Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody badania bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2752-BW-N2-1-MBBW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badania bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu metodologii

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład + egzamin

Efekty uczenia się - wiedza:

Wie jakimi metodami, technikami i narzędziami posługiwać się przy różnego typu badaniach nad bezpieczeństwem.

Wie jak zbudować hipotezę badawczą. Wie jak zachowywać się podczas badań ilościowych, jakościowych i obserwacji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie dobrać właściwe metody, techniki i narzędzia badawcze. Umie tworzyć narzędzia w postaci ankiet internetowych, umie prawidłowo obserwować badany obiekt.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wie jak zachowywać się podczas badań. Wie, że metody badań mogą się zmieniać w zależności od obszaru badań i stale należny być na to gotowym.

Metody dydaktyczne:

Wykład monograficzny, prezentacje.

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Typy myślenia o bezpieczeństwie

Metodologia czym się zajmuje

Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie

Problem i hipoteza badawcza

Metody badawcze

techniki badawcze

Narzędzia badawcze

Pełny opis:

1. Metodologia badań i typy myślenia w badaniach

2. Bezpieczeństwo jako nauka interdyscyplinarna

3. Problem badawczy

4. Hipoteza badawcza

5. Metody badawcze:

- symulacyjna

- analiza dokumentów

- badania jakościowe i ilościowe

- badania historyczne

- triangulacja badań

6. Metoda jakościowa i ilościowa - technika badań

7. Obserwacja - technika badań

8. Tworzenie narzędzi badawczych - ankieta, wywiad.

Literatura:

T. Jemioło, Wprowadzenie do metodologii badań, Warszawa 2008;

Z. Ścibiorek, Z. zamiar, Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, Toruń 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Tomaszewski
Prowadzący grup: Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)