Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pożądane zaliczenie przedmiotu wstęp do prawa (prawoznawstwo).

Całkowity nakład pracy studenta:

40 godz.:

- 15 godz. - godziny kontaktowe

- 25 godz. - przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej - KW_07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student czyta i interpretuje normy prawa autorskiego - KU_03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student jest gotów do respektowania cudzej własności intelektualnej oraz rozumie potrzebę ochrony tej własności - KK_04

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny prawa własności intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskiego, a także uwrażliwienie studentów na konieczność poszanowania cudzej własności intelektualnej w pracy naukowej i w życiu zawodowym oraz zapoznanie ich ze środkami umożliwiającymi ochronę własnych praw autorskich.

Pełny opis:

Szczegółowe zagadnienia obejmują:

1. Pojęcie własności intelektualnej.

2. Pojęcie i przedmiot ochrony własności przemysłowej.

3. Źródła prawa własności intelektualnej:

- źródła prawa własności przemysłowej

- źródła prawa autorskiego.

3. Pojęcie i cechy utworu jako przedmiotu praw autorskich.

4. Szczególne rodzaje utworów (utwór zależny, utwór zbiorowy, utwór pracowniczy).

5. Pojęcie praw pokrewnych.

6. Podmiot praw autorskich.

7. Autorskie prawa osobiste i majątkowe.

8. Dozwolony użytek osobisty i publiczny (w tym prawo cytatu).

9. Cywilnoprawna ochrona praw autorskich (roszczenia niemajątkowe i majątkowe).

10. Karnoprawna ochrona praw autorskich.

11. Pojęcie plagiatu.

12. Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony praw autorskich w internecie. zagadnienia dotyczące ochrony praw autorskich w internecie.

Literatura:

Literatura:

I. Podstawowa:

1) Materiały źródłowe:

Ustawa z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r.)

2) Opracowania:

Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. P. Ślęzak, Warszawa 2017.

II. Uzupełniająca:

G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2016.

R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018.

System prawa prywatnego, t. XIII: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2017.

Własność intelektualna w obrocie elektronicznym, red.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu z pytaniami zamkniętymi (jednokrotnego wyboru) i pytaniami otwartymi; ocena ciągła (obecność na zajęciach) - w przypadku zajęć tradycyjnych (nie zdalnych)

W1, K1, U1

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.