Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wokół Action Française i Charlesa Maurrasa. Dzieje i doktryna nacjonalizmu integralnego we Francji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-WAF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wokół Action Française i Charlesa Maurrasa. Dzieje i doktryna nacjonalizmu integralnego we Francji
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja we współczesnej historii Francji oraz historii doktryn politycznych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Skrócony opis:

Przedstawienie doktryny nacjonalizmu integralnego (nationalisme intégral), czyli rojalistycznego, we Francji, jako „przypadku głównego” (Arystotelesowski pros hen) oraz wzorcowego dla doktryn narodowych w innych krajach, filozofii politycznej nacjonalizmu, również w kontekście ewolucji ideologicznej ruchów i doktryn narodowych od rewolucyjnej, jakobińskiej lewicy do kontrrewolucyjnej, tradycjonalistycznej prawicy.

Pełny opis:

1. Oświeceniowe, demokratyczne i rewolucyjne źródła nowoczesnej idei narodowej (naród jako „wspólnota wyobrażona”; „suwerenność narodu” versus suwerenność królów; naród jako Stan Trzeci; „naród podatników” i „naród sankiulocki”).

2. Nacjonalizm romantyczny i liberalny; „rojalizm narodowy” Gazette de France; „zasada narodowościowa” w polityce i sens rozróżnienia: nacjonalitaryzm versus nacjonalizm integralny; naród jako „codzienny plebiscyt” (Ernest Renan).

3. Prekursorzy nationalisme intégral: Paul Déroulède (patriotyczny rewanżyzm antyniemiecki), Édouard Drumont (antysemityzm i kwestia socjalna), Paul Bourget (tradycjonalizm), René de La Tour du Pin (korporacjonizm).

4. Twórczość Maurice’a Barrèsa: od bulanżyzmu do nacjonalizmu konserwatywnego.

5. „Sprawa Dreyfusa” (affaire Dreyfus) jako „czas osiowy” nacjonalizmu francuskiego; początki Action Française (1898-1908), jej założyciele (Henri Vaugeois, Maurice Pujo) i ewolucja ku monarchizmowi.

6. Charles Maurras (1868-1952) jako główny twórca doktryny nationalisme intégral.

7. Historia Action Française do II wojny światowej; „kolaboracja” i proces Maurrasa.

8. „Narodowe i „uniwersalne” („rzymskie”) w doktrynie nationalisme intégrale.

9. Antydemokratyzm i antyrepublikanizm; „neorojalizm” Action Française jako rewizjonizm wobec tradycyjnego legitymizmu i konserwatyzmu.

10. Nacjonalizm integralny wobec religii i Kościoła; potępienia (1926) i rehabilitacja (1939) przez Rzym.

11. Główni przedstawiciele Action Française (Léon Daudet, Jacques Bainville) i jej „dysydenci” (Jacques Maritain, Georges Bernanos, „romantycy faszystowscy”).

Literatura:

Program Action Française [1908], w: I. Rusinowa, T. Wituch, Między rewolucją francuską a rewolucją październikową, Warszawa 1980, s. 287-290.

Charles Maurras, Moje idee polityczne, w: tenże, Przyszłość inteligencji i inne pisma, Dębogóra 2020.

Charles Maurras, Jestem Rzymianinem, „Pro Fide Rege et Lege” 2003, nr 1-2 (45), s. 59-64.

Jacek Bartyzel, U źródeł formuły narodowej. Od Déroulède’a do Barrèsa; Kameloci Króla. Charles Maurras i Action Française, w: tenże, «Umierać, ale powoli!». O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000, Kraków 2006², s. 444-708.

Adam Wielomski, Nacjonalizm francuski 1886-1940. Geneza, przemiany i istota filozofii politycznej, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bartyzel
Prowadzący grup: Jacek Bartyzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)