Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Boom the Baltics! Lithuania, Latvia and Estonia from inside

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-BBLLE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Boom the Baltics! Lithuania, Latvia and Estonia from inside
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

None

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:


- participation in lectures – 30 hrs

- consultations - 10 hrs


Self-study hours:

- writing projects- 55 hrs

- reading literature- 5 hrs


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: has a basic knowledge about the Baltic States in terms of their physical and human geography;

W2: is familiar with a general historical background;

W3: sees the societal differences among countries;

W4: knows national celebrations, habits and hobbies.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: compares the Baltic States with its own country/region

U2: prepares the final assignment.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: works and discusses in a team;

K2: speaks in English;

K3: gathers information from numerous sources and prepares its own work.


Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- participatory lecture


Exploratory teaching methods:


- case study;

- presentation of a paper;

- project workMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

This course provides a deeper knowledge into the largely unknown and underrated Baltic States from both physical and human geography perspective. These are apparent from personal observations, insight and thoughts as obtained from few-year stay in Estonia and Latvia. Come, join and discover the unique part of Europe!

NOTE: Lecture is CANCELLED in 2024! You are welcome in 2025!

Pełny opis:

1. Where do the Baltic States actually belong to? A general insight into location, language and demography.

2. Between the East and the West: a glimpse into the history and impact on the contemporary society.

3. “Tanning” at the seaside (far from the Mediterranean though).

4. Passing the lowlands.

5. Hiking in the highlands.

6. Do not mix Lithuania with Latvia! Similar, but largely different.

7. No kissing, but rather sitting naked in own sauna! How to understand the society?

8. Let the Europe hear us! Singing and dancing festivals, and other national hobbies too.

9. Pagan summer solstice versus the Christian fests: celebration and religion habits.

10. Live long and drink a birch juice! How does the food differ from rest of Europe?

Literatura:

No particular literature except of the guide books, and internet sources may be found.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- final assignment project: “So please, convince your friend about visiting the Baltic States”. Student prepares its own super convincing project/work at the end of course – 80% of final note

- active participation in classes – 20% of final note

Assessment criteria:

fail- 0-51%

satisfactory- 52-65%

satisfactory plus- 66-75%

good - 76-89%

good plus- 90-94%

very good- 95-100%

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kalińska
Prowadzący grup: Edyta Kalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lecture is cancelled in 2022/23.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kalińska
Prowadzący grup: Edyta Kalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)