Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki państwo - Kościół w PRL w latach 1944-1989

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-SPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Stosunki państwo - Kościół w PRL w latach 1944-1989
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii Polski na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin zajęcia dydaktyczne (1 ECTS)

20 godzin studiowanie literatury zaleconej przez wykładowcę, 5 godzin ewentualnych konsultacji z prowadzącym wykład (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu Student/Studentka:

- posiada wiedzę na temat relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w okresie PRL

- zna cele polityki władz PRL wobec Kościoła katolickiego

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu Student/Studentka:

- potrafi dokonać charakterystyki na różnych metod szykan, represji wobec Kościoła w latach 1958 – 1970

- potrafi określić sposoby przeciwdziałania Kościoła wrogiej polityce władzy ludowej

- potrafi dokonać analizy wpływu Kościoła na społeczeństwo

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu Student/Studentka:

- jest gotowy do zdobywania wiedzy, informacji i danych z różnych źródeł

- formułuje własne wnioski i opinie,

Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Na wykładzie realizowane będą zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w okresie PRL. Analizowane będą cele polityki władz PRL wobec Kościoła, represje, którym poddawany był Kościół, okresy „odwilży”, sposoby przeciwdziałania Kościoła wrogiej polityce rządu, wpływ Kościoła na społeczeństwo.

Pełny opis:

Tematyka wykładu oscyluje wokół następujących zagadnień szczegółowych:

• Kościół w Polsce w okresie przejmowania władzy przez komunistów (1944-1948).

• Represje wobec Kościoła w latach stalinizmu w Polsce ( do 1956 r.)

• Odwilż i „normalizacja” – stosunki państwo Kościół w pierwszych latach rządów Władysława Gomułki.

• Różne metody szykan wobec Kościoła w latach 1958-1970.

• Wielka Nowenna, obchody tysiąclecia Chrztu Polski i problem listu biskupów polskich do biskupów niemieckich.

• Stosunki państwo-Kościół w okresie rządów Edwarda Gierka.

• Kościół w okresie „solidarnościowego karnawału”.

• Kościół wobec stanu wojennego w Polsce.

• Rola społeczna i polityczna Kościoła katolickiego w okresie stanu wojennego i w latach następnych.

• Sprawa porwania i zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki.

• Kościół katolicki jako pośrednik w rokowaniach „okrągłego stołu”.

Literatura:

J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1945-1989), Warszawa 2003

A. Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce 1945-1989, Kraków 2007.

Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944- 2010. Studia i materiały, red. R.Łatka, Kraków 2013.

J. Żaryn, Państwo–Kościół katolicki w Polsce 1956–1989, w: Polski wiek XX: PRL od grudnia 70 do czerwca, red. K. Persak, P.Machcewicz,Warszawa 2011, Biblioteka Otwartej Nauki, https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Panstwo_Kosciol_katolicki_w_Polsce-JZ.pdf

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- określa relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w okresie PRL

- określa cele polityki władz PRL wobec Kościoła katolickiego

- wskazuje na różne metody szykan, represji wobec Kościoła w latach 1958 – 1970

- charakteryzuje sposoby przeciwdziałania Kościoła wrogiej polityce władzy ludowej

- analizuje wpływ Kościoła na społeczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na wykładach i udział w dyskusji

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Polak
Prowadzący grup: Wojciech Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Polak
Prowadzący grup: Wojciech Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Na wykładzie realizowane będą zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w okresie PRL. Analizowane będą cele polityki władz PRL wobec Kościoła, represje, którym poddawany był Kościół, okresy „odwilży”, sposoby przeciwdziałania Kościoła wrogiej polityce rządu, wpływ Kościoła na społeczeństwo.

Pełny opis:

Tematyka wykładu oscyluje wokół następujących zagadnień szczegółowych:

• Kościół w Polsce w okresie przejmowania władzy przez komunistów (1944-1948).

• Represje wobec Kościoła w latach stalinizmu w Polsce ( do 1956 r.)

• Odwilż i „normalizacja” – stosunki państwo Kościół w pierwszych latach rządów Władysława Gomułki.

• Różne metody szykan wobec Kościoła w latach 1958-1970.

• Wielka Nowenna, obchody tysiąclecia Chrztu Polski i problem listu biskupów polskich do biskupów niemieckich.

• Stosunki państwo-Kościół w okresie rządów Edwarda Gierka.

• Kościół w okresie „solidarnościowego karnawału”.

• Kościół wobec stanu wojennego w Polsce.

• Rola społeczna i polityczna Kościoła katolickiego w okresie stanu wojennego i w latach następnych.

• Sprawa porwania i zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki.

• Kościół katolicki jako pośrednik w rokowaniach „okrągłego stołu”.

Literatura:

J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1945-1989), Warszawa 2003

A. Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce 1945-1989, Kraków 2007.

Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944- 2010. Studia i materiały, red. R.Łatka, Kraków 2013.

J. Żaryn, Państwo–Kościół katolicki w Polsce 1956–1989, w: Polski wiek XX: PRL od grudnia 70 do czerwca, red. K. Persak, P.Machcewicz,Warszawa 2011, Biblioteka Otwartej Nauki, https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Panstwo_Kosciol_katolicki_w_Polsce-JZ.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.