iran: A Turbulent Region in Transition, Palgrave Macmillan 2016.

Steward D., The Middle East Today. Political, geographical and cultural perspectives, Routledge 2009.

The New Israel and the Old, Foreign Affairs; Jul/Aug2008, Vol. 87 Issue 4, p28-46.

Vassiliev A., Russia’s Middle East Policy: From Lenin to Putin, Routledge 2018.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Współczesna polityka w regionie Bliskiego Wschodu. Główne problemy polityki, bezpieczeństwa i ekonomii BW.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania polityki w regionie Bliskiego Wschodu - geopolityka, kultura, religia, etniczność, cywilizacyjne, gospodarcze, i inne.

2. Konflikt izraelsko-arabski. Rola Izraela na BW. Perspektywy powstania państwa palestyńskiego. Zaangażowanie państw arabskich - Jordania, Egipt, Arabia Saudyjska. Udział USA i innych państw zewnętrznych w procesie pokojowym.

3. Równowaga sił na BW - rola Iranu, rywalizacja Iranu i Arabii Saudyjskiej. Proxy wars. Nowa rola Turcji. Polityka państw Zatoki Perskiej. Wojna w Syrii. Terroryzm bliskowschodni.

4. Bliski Wschód w polityce mocarstw - USA, Rosja, Chiny, państwa europejskie.

5. Arabska Wiosna - zmiana mapy geopolitycznej BW.

6. Scenariusze na przyszłość Bliskiego Wschodu.

Literatura:

Bard M., Myths and Facts. A Guide to the Arab-Israeli Conflict. 2006.

Dorsey J., China and the Middle East, Palgrave Macmillan 2019.

Ewan W. Anderdosn (ed.) An Atlas of Middle Eastern Affairs, Routledge 2010.

Freeman Ch., Jr., The Mess in the Middle East, Middle East Policy, Vol. XVII, No. 4, Winter 2011.

Gunes C., The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict, Palgrave Macmillan 2019.

Israel and the Egyptian Revolution, Arab Center for Research & Policy Studies, DOHA, May 2011.

Karsh E., Peace in the Middle East : the Challenge for Israel, Routledge 2014.

Lesch D.; Haas M., The Middle East and the United States: History, Politics, and Ideologies, Routledge 2018.

MacQueen B., An Introduction to Middle East Politics, SAGE Publications Ltd 2018.

Milton-Edwards B. , Jordan. A Hashemite legacy. 2nd ed., Routledge 2009

Polk W., Understanding Iran. Everything You Need to Know, Palgrave 2009.

Saikal A. (ed), The Arab World and Iran: A Turbulent Region in Transition, Palgrave Macmillan 2016.

Steward D., The Middle East Today. Political, geographical and cultural perspectives, Routledge 2009.

The New Israel and the Old, Foreign Affairs; Jul/Aug2008, Vol. 87 Issue 4, p28-46.

Vassiliev A., Russia’s Middle East Policy: From Lenin to Putin, Routledge 2018.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryc
Prowadzący grup: Agnieszka Bryc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Współczesna polityka w regionie Bliskiego Wschodu. Główne problemy polityki, bezpieczeństwa i ekonomii BW.

Pełny opis:

1. Uwarunkowania polityki w regionie Bliskiego Wschodu - geopolityka, kultura, religia, etniczność, cywilizacyjne, gospodarcze, i inne.

2. Konflikt izraelsko-arabski. Rola Izraela na BW. Perspektywy powstania państwa palestyńskiego. Zaangażowanie państw arabskich - Jordania, Egipt, Arabia Saudyjska. Udział USA i innych państw zewnętrznych w procesie pokojowym.

3. Równowaga sił na BW - rola Iranu, rywalizacja Iranu i Arabii Saudyjskiej. Proxy wars. Nowa rola Turcji. Polityka państw Zatoki Perskiej. Wojna w Syrii. Terroryzm bliskowschodni.

4. Bliski Wschód w polityce mocarstw - USA, Rosja, Chiny, państwa europejskie.

5. Arabska Wiosna - zmiana mapy geopolitycznej BW.

6. Scenariusze na przyszłość Bliskiego Wschodu.

Literatura:

Bard M., Myths and Facts. A Guide to the Arab-Israeli Conflict. 2006.

Dorsey J., China and the Middle East, Palgrave Macmillan 2019.

Ewan W. Anderdosn (ed.) An Atlas of Middle Eastern Affairs, Routledge 2010.

Freeman Ch., Jr., The Mess in the Middle East, Middle East Policy, Vol. XVII, No. 4, Winter 2011.

Gunes C., The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict, Palgrave Macmillan 2019.

Israel and the Egyptian Revolution, Arab Center for Research & Policy Studies, DOHA, May 2011.

Karsh E., Peace in the Middle East : the Challenge for Israel, Routledge 2014.

Lesch D.; Haas M., The Middle East and the United States: History, Politics, and Ideologies, Routledge 2018.

MacQueen B., An Introduction to Middle East Politics, SAGE Publications Ltd 2018.

Milton-Edwards B. , Jordan. A Hashemite legacy. 2nd ed., Routledge 2009

Polk W., Understanding Iran. Everything You Need to Know, Palgrave 2009.

Saikal A. (ed), The Arab World and Iran: A Turbulent Region in Transition, Palgrave Macmillan 2016.

Steward D., The Middle East Today. Political, geographical and cultural perspectives, Routledge 2009.

The New Israel and the Old, Foreign Affairs; Jul/Aug2008, Vol. 87 Issue 4, p28-46.

Vassiliev A., Russia’s Middle East Policy: From Lenin to Putin, Routledge 2018.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.