Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych od początku 2017 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-MON-PZSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych od początku 2017 roku
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla BW - niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej oraz wiedza w zakresie historii stosunków międzynarodowych oraz współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 2,5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu – 2,5

- czytanie literatury – 7,5


Łącznie: 27,5 godz


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę o podstawowych tendencjach, ideach oraz wydarzeniach z zakresu współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych drugiego dziesięciolecia XXI w.

W2: Opisuje podstawowe zależności, uwarunkowania i mechanizmy kształtujące i definiujące stanowisko wspólnoty euroatlantyckiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych

W3: Charakteryzuje stanowisko polityczne Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje przekaz źródłowy (np. teksty deklaracji i komentarzy politycznych) do pogłębienia refleksji nad życiem politycznym współczesnego świata ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w obrębie wspólnoty euroatlantyckiej

U2: Analizuje zależności funkcjonujące między polityką wewnętrzną oraz zagraniczną danego państwa (tu: na przykładzie amerykańskiego supermocarstwa) na podstawie analizy osobowości i światopoglądu jego przywódcy/głowy państwa


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość niezwykłej złożoności praw i reguł rządzących współczesnym ładem politycznym

K2: Posiada umiejętność rzeczowego konfrontowania przeciwstawnych opinii i stanowisk oraz konieczności uwzględniania i rozumienia poglądów oraz postaw odległych od powszechnie akceptowanych w jego macierzystym środowisku


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy z elementami wykładu konwersatoryjnego


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Pełny opis:

12 grudnia (sobota)

(1) USA w latach 2017-2020. Aspekty gospodarcze i społeczne w wymiarze globalnym (1)

(2) Donald Trump, osobowość i poglądy. Kampania wyborcza oraz wybory prezydenckie 2016 r.

(3) Objęcie władzy prezydenckiej. Styl sprawowania władzy. Otoczenie i współpracownicy; administracja. Współpraca z Kongresem. Służba zagraniczna USA w okresie prezydentury D. Trumpa.

(4) Podstawowe założenia polityki zagranicznej administracji Trumpa. Wizja/projekt nowego porządku międzynarodowego.

9 stycznia (sobota)

(5) Polityka administracji prez. D. Trumpa wobec problematyki klimatycznej, w tym tzw. porozumienia paryskiego z 2015 r.

(6) Polityka administracji prez. D. Trumpa wobec kwestii broni masowego rażenia i problemu rozbrojenia jądrowego (gł. porozumień ws. broni jądrowej i rozbrojeniowych, w tym INF)

(7) Stanowisko USA wobec czołowych organizacji i instytucji międzynarodowych, gł. ONZ i UE, oraz porozumień gospodarczych (TTIP, NAFTA itd.)

(8) Polityka administracji prez. D. Trumpa wobec NATO, jego roli, zadań i struktury; wobec tzw. wschodniej flanki NATO

16 stycznia (sobota)

(9) Polityka administracji prez. D. Trumpa wobec wielkich krajów zachodnioeuropejskich: Wlk. Brytanii, Francji, Niemiec (w tym wobec Brexitu, kwestii przywództwa francusko-niemieckiego w Unii Europejskiej oraz wobec stosunków tych państw z Rosją)

(10) Polityka administracji prez. D. Trumpa wobec Rosji i jej polityki zagranicznej, gł. na kierunku europejskim, bliskowschodnim oraz chińskim,

(11) Polityka administracji prez. D. Trumpa wobec państw i konfliktów obszaru poradzieckiego; wobec sytuacji na Ukrainie, Białorusi, Zakaukaziu i poradzieckiej Azji Środkowej

(12) Polityka administracji prez. D. Trumpa wobec Chin i ich polityki zagranicznej

6 lutego (sobota)

(13) Polityka administracji prez. D. Trumpa wobec Bliskiego Wschodu (1): wobec konfliktu żydowsko-arabskiego oraz izraelsko-palestyńskiego

(14) Polityka administracji prez. D. Trumpa wobec Bliskiego Wschodu (2):

• najpoważniejszych konfliktów na obszarze MENA: w Iraku, Syrii, Afganistanu, Jemenie, Libii

• tzw. bliskowschodnich mocarstw regionalnych: Iranu, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Egiptu

(15) Polityka administracji prez. D. Trumpa wobec wielkich krajów obszaru pacyficzno-indyjskiego: Japonii, Korei Południowej, Indii, Pakistanu. Wobec KRLD/Korei Północnej i jej ambicji atomowych

Literatura:

1. Johnston David Cay, Donald Trump: jak on to zrobił?, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2017, ss. 282.

2. Pastusiak Longin, Donald Trump – pierwszy taki prezydent, Wyd. Bellona, Warszawa 2019, ss. 560.

3. Woodward Bob, Strach: Trump w Białym Domu, Wyd. WAB-Grupa Wyd. Foksal, Warszawa 2018, ss. 525.

4. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, [red.] Zięba Ryszard, Wyd. Poltext, Warszawa 2018, ss. 501.

5. „Rocznik Strategiczny. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski”, Wydz. Nauk Polit. i Studiów Międzynarod. UW, Scholar (gł. rozdziały poświęcone Stanom Zjednoczonym oraz NATO)

T. 21:2016/17, Warszawa 2017

T. 23:2017/18, Warszawa 2018

T. 24:2018/19, Warszawa 2019

T. 25:2019/20, Warszawa 2020

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładu (bez oceny) na podstawie obecności na zajęciach w przypadku, gdy liczba nieobecności nie przekracza 4 (czterech) godzin bez usprawiedliwienia;

jeśli liczba nieobecności mieści się w granicach 5-8 (bez względu na to, czy nieobecności są usprawiedliwione czy nie)

zaliczenie przedmiotu na podst. pracy pisemnej typu esej (ok. 10 stron) na temat uzgodniony z prowadzącym (najczęściej - omówienie z elementami recenzji wybranej/wskazanej pracy);

w przypadku nieobecności na 9 (dziewięciu) lub więcej godzin wykładu niezaliczenie zajęć

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kuk
Prowadzący grup: Leszek Kuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.