Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Forests of Poland

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-FPOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Forests of Poland
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Basic knowledge in field of botany and zoology.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with a teacher - 32 hrs:


- participation in lectures - 20 hrs

- participation in field classes - 10 hrs

- consultations - 2 hrs


Self-study hours - 68 hrs:

- preparation for classes - 15 hr

- reading literature - 18 hrs

- preparation for a test - 35 hrs


In total: 100 hrs (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: knows main statistical facts on Polish forests,

W2: has basic knowledge on ecology of main tree species occurring in forests in Poland,

W3: has basic knowledge on functioning of forest ecosystems in temperate zone,

W4: knows main techniques used in silviculture and forest management in Polish forests,

W5: knows main threats to forests in Poland,

W6: has basic knowledge on ecology of some species of wild animals which inhabit forests of European temperate zone.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: is able to recognize main plant and animal species occurring in Polish forests,

U2: is able to analyze basic relations between biotic and abiotic components of forest ecosystems,

U3: discuss main technologies used in forest management and forest utilization with regard to their effects on functioning of forest ecosystem,

U4: is able to explain environmental functions of predators in forests,

U5: knows the main methods of field measurements used in forestry.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: understands the need for expanding knowledge in field of environmental sciences,

K2: is aware that practical decisions in field of agriculture and forestry can have broad results for environment.

Metody dydaktyczne:

- informative lecture,

- presentation,

- discussion.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

The course introduces the main data, techiques and current problems regarding forests and forestry in Poland.

Pełny opis:

Lectures:

Basic statistical data on forests of Poland in comparison to some other countries. Ecology of main tree species occurring in Polish forests. Functioning of forest ecosystems in temperate zone. Main techniques used in silviculture and forest management. The most important and timely threats to forests in Central Europe. Ecology of some species of wild animals which inhabit forests of European temperate zone.

Field classes:

Recognition of main plant species occurring in Polish forests. Site requirements of the species and their effect on a topsoil. Forest types. Basic facts on physiology of trees. Examples of forest management treatments executed in Polish forests. Main pests occurring in Polish forests. Main techniques of forest protection used in forests of Central Europe.

Literatura:

- Forests in Poland 2018. The State Forests Information Centre, Warsaw 2018.

- The state forests in 90 scenes. The State Forests Information Centre, Warsaw 2014.

- The Forest. The Good Neighbourhoo. The State Forests Information Centre, Warsaw 2014.

Al the above literature positions (and also some others) are freely available in internet (https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/in-english).

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- written test - W1-6, U1-5,

- activity.

Assessment criteria:

fail - <50% pts,

satisfactory - 50-60% pts,

satisfactory plus - 61-70% pts,

good - 71-80% pts,

good plus - 81-90% pts,

very good - 91-100% pts.

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sewerniak
Prowadzący grup: Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identical as in the general description of the subject.

Pełny opis:

Identical as in the general description of the subject.

Literatura:

Identical as in the general description of the subject.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sewerniak
Prowadzący grup: Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi: (tylko po angielsku)

In the academic year 2020/21 the lecture will be held online using MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sewerniak
Prowadzący grup: Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sewerniak
Prowadzący grup: Piotr Sewerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)