Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Let’s Rocks! - Geotourism and Geoparks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-GG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Let’s Rocks! - Geotourism and Geoparks
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Communicative English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher (40 hrs):

- participation in lectures - 15 hrs

- consultations - 10 hrs

- fieldwork – 15 hrs


Self-study hours(60):

- preparation for lectures - 10 hrs

- writing projects- 20 hrs

- reading literature - 10 hrs

- preparation for test- 10 hrs

- preparation for examination- 10 hrsAltogether: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: has basic knowledge of geotourism concepts

W2: possesses knowledge about geosites and geoparks

W3: is familiar with geotourism challenges


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: is able to assess the role of geotourism in the contemporary economy

U2: can explain the principles of geotourism to a local or regional community to develop a tourism policy


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: understands the significance of open attitudes

K2: is well prepared to cooperate with local community

K3: is aware of the possibility of applying their knowledge to work

K4: can cooperate in group


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - informative lecture

- presentation,

- field presentation,

- discussion


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Aim of course Let’s Rock! Geotourism and geoparks is helping students to increase their knowledge about natural resources, the cultural identity of host communities, and ways of preserving them.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The basic concepts of geotourism. Benefits and problems of geotourism. Development of geosites promotion: planning and management in geotourism. The relationship of geotourism to other types of tourism. Geological heritage and geotourism atraction in Poland. Geotourism around the World. Geoparks as a chance for protection of regional values of the geological heritage, including structural landscapes. The role of geoparks in promoting geotourism.

Literatura: (tylko po angielsku)

Dowling R., & Newsome D. 2006. Geotourism. Elsevier

Migoń P. 2012. Geoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Newsome D. & Dowling R., 2010. Geotourism. The Tourism of Geology and Landscape. Goodfellow Publishers;

Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. i Joniec A., 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie i Ministerstwo Środowiska.

Evelpidou N., de Figueiredo T., Mauro F., Tecim V. & Vassipoulos. 2010. Natural Heritage from East to West. Springer Berlin.

Geotourism magazine (on line)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- test - types of questions: (1) multiple choice, 2) true/false, 3) matching, 4) short answer 5) gap filling: W1 – W3; U1 – U2

- presence (min. 85%)

- activity during classes: K1 – K4

Assessment criteria:

fail- 0-10 pts (0% - 50%)

satisfactory- 10,2 – 12 pts (51%-60%)

satisfactory plus- 12,2 – 14 pts (61%-70%)

good – 14,2 – 16 pts (71%-80%)

good plus- 16,2 – 18 pts (81%-90%)

very good- 18,2 – 20 pts (91%-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska
Prowadzący grup: Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.