Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Culinary tourism - food around the world

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-CTW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Culinary tourism - food around the world
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/site/therzezbiarztravels/
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) communicative English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- lectures - 15

- tutorials - 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- preparation for classes - 50

- preparation for tests - 30

- project - 20

- consultations - 10


sum: 140 godz. (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Within the scope of knowledge:

• to set culinary tourism within cultural tourism;

• to describe what are specific features of food/wine tourist;

• to acquaint students with culinary regions of the world;

• to acquaint students with wine regions of the Europe and the world.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Within the scope of skills:

• Students will be able to analyze role of food tourism in local economy of assorted regions;

• Students will be able to describe similarities and differences in food tourism offer of various regions;

• Students are able to plan and prepare food/wine/beer tourist holiday offer


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Within the scope of social competence:

• Students will better understand ethnic and cultural issues connected with food rules in different religions and will be more tolerant.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods: methods of knowledge assimilation, valorization methods, case studies

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Aim of course Culinary tourism – food around the world is to acquaint students with culinary specific features of various regions of the world.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Aim of course Culinary tourism – food around the world is to acquaint students with culinary specific features of various regions of the world. It will be explained what role food tourism can play in regional development. During the course there would be analyze of food tourism consumer behaviour. The subject will also focus on main wine regions of the world and its attraction, both of natural and human origin, complementing the wine production. Food, wine and beer trails/roads would be described and evaluated. Poland as culinary tourism destination would be assessed.

Literatura: (tylko po angielsku)

Food Tourism around the world 20032. Eds. C. Michael Hall, L. Sharples,R. Mitchell, N. Macionis. B. Cambourne. Butterworth-Heinemann. Oxford et al.

• Wine tourism around the world. 2002. Eds. C. Michael Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis. Butterworth-Heinemann. Oxford et al.

• Charters S., Ali-Knight J., 2000, Wine tourism – A thirst for knowledge, International Journal of Wine Marketing. Vol. 12(3), pp. 71-82.

• Charters S., Ali-Knight J., The winery as educator: Do wineries provide what the wine tourist needs?, Tourism Management, Australia.

• Charters S., Ali-Knight J., 2002, Who is the wine tourist?, Tourism Management 23, Australia pp. 311–319.

• Danilo M., Trofimiuk E., 2008, Wine tourism offer in wineries of Podkarpacie Region, Aalborg University, Denmark.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods: presence and activity during classes, projects

Notes and criteria: 3.0 – 50%; 3.5 – 60%; 4.0 – 70%; 4.5 – 80%; 5.0 – 90%

Note: projects have deadlines, if not prepared before deadline student got grade 2,0.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.