Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Azja w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-1-ASM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Azja w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomośc najważniejszych pojęć z zakresu studiów międzynarodowych, znajomośc najważniejszych zagadnień politycznych, gospodarczych, społęcznych i kulturowych w skali globalnej.l

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt. ECTS x 30 h = minimum 90 h całkowitego nakładu pracy studenta, w tym:1. obecność na zajęciach i aktywny udział.2. praca indywidualna studenta: przygotowanie i uzupełnianie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;3. przygotowanie do pisemnego zaliczenia końcowego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa szczegółową wiedzę na temat roli państw kontynentu azjatyckiego w globalnych stosunkach politycznych, gospodarczych i kulturalnych, układzie sił między czołowymi pańśtwami azjatyckimi, wpływie pańśtwa położonych poza kontynenteem azjatyckim na sytuację w tej części świata, przyczynach gwałtownego rozwoju i wzrostu znaczenia niektórych państw azjatyckich w ciągu ostatniego półwiecza.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi analizować i interpretować procesy polityczne, gospodarcze i społeczne w długim przedziale czasu.

Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy do opisu i analizy procesów i zjawisk społecznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich zakres, rozumie rolę samokształcenia w dalszym rozwoju intelektualnym i społecznym.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny połączony z wykładem problemowym.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Kolonializm i postkolonializm, mocarstwa globalne i regionalne, Bliski i Daleki Wschód, "azjatyckie tygrysy", pańnstwa dyfunkcjonalne i upadłle.

Pełny opis:

1-2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Sytuacja polityczna na kontynencie azjatyckim w chwili zakończenia II woojny światowej. Upadek imperiów kolonialnych. Rola Azji w "zimnej wojnie".

3-4. Ścieżki rozwoju państw azjatyckich do końca lat 80. XX wieku. Japoniia i "azjatyckie tygrysy", Indie, Chińnska Republika Ludowa, państwa Bliskiego Wschodu.

5. Chińnska Republika Ludowa i Indie od końca lat 80. XX wieku. Polityka wewnętrzna, gospodarka i społeczeństwo.

6. Rosja - słabnące mocarstwo azjatyckie.

7-8. Chińska Republika Ludowa i Indie jako mocarstwa regionalne i potencjalne mocarstwwa globalne.

9-10. Polityka USA wobec Azji na przełomie XX i XXI wieku.

11. Organizacje wsppółpracy międzynarodowej w Azji.

12-13. Państwa dysfunkcjonalne i upadłe w Azji. Korea Północna, Pakistan, rejon Bliskkiego Wschodu.

14-15. Rola pańśtw azjatyckich w stosunkach globalnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych: bezpieczeństwo, gospodarka, cywilizacja, pod red. J. Nakoniecznej, J. Zajączkowskiego, Warszawa 2011.

Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, pod red. K. Gawlikowskiego, t. 1-2, Warszawa 2004.

Cabestan J-P., Polityka zagraniczna Chin. Między integracją a dążeniem do mocarstwowości, Warszawa 2013.

Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, pod red. P. Ostaszewskiego, Warszawa 2006.

Meredith R, Chiny i Indie: supermocarstwa XXI wieku, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

Azja XXI wieku i renesans Szlaku Jedwabnego: tradycja kształtująca przyszłość, red. nauk. Wojciech Hübner, Warszawa 2016.

Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, pod red. P. Ostaszewskiego, Warszawa 2011.

Courmont B., Korea Północna. Paradoksy polityki Kimów, Warszawa 2011.

Głogowski A., Pakistan. Historia i współczesność, Kraków 2011.

Haliżak E., Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Warszawa 2008.

Japonia. Historia i współczesność, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2008.

Kai J., Rising China in a Changing World Power Transitions and Global Leadership, Singapore 2017.

Kaplan R.D., Monsun. Ocean Indyjski i przyszłość amerykańskiej dominacji, Wołowiec 2012.

Kuszewska A., Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo, Warszawa 2013.

Oblicza polityki azjatyckiej. Szanse i bariery, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2013.

Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin, red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski, Toruń 2018.

Strategie w polityce azjatyckiej. Rozważania o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji, pod red. J. Marszałek – Kawy, Toruń 2011.

Świat Orientu – Orient w świecie, red. A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala, Warszawa 2011.

The Ashgate Research Companion to Chinese Foreign Policy, editted by E. Kavalski, Farnham 2012.

Xiaobo W., Chiny. Narodziny potęgi: 1978-2008, Toruń 2010.

Zajączkowski J., Indie w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008.

Zbytek D., Azja Południowa. Tygiel Islamu i globalizacji, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności na zajęciach bez konieczności przedstawiania usprawiedliwień).

2. Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Michaluk
Prowadzący grup: Dorota Michaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.