Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Global issues of tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-OG-EN-GIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Global issues of tourism
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Knowledge of English

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Hours realized with teacher:

- participation in lectures - 15

- participation in exercises - 15


Hours for individual work of student:

- preparation for exercises - 10

- preparation for test - 15

- consultation and work with teacher - 5


Altogether: 60 hrs (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student (within knowledge)

- can point out and explain tourism concepts

- can characterise factors affecting the development of tourism and trends in tourism

- knows forms of tourism

- can describe tourism challenges

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student (within skills)

- can assess the role of tourism in the contemporary economy

- can evaluate the influence of individual factors on tourism

- can evaluate position of individual regions in the World in the context of their potential in tourism

- can read, analyse and present scientific and popular scientific text in English; can lead thematic conversations in English

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student (within attitudes)

- learns open attitudes

- learns how to cooperate in a group

Metody dydaktyczne:

Teaching methods: methods of knowledge assimilation, valorization methods, case studies.

Skrócony opis:

The aim of the course: analysis of global issues in tourism

Pełny opis:

Introduction – concepts of tourism and global role of tourism in the World. Factors affecting tourism development (environmental, socio-economic, political, etc.). Tourism trends vs. marketing strategies. Forms of tourism: sightseeing tourism, health tourism, medical tourism, senior tourism, volunteer tourism, cultural tourism, event tourism, adventure tourism (canoeing, skiing, horse riding, scuba diving, bungee jumping, etc.), wild life tourism, agritourism. Eco and sustainable tourism. Tourism in the regions of the World. Challenges and the future of tourism.

Literatura:

Journals: Tourism Management, Journal of Hospitality and Tourism Management, Folia Turistica, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Annals Of Tourism Research, Current Issues in Tourism, Bulletin of Geography. Socio-economic Series (selected papers)

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods: written elaboration, presence and activity during classes.

Notes and criteria: 3.0 – 50%; 3.5 – 60%; 4.0 – 70%; 4.5 – 80%; 5.0 – 90%

Praktyki zawodowe:

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Justyna Chodkowska-Miszczuk, Aleksandra Lewandowska, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)