Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Culinary tourism - food around the world

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-CTW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Culinary tourism - food around the world
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/site/therzezbiarztravels/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) communicative English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- lectures - 15 h

- tutorials - 8 h

- Field trip – 7 h

Self-study hours:

- preparation for classes – 30 h

- preparation for tests - 30 h

- project – 20 h

- consultations - 5 h


sum: 115 h (4 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: will be able to set culinary tourism within cultural tourism;

W2: can describe what are specific features of food/wine tourist;

W3: will be acquainted with culinary regions of the world;

W4: will be acquainted with wine regions of the Europe and the world.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: will be able to analyze role of food tourism in local economy of assorted regions;

U2: will be able to describe similarities and differences in food tourism offer of various regions;;

U3: • Students are able to plan and prepare food/wine/beer tourist holiday offer


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: will better understand ethnic and cultural issues connected with food rules in different religions;

K2: is more tolerant;

K3: can cooperate during implementation of group tasks.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - informative lecture

- case study,

- fieldwork (observation),

- discussion.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Aim of course Culinary tourism – food around the world is to acquaint students with culinary specific features of various regions of the world.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of course Culinary tourism – food around the world is to acquaint students with culinary specific features of various regions of the world. It will be explained what role food tourism can play in regional development. During the course there would be analyze of food tourism consumer behaviour. The subject will also focus on main wine regions of the world and its attraction, both of natural and human origin, complementing the wine production. Food, wine and beer trails/roads would be described and evaluated. Poland as culinary tourism destination would be assessed. During the course half-day fieldtrip to Przy Talerzyku Winery and vineyard is planned (on Student own expense).

Literatura: (tylko po angielsku)

Obligatory:

• Food Tourism around the world 20032. Eds. C. Michael Hall, L. Sharples,R. Mitchell, N. Macionis. B. Cambourne. Butterworth-Heinemann. Oxford et al.

• Wine tourism around the world. 2002. Eds. C. Michael Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis. Butterworth-Heinemann. Oxford et al.

Additional:

• Charzyński P., Świtoniak M., Burneika D., Skorupskas R. 2015, Food tour in South-Eastern Turkey – in the search of culinary heritage. [w:] S. Sahin i P. Charzyński (red.) The cultural heritage and its sustainability in Europe. Pegem Akademi, Ankara, s. 51-68

• Charzyński P., Łyszkiewicz A., Musiał A., Podgórski Z., 2015, Culinary tourism in the Cuiavian-Pomeranian Province, Poland. [w:] S. Sahin i P. Charzyński (red.) The cultural heritage and its sustainability in Europe. Pegem Akademi, Ankara, s. 69-89

• Burneika D., Skorupskas R., Charzyński P., Świtoniak M., 2015, Cultural Tourism in Lithuania – Experiencing Culinary Heritage in Regional Feasts [w:] S. Sahin i P. Charzyński (red.) The cultural heritage and its sustainability in Europe. Pegem Akademi, Ankara, s. 91-105

• Charzyński P., Podgórski Z., Dąbkowska A., Stawska M., 2017, The assessment of the recognisability and attractiveness of regional kinds of Polish Cuisine in the context of culinary tourism, “Geography and Tourism” 5(1), s. 7-18.

• Charzyński P., Gonia A, Podgórski Z., 2017, Branding Spain as the top enotouristic destination - Assessment of the resources and promotional activities, “Geography and Tourism” nr 5(1), s. 73-84.

• Charzyński P., Łyszkiewicz A, Musiał M., 2017, Portugal as a culinary and wine tourism destination, “Geography and Tourism” nr 5(1), s. 85-100.

• Jasińska J., Charzyński P., Świtoniak M., 2017. Potential for the development of culinary tourism in Zambia, “Geography and Tourism” nr 5(1), s. 101-111.

• Kwietniewska Sylwia, Charzyński Przemysław, 2020. Enotourism in North Macedonia : current state and future prospects, “Geography and Tourism” nr 8(1): 65-80; DOI: 10.36122/GAT20200806.

• Śmigelska P., Charzyński P., 2020. North Macedonia as Food Toursim Destination – Trends and Perspectives, “Geography and Tourism” nr 8(1): 91-104; DOI: 10.36122/GAT20200808.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods: presence and activity during classes,

tutorials: project;

lecture: test - open answer questions.

Notes and criteria: 3.0 – 50%; 3.5 – 60%; 4.0 – 70%; 4.5 – 80%; 5.0 – 90%

Note: projects have deadlines, if not prepared before deadline student got grade 2,0.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)