Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-SM-S1-2-BEG-BS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - stosunki międzynarodowe I st. - 2 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia: 30 h

Praca indywidualna: 15 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka ma wiedzę na temat bezpieczeństwa społecznego i jego różnych aspektów.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka potrafi wykazać przyczyny, skutki, zagrożenia oraz wyzwania dla zagadnień związanych z bezpieczeństwem społecznym.


Student/Studentka potrafi analizować i interpretować kluczowe wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka wykazuje motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.


Student/Studentka angażuje się we współpracę i potrafi pracować oraz dyskutować w grupie.

Metody dydaktyczne:

Główna metoda dydaktyczna: dyskusja, z aktywnym udziałem grupy, prowadzący pełni funkcję moderatora.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa społecznego, na przykładzie konkretnych zagadnień.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia: minimum socjalne, minimum egzystencji, kapitał społeczny

2. Bezpieczeństwo społeczne w programach polskich partii politycznych

3. Patologie: alkoholizm

4. Patologie: narkomania

5. Patologie: prostytucja

6. Patologie: samobójstwa

7. Patologie: przestępczość

8. Zmiany demograficzne

9. Migracje i emigracje

10. Ochrona zdrowia

11. Bezrobocie

12. Ubóstwo i bezdomność

13. Oświata i edukacja

14. Programy i kampanie w zakresie bezpieczeństwa społecznego, profilaktyka

15. Działalność organizacji pozarządowych

16. Wykluczenie społeczne

17. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego

Literatura:

Drabik K., Pieczywok A., Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego, Warszawa 2017.

Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013.

Jakubczak R., Wiśniewski B. (red. nauk.), Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym, Szczytno 2016.

Konieczny J., Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych, Poznań 2016.

Kubiak M., Minkina M., Współczesne bezpieczeństwo społeczne, Warszawa, Siedlce 2013.

Lewkowicz A., Majer T. (red.), Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, Olsztyn 2012.

Majer P., Urbanek A., Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa 2016.

Mieśnik M., Mieśnik P., Prostytutki. Tajemnice płatej miłości, Warszawa 2020.

Such-Pyrgiel M. (red.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów 2013.

Woch M., Bezpieczeństwo zdrowotne w działaniach organów władzy publicznej w Polsce [w:] Gołębiowska A., Zientarski P.B. (red. nauk.), Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu będą składały się następujące elementy:

- przygotowanie projektu, zawierającej omówienie wybranego tematu oraz opis konkretnych przypadków;

- dyskusja z grupą;

- aktywność na zajęciach.

Prezentację multimedialną należy przesłać na maila (amrozy@umk.pl), najpóźniej tydzień po wystąpieniu.

W przypadku, gdyby prezentacja nie spełniała kryteriów (niemerytoryczne wystąpienie, brak przygotowania pytań do dyskusji, czytanka) osoba prezentująca będzie zobowiązana do uzyskania innej formy zaliczenia, ustalonej indywidualnie.

Liczba nieobecności: 2 (w przypadku większej ilości – wymagana będzie inna forma zaliczenia).

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Rutkowska
Prowadzący grup: Patrycja Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Analiza wybranych zagadnień składających się na bezpieczeństwo społeczne. Wyjaśnienie podstawowych pojęć, analiza wybranych problemów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2016

Jagusiak B., Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa 2015

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009,

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011

Marszałek-Kawa J., Plecka D., Hołub A., Social Security. Selected Aspects, Toruń 2018

Skarbacz A., Sulowski S., Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa 2012

Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012

Supińska J., Dylematy polityki społecznej, Warszawa 2014

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Warszawa 2007

Sztompka P., Kapitał społeczny: teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków 2016

Współczesne bezpieczeństwo społeczne, red. M. Kubiak, M. Minkina, Warszawa-Siedlce 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Rutkowska
Prowadzący grup: Patrycja Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Analiza wybranych zagadnień składających się na bezpieczeństwo społeczne. Wyjaśnienie podstawowych pojęć, analiza wybranych problemów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2016

Jagusiak B., Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa 2015

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009,

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011

Marszałek-Kawa J., Plecka D., Hołub A., Social Security. Selected Aspects, Toruń 2018

Skarbacz A., Sulowski S., Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa 2012

Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012

Supińska J., Dylematy polityki społecznej, Warszawa 2014

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Warszawa 2007

Sztompka P., Kapitał społeczny: teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków 2016

Współczesne bezpieczeństwo społeczne, red. M. Kubiak, M. Minkina, Warszawa-Siedlce 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa społecznego, na przykładzie konkretnych zagadnień.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia: minimum socjalne, minimum egzystencji, kapitał społeczny

2. Bezpieczeństwo społeczne w programach polskich partii politycznych

3. Patologie: alkoholizm

4. Patologie: narkomania

5. Patologie: prostytucja

6. Patologie: samobójstwa

7. Patologie: przestępczość

8. Zmiany demograficzne

9. Migracje i emigracje

10. Ochrona zdrowia

11. Bezrobocie

12. Ubóstwo i bezdomność

13. Oświata i edukacja

14. Programy i kampanie w zakresie bezpieczeństwa społecznego, profilaktyka

15. Działalność organizacji pozarządowych

16. Wykluczenie społeczne

17. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego

Literatura:

Drabik K., Pieczywok A., Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego, Warszawa 2017.

Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013.

Jakubczak R., Wiśniewski B. (red. nauk.), Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym, Szczytno 2016.

Konieczny J., Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych, Poznań 2016.

Kubiak M., Minkina M., Współczesne bezpieczeństwo społeczne, Warszawa, Siedlce 2013.

Lewkowicz A., Majer T. (red.), Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, Olsztyn 2012.

Majer P., Urbanek A., Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa 2016.

Mieśnik M., Mieśnik P., Prostytutki. Tajemnice płatej miłości, Warszawa 2020.

Such-Pyrgiel M. (red.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów 2013.

Woch M., Bezpieczeństwo zdrowotne w działaniach organów władzy publicznej w Polsce [w:] Gołębiowska A., Zientarski P.B. (red. nauk.), Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa społecznego, na przykładzie konkretnych zagadnień.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia: minimum socjalne, minimum egzystencji, kapitał społeczny

2. Bezpieczeństwo społeczne w programach polskich partii politycznych

3. Patologie: alkoholizm

4. Patologie: narkomania

5. Patologie: prostytucja

6. Patologie: samobójstwa

7. Patologie: przestępczość

8. Zmiany demograficzne

9. Migracje i emigracje

10. Ochrona zdrowia

11. Bezrobocie

12. Ubóstwo i bezdomność

13. Oświata i edukacja

14. Programy i kampanie w zakresie bezpieczeństwa społecznego, profilaktyka

15. Działalność organizacji pozarządowych

16. Wykluczenie społeczne

17. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego

Literatura:

Drabik K., Pieczywok A., Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego, Warszawa 2017.

Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013.

Jakubczak R., Wiśniewski B. (red. nauk.), Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym, Szczytno 2016.

Konieczny J., Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych, Poznań 2016.

Kubiak M., Minkina M., Współczesne bezpieczeństwo społeczne, Warszawa, Siedlce 2013.

Lewkowicz A., Majer T. (red.), Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, Olsztyn 2012.

Majer P., Urbanek A., Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa 2016.

Mieśnik M., Mieśnik P., Prostytutki. Tajemnice płatej miłości, Warszawa 2020.

Such-Pyrgiel M. (red.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów 2013.

Woch M., Bezpieczeństwo zdrowotne w działaniach organów władzy publicznej w Polsce [w:] Gołębiowska A., Zientarski P.B. (red. nauk.), Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Amrozy
Prowadzący grup: Katarzyna Amrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa społecznego, na przykładzie konkretnych zagadnień.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia: minimum socjalne, minimum egzystencji, kapitał społeczny

2. Bezpieczeństwo społeczne w programach polskich partii politycznych

3. Patologie: alkoholizm

4. Patologie: narkomania

5. Patologie: prostytucja

6. Patologie: samobójstwa

7. Patologie: przestępczość

8. Zmiany demograficzne

9. Migracje i emigracje

10. Ochrona zdrowia

11. Bezrobocie

12. Ubóstwo i bezdomność

13. Oświata i edukacja

14. Programy i kampanie w zakresie bezpieczeństwa społecznego, profilaktyka

15. Działalność organizacji pozarządowych

16. Wykluczenie społeczne

17. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego

Literatura:

Drabik K., Pieczywok A., Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego, Warszawa 2017.

Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013.

Jakubczak R., Wiśniewski B. (red. nauk.), Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym, Szczytno 2016.

Konieczny J., Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych, Poznań 2016.

Kubiak M., Minkina M., Współczesne bezpieczeństwo społeczne, Warszawa, Siedlce 2013.

Lewkowicz A., Majer T. (red.), Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, Olsztyn 2012.

Majer P., Urbanek A., Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa 2016.

Mieśnik M., Mieśnik P., Prostytutki. Tajemnice płatej miłości, Warszawa 2020.

Such-Pyrgiel M. (red.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów 2013.

Woch M., Bezpieczeństwo zdrowotne w działaniach organów władzy publicznej w Polsce [w:] Gołębiowska A., Zientarski P.B. (red. nauk.), Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.