Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak zrozumieć polityków i nie dać się oszukać

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-OG-JZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Jak zrozumieć polityków i nie dać się oszukać
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementarna wiedza na temat zjawisk i bytów politycznych na poziomie licealnych podręczników Wiedzy o Społeczeństwie

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30


- udział w wykładach -


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu – 30 g


- czytanie literatury - 30 h


Łącznie: 90. godz. ( 3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę w zakresie systemów politycznych i typów myślenia politycznego.

W2: Opisuje trafnie poszczególne wypowiedzi polityczne

W3: Charakteryzuje w sposób poprawny kontekst wypowiedzi


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje w sposób krytyczny różne źródła.

U2: Analizuje i typologizuje poprawnie wypowiedzi publiczne.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość istnienia różnych typów przekazów politycznych.

K2: Posiada umiejętność odczytywania intencji i zamiarów autorów wypowiedzi publicznych.


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład z elementami konwersacji


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Typologie systemów społecznych o politycznych. Typy myślenia politycznego, figury wroga, samousprawiedliwień, celów i środków politycznych.

Pełny opis:

0/ Jak zrozumieć człowieka?

1/ Typologie społeczeństw – otwartych i zamkniętych.

2/ Typy reżimów politycznych

3/ Gry decyzyjne.

4/ Mity, stereotypy i derywacje

5/ Typy myślenia politycznego.

6/ Inny, obcy, nieprzyjaciel, wróg.

7/ Wizerunek „nas”.

8/ Cele polityków.

9/ Środki osiągnięcia celów politycznych.

10/ Kampania wyborcza – cele i metody.

11/ Przekupstwo

12/ Szantaż

13/ Terror

14/ Igrzyska

15/ Manipulacje

Literatura:

1. Bäcker, R. (2011). Nietradycyjna teoria polityki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

2. Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge University Press.

3. Müller, J. W. (2017). What is populism?. Penguin UK.

4. Wysocka, O. (2008). Populizm i Radio Maryja. Mięsięcznik Znak, 640(9), 61-74.

5. Przyłęcki, P. (2012). Populizm w polskiej polityce: analiza dyskursu polityki. Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu.

6. Pietraś, Z. J. (1997). Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych. Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

7. Stępińska, A. (2005). Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (1990–2000).

8. Walecka-Rynduch, A. (2015). Przejawy manipulacji w kształtowaniu wizerunku polityka.„Efekt Ottingera” w polskiej przestrzeni politycznej. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 3, 54-69.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie rozmowy dotyczącej krytycznie przestudiowanej jednej pozycji z podanej literatury lub zaliczenie bez oceny na podstawie obecności.

W przypadku braku możliwości przeprowadzania wykładów w sposób stacjonarny (i tym samym sprawdzenia obecności) konieczne będzie przesłanie e-mailowo jednej krótkiej pracy pisemnej będącej odpowiedzią na zadane pytanie związane z tematyką wykładu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.